vennskapskonkurranse – generelle vilkår og betingelser

Language Specific Image

Vilkår og betingelser for konkurransen på Hostelworld.com

 1. Konkurransevilkårene er beskrevet nedenfor:

Konkurransens navn: Vennskapsdag-konkurranse
Beskrivelse av premien:
To netter for to personer på et vandrerhjem på hostelworld.com. Premien må hentes før 30. september 2017. Det er ingen reisekostnader inkludert
Premien må hentes før 30. september 2017.
Premien inkluderer ingen reisekostnader.
Det vil være én vinner av premien.
Premien må ikke overstige 300 euro per person
Trekningen er åpen: Trekningen er åpen for deltakelse fra kl. 10.00 GMT den 30.8.2017 til kl. 22.00 GMT den 1.8.2017.
Dato trekningen finner sted: Trekningen av premien vil finne sted 1.8.2017 kl. 10.00 GMT. Vinner(e)/Alternativ(e) vinner(e) får beskjed innen: 23.8.2017 Vinneren(e)/Alternativvinneren(e) vil bli varslet av arrangøren via konkurranseinnlegget på arrangørens Facebook-side.
Dato for når vinneren(e) må gjøre krav på premien: Innen fem (5) kalenderdager etter at de har fått beskjed om at de er vinnere i henhold til punkt 8/ innen kl. 10.00 GMT den 23.8.2017
Dato for når alternative vinnere må gjøre krav på premien: Innen tre (3) kalenderdager fra datoen for melding om at de er en alternativ vinner i henhold til punkt 8/ innen kl. 11.00 GMT den 10.8.2017
Krav til deltakelse: Deltakerne må tagge vennen de ønsker å dele premien med ved å @nevne vedkommende i Facebook-innlegget om konkurransen på arrangørens Facebook-side.

 1. Arrangøren av trekningen er Hostelworld.com Limited (heretter kalt “arrangøren”) i Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.
 2. Ved å delta i trekningen samtykker “deltakeren” i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og godtar at arrangørens avgjørelse er bindende og endelig.
 3. Ingen kjøp er nødvendig for å delta i trekningen.
 4. Premien leveres av arrangøren og, der det er relevant, partneren.
 5. Arrangøren verken eier eller driver noen av tjenestene som leveres som en del av premien. For å kunne benytte seg av premien må vinneren(e) godta alle relevante vilkår og betingelser eller kontrakter som kreves av tredjepartene som leverer premien, inkludert, der det er relevant, partneren. Vinneren(e) erkjenner at arrangøren ikke vil være part i slike avtaler med tredjepartsleverandørene, og vil ikke være ansvarlig overfor vinneren(e) med hensyn til vilkårene i disse avtalene, verken direkte eller indirekte.
 6. Premien er avhengig av tilgjengelighet og tildeles etter arrangørens og, der det er relevant, partnerens skjønn.
 7. Premien kan ikke overføres, kan ikke brukes i forbindelse med andre tilbud og kan kun kreves av vinneren(e) som er varslet av arrangøren i henhold til prosedyren beskrevet i punkt 1 ovenfor.
 8. Når premien inkluderer flyreiser, vil avreiseflyplassen som brukes, avhenge av direkte tilgjengelighet fra vinnerens/vinnernes nærmeste tilgjengelige internasjonale flyplass, som ikke nødvendigvis er den nærmeste.
 9. Vinneren(e) kan trenge visum for å reise til landet der premien befinner seg, noe de må ordne med det aktuelle landets lokale ambassade for egen regning. Vinneren(e) er selv ansvarlig for å oppfylle eventuelle visumkrav i det aktuelle landet. Godkjenning skjer etter skjønn av det aktuelle landets ambassade, og arrangøren og partneren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle avslag på visumsøknader.
 10. Reiseforsikring er ikke inkludert i premien, og det er vinnerens/vinnernes ansvar å ordne en passende forsikring for sine behov hvis dette er relevant for premien.
 11. Deltakerne må være 18 (atten) år eller eldre. Hver deltaker må fylle ut påmeldingsskjemaet fullstendig og korrekt, inkludert fornavn, etternavn og e-postadresse. Deltakeren deltar i trekningen på egen risiko og på eget initiativ, og er ansvarlig for å overholde lokale lover, i den grad lokale lover gjelder. Deltakelse i trekningen kan være ulovlig i henhold til lovene i gjeldende jurisdiksjon, og hvis deltakelse i trekningen er ulovlig, vil deltakeren bryte disse vilkårene og betingelsene og vil umiddelbart bli diskvalifisert fra trekningen.
 12. Trekningen er ikke åpen for ansatte eller agenter hos arrangøren eller tilknyttede selskaper eller datterselskaper eller tredjeparter som er involvert i trekningen, inkludert, der det er relevant, partneren.
 13. Trekningen er åpen for deltakelse mellom datoene angitt i punkt 1 ovenfor. Deltakerne må oppfylle eventuelle påmeldingskrav. Trekningen av premien vil bli avholdt på datoen angitt i punkt 1 ovenfor.
 14. Vinneren(e) av trekningen velges tilfeldig av arrangøren blant alle påmeldinger som oppfyller påmeldingskravene.
 15. Ved å delta i trekningen samtykker hver deltaker i at arrangøren kan bruke vedkommendes navn og nasjonalitet til å vises som vinner på nettstedet Hostelworld.com.
 16. Ved å delta i trekningen samtykker deltakeren, i tilfelle vedkommende er en vinner, i å delta i slike salgsfremmende aktiviteter som arrangøren med rimelighet ber om, for eksempel å gi arrangøren innhold til Hostelworld.com-nettstedet, bloggen, e-nyhetsbrev og sosiale mediekanaler for ytterligere markedsføringsformål etter trekningen.
 17. Ved å delta i trekningen samtykker deltakeren i å abonnere på e-nyhetsbrev fra Hostelworld.com.
 18. Vinneren(e) skal gjøre krav på premien innen datoen angitt i punkt 1. Hvis en vinner unnlater å svare skriftlig via e-post innen denne datoen, velger å ikke ta imot premien, ikke er kvalifisert for trekningen eller unnlater å fylle ut, signere og returnere dokumenter som kreves av arrangøren, skal han/hun umiddelbart diskvalifiseres fra trekningen, og han/hun skal umiddelbart frasi seg enhver rett til premien. Arrangøren skal deretter trekke blant alle gjenværende kvalifiserte bidrag, og en alternativ deltaker skal velges som vinner av den aktuelle premien (“den alternative vinneren”).
 19. Den alternative vinneren skal varsles i samsvar med prosedyren beskrevet i punkt 1 ovenfor. Den alternative vinneren skal gjøre krav på premien innen datoen angitt i punkt 1. Hvis den alternative vinneren ikke svarer skriftlig via e-post innen denne datoen, velger å ikke ta imot premien, ikke er kvalifisert for trekningen eller unnlater å fylle ut, signere og returnere ethvert dokument som arrangøren krever, skal vedkommende umiddelbart diskvalifiseres fra trekningen og fraskrive seg enhver rett til premien. Premien skal deretter returneres til beholdningen, og trekningen skal avbrytes.
 20. Kun én påmelding per e-postadresse eller, der det er relevant, per konto på sosiale medier (siste påmelding) godtas. Arrangøren godtar ikke flere påmeldinger fra samme e-postadresse eller konto på sosiale medier.
 21. I tilfelle en tvist om identiteten til personen som har sendt inn en online-påmelding, vil påmeldingen anses som sendt inn av den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen eller kontoen på sosiale medier.
 22. Hver deltaker fritar og holder arrangøren og dennes ansatte, agenter, underleverandører og konsulenter skadesløse fra alle tap, skader, rettigheter, krav og handlinger av enhver art i forbindelse med trekningen eller som følge av aksept, besittelse eller bruk av en premie, inkludert, men ikke begrenset til, personskade, skade på eiendom og krav basert på publisitetsrettigheter, ærekrenkelse eller krenkelse av personvernet.
 23. Forutsetningen for at en deltaker skal kunne motta en premie, er at vedkommende gjennomfører alle relevante ansvarsfraskrivelser og annen dokumentasjon og gir den hjelpen som arrangøren med rimelighet kan kreve.
 24. Arrangøren er ikke ansvarlig for brudd på sine forpliktelser i henhold til dette som skyldes årsaker utenfor arrangørens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, streik (av egne eller andre ansatte), opprør eller opptøyer, embargoer, forsinkelser i transport, krav eller forskrifter fra sivile eller militære myndigheter, datavirus, feil, manipulering, uautorisert inngripen, svindel eller teknisk svikt, og arrangøren har rett til å avbryte, avslutte, endre eller suspendere trekningen og disse vilkårene uten ansvar.
 25. Arrangøren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller avbryte denne trekningen eller begrense tilgjengeligheten for enhver person, når som helst, av hvilken som helst eller ingen grunn, og uten forhåndsvarsel eller ansvar overfor deltakerne.
 26. Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med irsk lov, og deltakeren samtykker herved i at domstolene i Irland skal ha jurisdiksjon til å behandle og avgjøre alle søksmål, handlinger eller prosedyrer som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, til fordel for arrangøren og uten at det berører arrangørens rett til å ta saken til en hvilken som helst annen domstol med kompetent jurisdiksjon, og for slike formål underkaster deltakeren seg ugjenkallelig jurisdiksjonen til slike domstoler.

Bildet er tatt av Giulia Rossi i Salar de Uyuni i Bolivia

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top