Interrail-konkurrence: Vilkår og betingelser

1. Beskrivelse af konkurrencen

Interrail.com & Hostelworld partnerskabskonkurrence
Beskrivelse af præmien (“præmien”): “Præmien” består af:

. To (2) Interrail Global Passes

Global Pass er gyldigt til ubegrænset rejse i op til 30 lande inden for en periode på 1 måned. Inkluderede lande: Østrig, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Makedonien, Montenegro, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz.

Kun indbyggere i Europa kan rejse med et Interrail Pass.

Interrail Global Pass er gyldigt til 1 udgående og 1 indgående rejse i dit bopælsland.

Passene vil blive leveret af Interrail.

. Indkvartering på vandrerhjem op til en maksimal værdi af 350 euro. Indkvarteringen vil blive leveret af Hostelworld. Indkvarteringstype: Blandet sovesal eller privat værelse til “vinderen” og dennes ven. Indkvarteringstypen afhænger af tilgængelighed.

Rejsen skal finde sted mellem den1. januar 2018 og den 31. december 2018.

Vinderen er ansvarlig for alle skatter, omkostninger og andre udgifter, der ikke udtrykkeligt er inkluderet i præmien, og accepterer, at når han/hun accepterer præmien, gør han/hun det helt på egen risiko og eget ansvar.

Der er ingen kontant modværdi af “præmien”.

“Præmien” vil blive leveret til den (e-mail)adresse, som “vinderen” har oplyst efter at være blevet valgt og kontaktet.

Antal vinder(e) (“Vinder(e)”): Der vil være én (1) global “Vinder” af “Præmien” på tværs af alle kanaler. “Vinderen” vil kunne tage en (1) ven med på denne rejse.
Lodtrækningen er åben: Lodtrækningen vil være åben for deltagelse fra kl. 10.00 GMT den 7. december 2017 til kl. 18.00 GMT den 13. december 2017.
Dato, hvor lodtrækningen finder sted: Lodtrækningen om præmien vil blive afholdt den 14. december 2017 kl. 15 GMT. Det vil være en tilfældig lodtrækning.
Vinder(e)/Alternativ(e) vinder(e) vil blive underrettet af: “Vinderen”/den alternative “vinder” vil blive underrettet af arrangøren via Facebook-besked.
Dato, hvor vinder(e) skal gøre krav på deres præmie: Inden for tre (3) kalenderdage fra datoen for meddelelsen om, at de er en “Vinder” i overensstemmelse med paragraf 8 den 17. december 2017.
Dato for, hvornår alternative vindere skal gøre krav på deres præmie: Inden for tre (3) kalenderdage fra datoen for meddelelsen om, at de er en alternativ “vinder” i overensstemmelse med punkt 8 den 20. december 2017. Hvis den første alternative vinder ikke er i stand til at bekræfte sin præmie inden for tre (3) kalenderdage, vil den anden alternative “vinder” blive underrettet, og dette vil gentage sig løbende.
Krav til deltagelse (“Krav til deltagelse”) Deltagere skal tagge den ven, som de vil dele præmien med, ved at @nævne dem i konkurrencens Facebook-opslag på arrangørens Facebook-side.
 1. Arrangøren af lodtrækningen er Hostelworld.com Limited, Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.
 2. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer “deltageren” at være bundet af disse vilkår og betingelser og accepterer, at arrangørens beslutning er bindende og endelig.
 3. Intet køb er nødvendigt for at deltage i lodtrækningen.
 4. Præmien stilles til rådighed af arrangøren og, hvor det er relevant, partneren.
 5. Arrangøren ejer eller driver ikke nogen af de tjenester, der leveres som en del af præmien. For at gøre brug af præmien skal vinderne acceptere alle relevante vilkår og betingelser eller kontrakter, der kræves af de tredjeparter, der leverer præmien, herunder, hvor det er relevant, partneren. Vinderne anerkender, at arrangøren ikke vil være part i sådanne aftaler med tredjepartsleverandørerne og ikke vil være ansvarlig over for vinderne med hensyn til vilkårene i disse aftaler, hverken direkte eller indirekte.
 6. Præmien er afhængig af tilgængelighed og uddeles efter arrangørens og, hvor det er relevant, partnerens skøn.
 7. Præmien kan ikke overdrages, kan ikke bruges sammen med andre tilbud og kan kun kræves af de vindere, der får besked fra arrangøren i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i paragraf 1 ovenfor.
 8. Hvis præmien omfatter flyrejser, vil den anvendte afrejselufthavn afhænge af den direkte tilgængelighed fra vindernes nærmeste internationale lufthavn, som ikke nødvendigvis er den nærmeste.
 9. Vinderne kan have brug for et visum for at rejse til det land, hvor præmien er placeret, hvilket de skal arrangere med det relevante lands lokale ambassade for egen regning. Det er vindernes ansvar at overholde eventuelle visumkrav i det relevante land. Godkendelse sker efter det relevante lands ambassades skøn, og arrangøren og partneren kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle visumansøgninger, der afvises.
 10. Rejseforsikring er ikke inkluderet i præmien, og det er vinderens ansvar at arrangere passende dækning for hans/hendes behov, hvis dette er relevant for præmien.
 11. Deltagere såvel som deres nominerede ven skal være 18 (atten) år eller derover. Ved at deltage i lodtrækningen gør deltageren det på egen risiko og på eget initiativ og er ansvarlig for at overholde lokale love, i det omfang lokale love gælder. Deltagelse i lodtrækningen kan være ulovlig i henhold til lovgivningen i den gældende jurisdiktion, og hvis deltagelse i lodtrækningen er ulovlig, vil deltageren overtræde disse vilkår og betingelser og vil straks blive diskvalificeret fra lodtrækningen. Vinderen og dennes udpegede ven skal udfylde en formular fra arrangøren fuldstændigt og korrekt, herunder fornavn, efternavn og e-mailadresse.
 12. Lodtrækningen er ikke åben for ansatte eller agenter hos arrangøren eller tilknyttede virksomheder eller datterselskaber eller tredjeparter, der er involveret i lodtrækningen, herunder, hvor det er relevant, partneren.
 13. Lodtrækningen er åben for deltagelse mellem de datoer, der er angivet i paragraf 1 ovenfor. Deltagerne er forpligtet til at overholde eventuelle adgangskrav. Lodtrækningen om præmien vil blive afholdt på den dato, der er angivet i punkt 1 ovenfor.
 14. Vinderen/vinderne af lodtrækningen udvælges tilfældigt af arrangøren blandt alle tilmeldinger, der opfylder tilmeldingskravene.
 15. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer hver deltager, og bekræfter deres udpegede vens accept, at give arrangøren tilladelse til at bruge deres navn og nationalitet, som vil blive vist som en vinder på Hostelworld.com-bloggen samt på Facebook-opslaget, og vil indhente samtykke fra deres udpegede ven til brug af deres navn.
 16. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer deltageren, og bekræfter deres nominerede vens samtykke, i tilfælde af at de er en vinder, til at deltage i sådanne salgsfremmende aktiviteter, som arrangøren med rimelighed anmoder om, såsom at give arrangøren indhold (f.eks. billeder, Instagram-historier eller videoer) til Hostelworld.com’s hjemmeside, blog, e-nyhedsbreve og sociale mediekanaler til yderligere markedsføringsformål efter lodtrækningen.
 17. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer deltageren, og bekræfter, at deres nominerede ven accepterer, at abonnere på Hostelworld.com’s e-nyhedsbreve.
 18. Vinderen/vinderne skal gøre krav på præmien inden den dato, der er angivet i klausul 1. Hvis en vinder undlader at svare skriftligt via e-mail inden denne dato, vælger ikke at acceptere præmien, ikke er kvalificeret til lodtrækningen eller undlader at udfylde, underskrive og returnere ethvert dokument, der kræves af arrangøren, diskvalificeres han/hun øjeblikkeligt fra lodtrækningen, og han/hun skal straks give afkald på enhver ret eller berettigelse til præmien. Arrangøren trækker derefter lod blandt alle resterende kvalificerede bidrag, og en alternativ deltager udvælges som vinder af den relevante præmie (“den alternative vinder”).
 19. Den alternative vinder underrettes i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i paragraf 1 ovenfor. Den alternative vinder skal gøre krav på præmien inden den dato, der er angivet i punkt 1. Hvis den alternative vinder undlader at svare skriftligt via e-mail inden denne dato, vælger ikke at acceptere præmien, ikke er berettiget til lodtrækningen eller undlader at udfylde, underskrive og returnere ethvert dokument, der kræves af arrangøren, diskvalificeres han/hun øjeblikkeligt fra lodtrækningen, og han/hun frasiger sig straks enhver ret eller berettigelse til præmien. Præmien vil derefter blive genudstedt til den næste alternative vinder på en rullende basis.
 20. Kun én tilmelding pr. e-mailadresse eller, hvor det er relevant, konto på sociale medier (sidste tilmelding) vil blive accepteret. Arrangøren accepterer ikke flere tilmeldinger fra den samme e-mailadresse eller sociale mediekonto.
 21. I tilfælde af uenighed om identiteten på den person, der har indsendt en online tilmelding, vil tilmeldingen blive anset for indsendt af den autoriserede kontohaver af e-mailen eller kontoen på det sociale medie.
 22. Hver deltager frigiver og holder, og bekræfter aftalen med deres nominerede ven, arrangøren og dennes medarbejdere, agenter, underleverandører og konsulenter ikke ansvarlige for nogen og alle tab, skader, rettigheder, krav og handlinger af nogen art i forbindelse med lodtrækningen eller som følge af accept, besiddelse eller brug af nogen præmie, herunder uden begrænsning, personskade, ejendomsskade og krav baseret på offentlighedsrettigheder, ærekrænkelse eller krænkelse af privatlivets fred.
 23. En deltagers modtagelse af en præmie er betinget af, at deltageren underskriver alle relevante erklæringer og anden dokumentation og yder den assistance, som arrangøren med rimelighed kan kræve.
 24. Arrangøren er ikke ansvarlig for brud på sine forpligtelser herunder som følge af årsager uden for arrangørens rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til brand, strejker (af egne eller andre medarbejdere), oprør eller optøjer, embargoer, forsinkelser i transport, krav eller regler fra civile eller militære myndigheder, computervirus, fejl, manipulation, uautoriseret indgriben, svindel eller tekniske fejl, og arrangøren er berettiget til at annullere, afslutte, ændre eller suspendere lodtrækningen og disse vilkår og betingelser uden ansvar.
 25. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller afbryde denne lodtrækning eller begrænse dens tilgængelighed for enhver person, til enhver tid, af enhver eller ingen grund, og uden forudgående varsel eller ansvar over for deltagerne.
 26. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Irland, og deltageren accepterer hermed, at domstolene i Irland til fordel for arrangøren og uden at det berører arrangørens ret til at anlægge sag ved enhver anden domstol med kompetent jurisdiktion, skal have jurisdiktion til at høre og afgøre ethvert søgsmål, handling eller procedure, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, og til sådanne formål underkaster deltageren sig uigenkaldeligt sådanne domstoles jurisdiktion.
Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top