#DipPic Yarışması Ts & Cs

Hostelworld.com Yarışma Hüküm ve Koşulları

1. Yarışmanın detayları aşağıdaki gibidir:
Yarışma Adı (“Çekiliş”): #DipPic
Ödülün Tanımı (“Ödül”): herhangi bir Hostelworld tesisinde bir kişi için 28 gece konaklama (müsaitlik durumuna bağlı olarak özel oda veya yatakhane).
Ödül Mayıs ve Ekim 2016 tarihleri arasında alınmalıdır.
Ödüle seyahat masrafları dahil değildir.
Kazanan(lar)ın Sayısı (“Kazanan(lar)”): Hostelworld tarafından sağlanan ana ödülün 1 (bir) kazananı olacaktır.
Çekiliş Açık: Çekiliş 11 Nisan 2016 Pazartesi günü katılıma açık olacaktır.
Çekilişin Gerçekleşeceği Tarih: Ödül için Çekiliş 13 Nisan 2016 Çarşamba günü yapılacaktır
Kazanan(lar)/Alternatif Kazanan(lar) tarafından bilgilendirilecektir: Kazanan(lar)/Alternatif Kazanan(lar), Hostelworld tarafından Sosyal Medya aracılığıyla bilgilendirilecektir.
Kazanan(lar)ın Ödüllerini talep etmeleri gereken tarih: Madde 8 uyarınca kazanan olduklarına dair bildirim tarihinden itibaren dört (4) takvim günü içinde, 18 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 18.00’e (CET) kadar.
Alternatif Kazanan(lar)ın Ödüllerini talep etmeleri gereken tarih: Madde 8 uyarınca Alternatif Kazanan olduklarına dair bildirim tarihinden itibaren üç (3) takvim günü içinde / 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 18.00’e (CET) kadar.
Giriş Koşulları (“Giriş Koşulları”) Katılımcılar 18 (on sekiz) yaşında veya daha büyük olmalı ve
– Twitter veya Instagram’da @Hostelworld’ü etiketleyerek ve #DipPic hastag’ini kullanarak suya ‘daldıkları’ bir fotoğraflarını yayınlamak.
– Katılımlarını Twitter üzerinden gönderiyorlarsa www.twitter.com/hostelworld adresinden veya Instagram üzerinden gönderiyorlarsa www.instagram.com/hostelworld adresinden Hostelworld’ü takip etmelidirler.
– Aşağıdakilerden herhangi biri olan veya içeren bir giriş göndermemelidir
(a) virüsler veya diğer kötü amaçlı kodlar;
(b) şiddeti, nefreti veya herhangi bir yasadışı faaliyeti teşvik eden veya tehdit edici veya taciz edici veya tam cepheden çıplaklık veya grafik veya gereksiz şiddet içeren içerik; veya
(c) diğer her türlü saldırgan, karalayıcı, müstehcen veya uygunsuz içerik veya bu tür içeriklere dönüştürülebilecek içerik.
2. Çekilişin organizatörü, Kat 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, İrlanda adresinde mukim Hostelworld.com Limited (bundan böyle “Organizatör” olarak anılacaktır) şirketidir
3. Çekilişe katılarak “Katılımcı” bu hüküm ve koşullara tabi olmayı kabul eder ve Organizatörün kararının bağlayıcı ve nihai olduğunu kabul eder.
4. Çekilişe katılmak için herhangi bir satın alma işlemi gerekmemektedir.
5. Ödül, Organizatör ve ilgili olduğu durumlarda Ortak tarafından sağlanır.
6. Organizatör, Ödülün bir parçası olarak sağlanan hizmetlerin sahibi veya işletmecisi değildir. Ödülden yararlanmak için, Kazanan(lar)ın, ilgili durumlarda Ortak da dahil olmak üzere, Ödülü sağlayan üçüncü taraflarca talep edilen ilgili hüküm ve koşulları veya sözleşmeyi kabul etmesi gerekecektir. Kazanan(lar), Organizatörün üçüncü taraf tedarikçilerle yapılan bu tür anlaşmalara taraf olmayacağını ve doğrudan veya dolaylı olarak bu anlaşma(lar)ın şartlarıyla ilgili olarak Kazanan(lar)a karşı sorumlu olmayacağını kabul eder.
7. Ödül, müsaitlik durumuna bağlıdır ve Organizatörün ve ilgili durumlarda Ortağın takdirine bağlıdır.
8. Ödül devredilemez, başka bir teklifle birlikte kullanılamaz ve yalnızca yukarıdaki Madde 1’de ayrıntılı olarak açıklanan prosedüre uygun olarak Organizatör tarafından bildirilen Kazanan(lar) tarafından talep edilebilir.
9. Ödülün uçuşları içerdiği durumlarda, kullanılan kalkış havaalanı, Kazanan(lar)ın en yakın mevcut uluslararası havaalanından doğrudan kullanılabilirliğe bağlı olacaktır ve bu en yakın havaalanı olmayabilir.
10. Kazanan(lar), Ödülün bulunduğu ülkeye seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duyabilir, bu vizeyi masrafları kendilerine ait olmak üzere ilgili ülkenin yerel Büyükelçiliği ile ayarlamalıdırlar. İlgili ülkenin vize gerekliliklerine uymak Kazanan(lar)ın sorumluluğundadır. Onay, ilgili ülkenin Büyükelçiliğinin takdirine bağlıdır ve Organizatör ve Ortak, reddedilen herhangi bir vize başvurusundan sorumlu tutulamaz.
11. Seyahat sigortası Ödüle dahil değildir ve Ödülle ilgili olması halinde kendi ihtiyaçları için uygun bir sigorta yaptırmak Kazanan(lar)ın sorumluluğundadır.
12. Katılımcılar 18 (on sekiz) yaş veya üzerinde olmalıdır. Katılımcı, Çekilişe katılırken bunu kendi riski altında ve kendi inisiyatifiyle yapar ve yerel yasaların geçerli olduğu ölçüde yerel yasalara uymaktan sorumludur. Çekilişe katılmak, ilgili yargı alanının yasalarına göre hukuka aykırı olabilir ve Çekilişe katılmak hukuka aykırı ise, Katılımcı bu hüküm ve koşulları ihlal edecek ve Çekilişten derhal diskalifiye edilecektir.
13. Çekiliş, Organizatörün veya herhangi bir bağlı şirketinin veya iştirakinin çalışanlarına veya temsilcilerine veya ilgili durumlarda Ortak da dahil olmak üzere Çekilişe dahil olan üçüncü taraflara açık değildir.
14. Çekiliş, yukarıdaki 1. Maddede belirtilen tarihte katılıma açıktır. Katılımcıların tüm Giriş Koşullarına uymaları gerekecektir. Ödül için Çekiliş, yukarıdaki 1. Maddede belirtilen tarihte yapılacaktır.
15. Çekilişin Kazanan(lar)ı, Katılım Koşullarını karşılayan tüm katılımlar arasından Organizatör tarafından rastgele seçilecektir.
16. Çekilişe katılarak her Katılımcı, Organizatörün Hostelworld.com web sitesinde Kazanan olarak gösterilmek üzere isimlerini ve uyruklarını kullanmasına izin verdiğini kabul eder.
17. Katılımcı, Çekilişe katılarak, Kazanan olması durumunda, Organizatör tarafından makul olarak talep edilen, Organizatöre Hostelworld.com web sitesi, blog, e-bültenler ve sosyal medya kanalları için Çekilişten sonra daha fazla pazarlama amacıyla içerik sağlamak gibi tanıtım faaliyetlerine katılmayı kabul eder.
18. Kazanan(lar), Madde 1’de belirtilen tarihe kadar Ödülü talep etmelidir. Bir Kazananın bu tarihe kadar e-posta yoluyla yazılı olarak yanıt vermemesi, Ödülü kabul etmemeyi seçmesi, Çekiliş için uygun olmaması veya Organizatör tarafından istenen herhangi bir belgeyi usulüne uygun olarak doldurmaması, yürütmemesi ve iade etmemesi durumunda, Çekilişten derhal diskalifiye edilecek ve Ödülle ilgili her türlü hak veya haktan derhal feragat edecektir. Organizatör daha sonra kalan tüm uygun katılımlar arasından çekiliş yapacak ve alternatif bir Katılımcı ilgili Ödülün kazananı olarak seçilecektir (“Alternatif Kazanan”).
19. Alternatif Kazanan, yukarıda Madde 1’de ayrıntıları verilen prosedüre uygun olarak bilgilendirilecektir. Alternatif Kazanan, Madde 1’de belirtilen tarihe kadar Ödülü talep etmelidir. Alternatif Kazanan’ın bu tarihe kadar e-posta yoluyla yazılı olarak yanıt vermemesi, Ödülü kabul etmemeyi seçmesi, Çekiliş için uygun olmaması veya Organizatör tarafından istenen herhangi bir belgeyi usulüne uygun olarak doldurmaması, yürütmemesi ve iade etmemesi durumunda, Çekilişten derhal diskalifiye edilecek ve Ödül üzerindeki her türlü hak veya yetkiden derhal feragat edecektir. Ödül daha sonra envantere iade edilecek ve Çekiliş durdurulacaktır.
20. Çevrimiçi bir katılım gönderen kişinin kimliğiyle ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, katılımın e-posta veya sosyal medya hesabının yetkili hesap sahibi tarafından gönderildiği kabul edilecektir.
21. Her Katılımcı, Organizatörü ve çalışanlarını, temsilcilerini, alt yüklenicilerini ve danışmanlarını, Çekilişle bağlantılı olarak veya herhangi bir Ödülün kabulü, bulundurulması veya kullanılmasından kaynaklanan, kişisel yaralanma, maddi hasar ve tanıtım hakları, iftira veya mahremiyetin ihlaline dayalı talepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü kayıp, hasar, hak, talep ve eylemden muaf tutar.
22. Bir Katılımcının herhangi bir Ödülü alması, Katılımcının ilgili tüm ibranameleri ve diğer belgeleri imzalaması ve Organizatörün makul olarak talep edebileceği yardımı sağlaması koşuluna bağlıdır.
23. Organizatör, yangınlar, grevler (kendi veya diğer çalışanlarının), ayaklanma veya isyanlar, ambargolar, ulaşımdaki gecikmeler, herhangi bir sivil veya askeri makamın gereklilikleri veya düzenlemeleri, bilgisayar virüsleri, böcekler, kurcalama, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık veya teknik arıza dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan buradaki yükümlülüklerinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır ve Organizatör, Çekilişi ve bu hüküm ve koşulları herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin iptal etme, sona erdirme, değiştirme veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.
24. Organizatör, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya herhangi bir nedenle ve Katılımcılara önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin bu Çekilişi değiştirme veya sonlandırma veya herhangi bir kişi için kullanılabilirliğini kısıtlama hakkını saklı tutar.
25. Bu hüküm ve koşullar İrlanda yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve Katılımcı, Organizatörün yararına ve Organizatörün yargı yetkisine sahip başka herhangi bir mahkemede dava açma hakkına halel getirmeksizin, İrlanda mahkemelerinin bu hüküm ve koşullardan kaynaklanabilecek veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü dava, eylem veya işlemin görülmesi ve karara bağlanması konusunda yargı yetkisine sahip olacağını ve bu amaçlarla Katılımcının bu mahkemelerin yargı yetkisine gayri kabili rücu olarak boyun eğdiğini kabul eder.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top