Vilkår og betingelser

Vi har opdateret vores vilkår og betingelser for ikke-refunderbare priser, og hvor du betaler det fulde beløb på forhånd. Disse nye vilkår og betingelser (kun engelsk) er tilgængelige her.

Dette er vilkårene og betingelserne, der gælder for alle bookinger foretaget via vores bookingtjenester, det være sig via vores websider, mobile websider, mobile applikationer eller vores bookingmaskine, der er integreret på tredjeparts websider (kollektivt benævnt “Hostelworlds websider”).

Alle henvisninger til "vi", "os" eller "vores" i disse betingelser henviser til Hostelworld.com Limited (“Hostelworld”), der er operatøren af Hostelworlds websider. Din brug af Hostelworlds websider og enhver booking, du foretager via Hostelworlds websider, er underlagt disse vilkår og betingelser (“Betingelser”). Du bedes bemærke, at hvis du får adgang til vores bookingmaskine på en tredjeparts webside, gælder disse betingelser kun for din brug af bookingmaskinen og ikke for enhver anden brug af den pågældende tredjeparts webside.

Du accepterer at bruge Hostelworlds websider i overensstemmelse med og underlagt disse betingelser. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, bedes du ikke bruge Hostelworlds websider og ikke foretage nogen bookinger via Hostelworlds websider.

Om os

Hostelworld.com Limited er et selskab, der er registreret i Irland med hjemsted på adressen Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Irland, og momsnummer 9689072B. Hvis du ønsker at kontakte os angående din brug af Hostelworlds websider eller i forbindelse med en booking af rejseydelser, bedes du sende os en e-mail til customerservice@hostelworld.com.

1. Bookinger

1.1 Vi formidler behandling og booking af indkvartering og andre rejseydelser (“rejseydelser”) på vegne af rejseudbydere. Vores rolle er at gøre det lettere for dig at finde og vælge rejseydelser, og vi handler ikke på dine vegne. Vi hverken yder, ejer eller driver nogen rejseydelser selv og leverer, ejer eller driver i særdeleshed ikke nogen form for indkvartering.

1.2 Du bekræfter, at du er myndig ifølge loven til at bruge Hostelworld Websider, indgå en kontrakt og oprette retligt bindende forpligtelser for ethvert erstatningskrav, som du måtte lide som følge af brugen af Hostelworld Websider. Du forstår, at du er økonomisk ansvarlig for al brug af Hostelworld Websider både for dig selv og andre, der bruger dine login-oplysninger.

1.3 Når du foretager en booking på Hostelworlds websider, accepterer du at indgå en kontrakt om rejseydelser, og din kontrakt om rejseydelser (herunder indkvartering) er med rejseudbyderen, ikke Hostelworld, da vi udelukkende fungerer som agent for rejseudbyderen. For at undgå enhver tvivl skal det præciseres, at vi ikke handler som din agent og ikke har autoritet til at forhandle eller indgå aftaler på dine vegne. Du indgår de(n) relevant(e) aftale(r) med rejseudbyderen og enhver anden aftale vedrørende rejseydelser eller accessoriske ydelser på dine egne vegne. Det er rejseudbyderens ansvar at levere rejseydelserne til dig. Vi er ikke ansvarlige for opfyldelsen af en booking, der er foretaget via Hostelworlds websider, eller for kvaliteten af nogen indkvartering eller nogen anden rejseydelse, der er booket.

1.4 Bemærk venligst, at alle bookinger er underlagt de bookingbetingelser, du bliver vist, inden du bekræfter din booking (“Bookingbetingelser” ).

2. Booking og annullering af booking

2.1 Når du foretager en booking, vil du blive bedt om at betale et depositum (der udgør en delbetaling af den samlede værdi af din booking), som vi opkræver for og på vegne af rejseudbyderen, og som altid er ikke-refunderbart:

(a) Optionen standard fleksibel booking er mulig, og du tilvælger den. Hvis det er tilfældet, vil depositummet blive krediteret tilbage til din Hostelworld-konto, hvis du annullerer din booking under visse omstændigheder (se nedenfor for yderligere information); eller

(b) Optionen booking med gratis annulleringsgebyr er mulig, og du tilvælger den. Hvis det er tilfældet, vil depositummet blive krediteret tilbage til den valgte betalingsmåde, hvis du annullerer din booking inden for den specificerede tidsramme (se nedenfor for yderligere information).

Du kan også blive bedt om at betale et fast bookinggebyr for brugen af Hostelworlds websider, når en booking foretages hos en rejseudbyder. Når du bliver bedt om at betale et bookinggebyr, kan dette under alle omstændigheder ikke refunderes. Vi handler ikke som din agent, og bookinggebyret opkræves for brugen af Hostelworlds websider og er adskilt fra ethvert depositum, som opkræves til rejseudbyderen.

Som fastsat i Bookingbetingelserne eller rejseudbyderens vilkår og betingelser er du ansvarlig over for rejseudbyderen for ved ankomst at betale restbeløbet af omkostningerne for bookingen, som du har foretaget, sammen med andre betalinger for eventuelle yderligere tjenester, som efterfølgende er aftalt med rejseudbyderen og i givet fald betale rejseudbyderens servicegebyrer og -afgifter i henhold til rejseudbyderens handelsbetingelser og -vilkår.

2.2 Du skal bruge et kreditkort eller et betalingskort for at garantere en booking. Når du foretager en booking med dit kreditkort eller betalingskort, accepterer du rejseudbyderens annullerings- og udeblivelsespolitik som beskrevet i dennes betingelser. I tilfælde af, at du annullerer din booking uden for den i denne politik tilladte specificerede tidsramme eller i tilfælde af bookinger med gratis annullering den specificerede tidsramme, der er angivet på Hostelworlds webside på tidspunktet for bookingen (eller at du ikke ankommer til den aftalte check-in-tid), giver du rejseudbyderen ret til at debitere dit kreditkort eller betalingskort uden yderligere reference med et beløb, der ikke overstiger gebyret for en overnatning (i tilfælde af indkvartering) eller et sådant andet beløb, som kan være fastlagt i rejseudbyderens betingelser. Bemærk venligst, at der i henhold til Ikke-Refunderbare Bookinger ikke vil blive pålagt yderligere gebyrer i tilfælde af annullering eller udeblivelse, men at du under disse omstændigheder ikke vil få refunderet nogen del af din booking.

2.3 Din manglende ankomst til den aftalte check-in-tid kan resultere i annullering af hele din booking. Eventuelle ændringer i din booking skal anmeldes direkte til og godkendes af rejseudbyderen (men depositum eller dele heraf vil ikke blive refunderet). Bemærk venligst, at det ikke er muligt at ændre Ikke-Refunderbare Bookinger. Når du foretager en booking, er det dit ansvar at oplyse eventuelle krav eller særlige faciliteter over for rejseudbyderen, som du eller et medlem af din rejsegruppe kan have brug for som følge af eventuelle sygdomstilstande.

2.4 Når en booking er bekræftet, udsteder vi bookingbekræftelsen på vegne af rejseudbyderen for hver booking, men inkluderer ikke information om eventuelle yderligere gebyrer for supplerende ydelser. Vi bestræber os på at sikre, at bookingbekræftelsen indeholder detaljer om alle afgifter, som opkræves af rejseudbyderen, og henviser i den forbindelse til punkt 8.9 nedenfor. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemgår og bekræfter de nøjagtige betingelser, under hvilke rejseudbyderen stiller de reserverede tjenester til rådighed for dig, direkte med rejseudbyderen, når du modtager bookingbekræftelsen. Referencenummeret på bookingbekræftelsen skal oplyses ved alle henvendelser samt ved annullering eller ændring af bookingen.

2.5 Du kan annullere din booking i overensstemmelse med udbyderens afbestillingsregler som anført på bookingbekræftelsen og den detaljerede beskrivelse af indkvarteringsstedet; dette er normalt mindst 24 timer før din aftalte check-in-tid og -dato. Du bedes annullere din booking via annulleringsfunktionen på Hostelworlds websider. Se venligst nedenfor for yderligere information om annullering af bookinger med gratis annullering

2.6 Hvis du tilvælger optionen med standard fleksibel booking (såfremt muligt), når du foretager din booking, vil du blive debiteret for et mindre gebyr. Hvis du senere beslutter at annullere din booking, vil dit depositum til gengæld blive krediteret tilbage til din Hostelworld-konto i US dollars (forudsat at du har givet det af rejseudbyderen krævede varsel, jf. dennes vilkår), og du vil kunne genbruge dette kreditbeløb ved fremtidige ikke-refunderbare og standard fleksible bookinger på vores hjemmeside i en periode på 6 måneder på og fra annulleringsdatoen. Hvis du oprindeligt betalte dit depositum i en anden valuta end US dollars, omregner vi beløbet for bookingdepositummet ud fra Hostelworlds standard valutakurser med henblik på at kreditere det til din Hostelworld-konto. Dit bookinggebyr er ikke refunderbart.

2.7 Hvis foretager en ikke-fleksibel booking, og du annullerer din booking, vil dit depositum og bookinggebyrer ikke blive refunderet, uanset hvor meget varsel du giver. Kunder med ikke-fleksibel booking bør bemærke, at selvom deres depositum og bookinggebyr i alle tilfælde ikke vil blive refunderet, skal du give det rette varsel som fastsat af rejseudbyderen i dennes afbestillingspolitik for at undgå at blive opkrævet yderligere betaling for "udeblivelse" (se punkt 2.2 ovenfor).

2.8 Når du vælger standard fleksibel booking (såfremt muligt) for din booking, gælder følgende betingelser:

(a) Dit depositum vil kun blive krediteret tilbage hvis:

(i) du har givet det varsel for din annullering, der kræves af rejseudbyderen i dennes vilkår og betingelser, og under alle omstændigheder, at du ikke har givet mindre end 24 timers varsel forud for den planlagte check-in-tid og -dato;

(ii) du har gennemført din annullering online via annulleringsfunktionen på Hostelworlds websider, og

(iii) du har annulleret din fulde booking (delvise annulleringer, såsom annulleringer af 1 nat af et 2-nætters ophold, er ikke dækket af annulleringsbeskyttelse).

(b) 2. Din annulleringskredit vil blive tilskrevet den konto, der i vores optegnelser er knyttet til den e-mailadresse, der blev brugt til at behandle den oprindelige booking. En kredit kan ikke tilskrives en konto, der ikke er knyttet til bookingens e-mailadresse.

(c) 3. En annulleringskredit skal benyttes inden for 6 måneder fra annulleringsdatoen, hvorefter den går tabt. Der vil ikke blive tilskrevet nogen kredit til din konto for annulleringer foretaget via telefon eller e-mail.

(d) 4. For at kunne benytte din annulleringskredit, skal du ganske enkelt gå ind på Hostelworld.com og foretage din ikke-refunderbare eller standard fleksible booking ved hjælp af samme e-mailadresse. Din kredit vil automatisk blive benyttet til din booking, når du bekræfter bookingen.

(e) 5. En kredit kan kun benyttes én gang. Hvis du annullerer efterfølgende bookinger, skal du have valgt optionen med standard fleksibel booking for disse bookinger, for at dit (dine) depositum(mer) er beskyttet og kan krediteres tilbage til din konto.

(f) Annulleringskredit gælder udelukkende for depositummer for bookinger af indlogering; den kan ikke benyttes til andre gebyrer, der opkræves via Hostelworlds websider, f.eks. bookinggebyrer eller andre køb.

(g) I tilfælde af udeblivelse uden annullering (eller ved utilstrækkeligt varsel om annullering i overensstemmelse med disse og/eller rejseudbyderens vilkår og betingelser), vil alle depositummer, herunder depositummer betalt via vores option med standard fleksibel booking ikke blive refunderet, og rejseudbyderen har ret til at debitere dit kreditkort på grundlag af det i punkt 2.2. fastsatte (se ovenfor).

(h) Kredit for standard fleksibel booking kan ikke tilskrives en booking med gratis annullering

2.9 Når du foretager en booking med gratis annullering gælder følgende bestemmelser:

(a) Hvis du annullerer din booking inden datoen og tidspunktet, du er blevet meddelt som en del af bookingproceduren og som angivet i din bookingbekræftelse, vil dit depositum blive krediteret tilbage til den betalingsmåde, som du anvendte ved bookingen.

(b) Beløbet vil blive krediteret tilbage i den oprindelige valuta, som du anvendte ved betalingen af depositummet. Hvis du f.eks. betalte depositummet i US dollar, vil det blive krediteret tilbage i US dollar. Rejseudbyderen og Hostelword er ikke ansvarlige for den valutakurs, som pålægges af udbyderen af din betalingstjeneste, eller for gebyrer, som måtte blive pålagt for at konvertere det krediterede beløb til din lokale valuta.

(c) For at kunne gøre krav på tilbagebetaling skal du gennemføre annulleringen online via annulleringsfunktionen på Hostelworlds websider.

(d) Hvis det ikke er muligt at kreditere dit depositum tilbage til den betalingsmåde, som du valgte på tidspunktet for bookingen (f.eks. fordi dit kort er udløbet), vil Hostelworlds kundeservice kontakte dig for at gennemføre tilbagebetalingen via bankoverførsel. Hvis du ikke informerer om dine gyldige kontooplysninger inden 30 dage fra anmodningen, fortaber du retten til at få krediteret dit depositum.

(e) Dit depositum kan kun krediteres, hvis du annullerer din fulde booking (delvise annulleringer såsom annullering af 1 nat af et 2-nætters ophold medfører ikke, at en del af depositummet krediteres).

(f) For at undgå enhver tvivl skal det præciseres, at vi krediterer dit depositum på vegne af den relevante rejseudbyder som deres agent.

2.10 Det depositum og bookinggebyr, du skal betale, skal betales i den valuta, som du vælger som din ”betalingsvaluta”, når du foretager din booking. I det tilfælde, at indlogeringsprisen er uploadet af rejseudbyderen i en anden valuta, beregnes depositummet, som du vil blive opkrævet i din afregningsvaluta, ved at omregne depositummet til afregningsvalutaen ud fra Hostelworlds standard valutakurser..

3. Erstatningsansvar og ansvarsfraskrivelser

3.1 I tilfælde af, at der opstår et problem med din indkvartering eller andre rejseydelser, bør du kontakte rejseudbyderen. Hvis du har problemer med bookingen, som du har foretaget via Hostelworlds websider, bedes du kontakte os direkte via customerservice@hostelworld.com.

3.2 Vi optræder udelukkende som agent for rejseudbyderen (og ikke som din agent), når bookinger gennemføres. Vi er som sådan ikke en part i kontrakten mellem dig og rejseudbyderen til levering af rejseydelser (herunder indkvartering) og har intet ansvar eller erstatningsansvar over for dig i forbindelse med betingelserne i denne kontrakt. Det gælder især, at vi ikke er ansvarlige for:

(a) nøjagtigheden eller fuldstændigheden af beskrivelserne af indkvarteringen eller andre rejseydelser (herunder priser, tilgængelighed og bedømmelser), der vises på Hostelworlds websider, eller kvaliteten eller egnetheden af indkvarteringen og andre rejseydelser, der er booket eller kan bookes via Hostelworlds websider;

(b) opfyldelse af en booking, der er foretaget via Hostelworlds websider, herunder enhver handling eller undladelse fra rejseudbyderens side, enhver annullering af en booking uanset grund eller enhver hel eller delvis manglende levering af den bookede ydelse fra udbyderens side eller

(c) enhver fejl eller ethvert svigt ved foretagelse eller registrering af en booking, som skyldes forhold, der ligger uden for vores kontrol (såsom strømsvigt).

3.3 Hverken vi eller nogen af vores direktører, ansatte, associerede selskaber eller andre repræsentanter kan holdes ansvarlige over for dig (eller noget medlem af din virksomhedsgruppe, dine associerede eller nogen anden person eller part, som har interesse i bookingen) for: (i) indirekte, sanktionerende, særligt eller resulterende tab eller skade, (ii) tab af data, indtægt, fortjeneste, forretning, mulighed, omdømme, goodwill eller (iii) tab af eller skade på ejendom, som i hvert tilfælde opstår på grund af eller i forbindelse med brug af nogen oplysninger, produkter, tjenester, faciliteter og/eller materialer, der tilbydes igennem Hostelworlds websider, også selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader, eller hvis sådanne tab eller skader var rimeligt forudsigelige.

3.4 Vores maksimale samlede erstatningsansvar over for dig (og enhver anden part med interesse i bookingen) i forbindelse med enhver booking foretaget igennem os (som følge af kontraktbrud, skadevoldende handling eller andet) er udelukkende begrænset til værdien af bookinggebyret. Inden du foretager en booking, bør du sikre dig, at du har gennemlæst rejseudbyderens vilkår og betingelser, og at du kan acceptere dem.

3.5 Vi har ikke besøgt alle indkvarteringssteder, der er anført på Hostelworlds websider, og foretager ikke rutinemæssig kontrol af indkvarteringsstederne. Angivelse af enhver rejseydelse (herunder indkvartering) på Hostelworlds websider er ikke og skal ikke anses som en specifik anbefaling af os eller en erklæring om, at rejseydelserne vil være egnet til dit formål, eller at rejseydelserne vil have nogen bestemt kvalitet.

3.6 Alle repræsentationer, garantier og betingelser, udtrykkelige som stiltiende, er hermed udelukket i videst muligt omfang, som loven tillader det, herunder uden begrænsning repræsentationer, garantier eller forpligtelser om nogen tjenester, faciliteter, oplysninger og/eller materialer på Hostelworlds websider, herunder uden begrænsning, deres nøjagtighed, deres fuldstændighed eller deres salgbarhed, kvalitet eller egnethed til et bestemt formål. Hostelworlds websider er udelukkende tilgængelige ”som beset”, og det gælder i særdeleshed, at vi ikke garanterer, at oplysningerne, der offentliggøres på Hostelworlds websider, vil være fejlfri, eller at Hostelworlds websider vil være fri for virus eller problemer.

3.7 Intet i disse Betingelser har til formål at udelukke eller begrænse erstatningsansvar som følge af: (i) bedrageri eller bedragerisk forvanskning eller (ii) dødsfald eller personskade.

4. Sikkerhed for kredit- og betalingskort

4.1 Vi gør alle rimelige bestræbelser for at sikre, at alle transaktioner med kreditkort eller betalingskort via Hostelworld Websider er sikre. MEN hvis der forekommer uautoriserede debiteringer på din kredit- eller betalingskortopgørelse for noget kort, der er anvendt på Hostelworld Websider på noget tidspunkt under eller efter, at du foretager din booking, gennemfører din transaktion eller oplyser dine kortoplysninger på Hostelworld Websider, kan Hostelworld ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde med hensyn til eventuelle skader eller tab af nogen som helst art, som du eventuelt måtte lide som følge af eller som som på nogen måde er forbundet med ovennævnte brug, transaktion eller videregivelse, medmindre sådanne uautoriserede debiteringer forekommer som et direkte resultat af vores forsømmelighed og med forbehold for eventuelle lovbestemte rettigheder, som du måtte have.

6. Intellektuelle ejendomsrettigheder og weblinks

5.1 Alle oplysninger, indhold, software, grafik, tekst, lyd, billeder, taster, varemærker, servicemærker, firmanavne og logoer (“Materialer”), der er indeholdt på Hostelworld Websider, er beskyttet af ophavsret, varemærker, databaserettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Parterne er enige om, at vi eller vores licensgivere (som tilfældet kan være) bevarer alle rettigheder, titler, interesser og intellektuelle ejendomsrettigheder i og til materialerne. Vi giver dig begrænset, genkaldelig, uoverdragelig licens, der ikke må gives i underlicens, til at anvende Hostelworld Websider til dine personlige, ikke-kommercielle formål for at få adgang til Hostelworld Websider og foretage bookinger i overensstemmelse med disse Betingelser (“Begrænset Licens”). Ud over brugen af din Begrænsede Licens må du ikke ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge nogen af Materialerne. Ud over den Begrænsede licens kan intet i disse Betingelser fortolkes som overførsel eller ydelse (stiltiende eller på anden måde) af nogen licens eller rettighed til dig til Materialerne.

5.2 Hostelworld Websider kan indeholde hyperlinks til websider, der udbydes af andre end os. Sådanne hyperlinks stilles udelukkende til rådighed til din reference. Vi kontrollerer ikke sådanne websider og er ikke ansvarlige for deres indhold. Medtagelsen af hyperlinks på Hostelworld Websider til sådanne andre websider indebærer ikke nogen godkendelse af materialet på sådanne websider eller nogen tilknytning til deres operatører.

5.3 Hostelworld Websider stilles til rådighed til personlig brug. Du må ikke kopiere, overvåge, screen-scrape, anvende spiders, dyblinke eller reproducere noget indhold, oplysninger eller software fra Hostelworld Websider til noget kommercielt eller konkurrencemæssigt formål.

6. Brugergenereret indhold

6.1 Visse dele af Hostelworld Websider kan give dig eller tredjeparter lov til at uploade indhold, bedømmelser, meddelelser, billeder, materialer eller andre elementer (disse er “Brugergenererede Indholdsfunktioner”). Du er alene ansvarlig for din brug af sådanne Brugergenererede Indholdsfunktioner og anvender dem for egen risiko. Ved din brug af enhver Brugergenereret Indholdsfunktion, accepterer du udtrykkeligt ikke at poste, uploade til, overføre, distribuere, opbevare, skabe eller på anden vis offentliggøre noget af følgende via Hostelworld Websider:

(a) Nogen meddelelser, data, oplysninger, tekst, musik, lyd, billeder, grafik, koder eller andet materiale (“Indhold”) der er lovstridigt, injurierende, ærekrænkende, vulgært, pornografisk, obskønt, uanstændigt, stødende, chikanerende, truende, voldeligt, provokerende, bedragerisk, der krænker privatlivets fred eller reklamerettigheder eller på anden vis er anstødeligt eller upassende;

(b) Indhold, der krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller intellektuel eller anden ejendomsrettighed, der tilhører nogen part;

(c) Indhold, som foregiver at være en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe;

(d) Indhold, der krænker en tredjeparts privatliv eller databeskyttelsesrettigheder;

(e) Vira, forvanskede data eller andre skadelige, forstyrrende eller ødelæggende filer eller

(f) Indhold, som vi eget efter skøn vurderer at være uacceptabelt, eller som begrænser eller hæmmer en anden person i at anvende eller nyde Hostelworld Websider, eller som kan udsætte os eller vores brugere for skade eller erstatningsansvar af nogen art.

6.2 Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for nogen form for Indhold, som er postet, opbevaret eller uploadet af dig eller nogen anden tredjepart på Hostelworld Websider eller for noget tab eller skade, der opstår som følge heraf. Som udbyder af interaktive tjenester er vi ikke ansvarlig for nogen udtalelser, erklæringer eller Indhold, som fremsættes af brugere af de Brugergenererede Indholdsfunktioner eller et andet offentligt forum. Selvom vi ikke er forpligtet til at screene, redigere eller overvåge noget Indhold, der postes på eller distribueres via de Brugergenererede Indholdsfunktioner, forbeholder vi os ret til, efter vores absolutte skøn og uden varsel, at fjerne, screene eller redigere ethvert Indhold, der er postet eller opbevaret på Hostelworld Websider til enhver tid og af enhver årsag, og du er alene ansvarlig for at lave backupkopier af og erstatte ethvert Indhold for egen regning, som du poster eller opbevarer på Hostelworld Websider.

6.3 Enhver brug af de Brugergenererede Indholdsfunktioner eller andre dele af Hostelworld Websider kan, bortset fra i overensstemmelse med disse Betingelser, bl.a. medføre opsigelse eller suspension af din adgang til de Brugergenererede Indholdsfunktioner og/eller Hostelworld Websider. For at efterleve en retsafgørelse fra en kompetent ret eller beskytte vores systemer eller brugere af Hostelworld Websider, kan vi behandle og videregive enhver oplysning, som er i vores besiddelse om en bruger af Hostelworld Websider, der poster eller uploader upassende eller uacceptabelt Indhold, herunder uden begrænsning deres navn, e-mailadresse, IP-adresse, brugerhistorik og postet Indhold.

6.4 Når du poster eller distribuerer Indhold på eller via Hostelworld Websider er det, medmindre vi har angivet andet, ensbetydende med, at du:

(a) giver os ikke-eksklusiv, royaltyfri, tidsubegrænset, overdragelig, uigenkaldelig ret, der fuldt ud kan gives i licens, til at anvende, reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, distribuere, offentliggøre, skabe afledte værker fra og offentligt vise eller udføre sådant Indhold verden over i enhver form for medie;

(b) erklærer og indestår for, at Indhold, som du poster eller på anden vis distribuerer, (i) overholder disse Betingelser; (ii) er præcist og ikke-vildledende og (iii) ikke udsætter os for civil- eller strafferetligt ansvar eller på anden måde kan skade vores forretning eller omdømme.

7. Bedømmelser

7.1 Du kan blive bedt om at bedømme de rejseydelser, som du har modtaget. Vi værdsætter al feedback, men gør opmærksom på, at den pågældende rejseudbyder vil have adgang til din bedømmelse, så denne kan handle på din feedback og indføre alle nødvendige forbedringer. Rejseudbyderne vil være i besiddelse af dine kontaktoplysninger og vil eventuelt kontakte dig for at stille yderligere spørgsmål til dine erfaringer med henblik på at hjælpe dem til at foretage yderligere forbedringer.

8. Generelt

8.1 Disse Betingelser er udfærdiget på engelsk. Hvis disse Betingelser er oversat til noget andet sprog, vil den engelske udgave være gældende.

8.2 Hvis vi på noget tidspunkt eller i en periode ikke håndhæver en eller flere af Betingelserne, skal dette ikke fortolkes som et afkald på disse eller de rettigheder, der er knyttet til nogen af dem.

8.3 Betingelserne udgør den samlede aftale mellem dig og Hostelworld i henhold til den af disse Betingelser omhandlede genstand og går forud for enhver tidligere aftale eller fremstilling mellem parterne i henhold til denne aftale.

8.4 Vi forbeholder os ret til at ændre disse Betingelser samt indholdet af Hostelworlds websider af hvilken som helst årsag og uden erstatningsansvar over for dig, enhver anden bruger eller nogen tredjepart. Denne ret berører ikke de Betingelser, som du accepterer, når du foretager en retmæssig booking eller et køb ved hjælp af Hostelworld Websider. Du bør kontrollere disse Betingelser for eventuelle ændringer hver gang, at du besøger Hostelworlds websider.

8.5 Disse Betingelser og din brug af Hostelworlds websider er underlagt lovgivningen i Irland. Du samtykker hermed, at de irske domstole har eksklusiv jurisdiktion i alle uoverensstemmelser, der udspringer af eller relaterer til brugen af Hostelworlds websider hver gang, du besøger Hostelworlds websider. Brug af Hostelworlds websider er ikke tilladt i nogen jurisdiktion, der ikke giver effekt til alle bestemmelser i disse Betingelser, herunder uden begrænsning dette afsnit.

8.6 Vores opfyldelse af disse Betingelser er underlagt gældende lov og juridisk proces, og intet i denne aftale er undtaget fra vores ret til at overholde anmodninger eller krav fra retshåndhævelsesinstanser i forbindelse med din brug af Hostelworld Websider eller oplysninger, der er angivet eller indsamlet af os med hensyn til en sådan brug.

8.7 Hvis det fastslås, at nogen del af disse Betingelser er ugyldig eller umulig at håndhæve, anses bestemmelsen, der er ugyldig eller umulig at håndhæve, for at blive afløst af en sådan retsgyldig bestemmelse, der svarer bedst til hensigten i den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse Betingelser forbliver i kraft.

8.8 Selvom vi ikke kan overvåge vores brugeres adfærd offsite, anses det som en overtrædelse af disse Betingelser, såfremt oplysninger, der er indhentet fra Hostelworld Websider, benyttes med henblik på at chikanere, misbruge eller skade andre personer eller for at kontakte, reklamere, opfordre eller sælge til en bruger eller person uden deres forudgående udtrykkelige samtykke.

8.9 Selvom vores Betingelser kræver, at rejseudbyderen angiver priserne inklusive moms og andre skatter, er den viste pris i sidste ende rejseudbyderens ansvar, ikke vores. Du anerkender, at vi ikke har noget erstatningsansvar over for dig i forbindelse med rejseudbyderens forsøg på at opkræve ekstra moms eller andre udgifter fra dig på betalingstidspunktet som et tillæg til den pris, der vises, og din eneste regres på dette område vil være imod rejseudbyderen.

9. Meddelelse om databeskyttelse

9.1 Du finder den fulde Meddelelse om databeskyttelse her, som hermed inkluderes i og udgør en del af disse Betingelser.

10. Onlinetvistbilæggelse

10.1 Europa-Kommissionens platform for onlinetvistbilæggelse kan findes på følgende https://ec.europa.eu/odr. Bemærk venligst, at vi ikke på nuværende tidspunkt anvender alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager.