Algemene Voorwaarden

We hebben onze Algemene voorwaarden voor niet-restitueerbare tarieven bijgewerkt en waar u het volledige bedrag vooraf betaalt. Deze nieuwe algemene voorwaarden (alleen in het Engels) zijn hier beschikbaar.

Dit zijn de algemene voorwaarden waaraan alle boekingen die gemaakt worden via onze boekingsdiensten aan onderworpen zijn, ongeacht of deze via onze websites, mobiele websites, mobiele applicaties of via onze boekingsmachine gemaakt zijn die onderdeel uitmaken van websites van derden (gezamenlijk aangeduid als de "Hostelworld Sites").

Alle verwijzingen naar "Wij", "Ons" of "Onze" in deze voorwaarden verwijzen naar Hostelworld.com Limited ("Hostelworld"), de beheerder van de Hostelworld Sites. Uw gebruik van de Hostelworld Sites en alle boekingen die u via de Hostelworld Sites maakt, zijn onderworpen aan deze voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"), maar onthou dat als u gebruik maakt van onze boekingsmachine op een website van derden, zijn deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing op het gebruik van de boekingsmachine, en deze voorwaarden zijn niet van toepassing op ieder ander gebruik van de website van derden.

U gaat ermee akkoord om de Hostelworld Sites te gebruiken in overeenstemming met en onderworpen aan deze voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, gebruik de Hostelworld Sites dan niet en maak geen reservering via de Hostelworld Sites.

Over ons

Hostelworld.com Limited is een bedrijf naar het recht van Ierland, statutair gevestigd te Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Ierland, en BTW-nummer 9689072B. Als u contact met ons op wil nemen met betrekking tot uw gebruik van de Hostelworld Sites, of in verband met een boeking of reisdiensten, kunt u een e-mail sturen naar customerservice@hostelworld.com.

1. Boekingen

1.1 Wij faciliteren de verwerking en de reservering van accommodatie en andere reisdiensten (de "reisdiensten") namens reisdienstverleners. Onze rol is het u helpen met het vinden en kiezen van reisdiensten en wij handelen niet namens u. Wij bieden, bezitten of voeren zelf geen reisdiensten uit en in het bijzonder bieden, bezitten of beheren wij geen accommodatie.

1.2 U bevestigt dat u oud genoeg bent om rechtmatig gebruik te maken van de Hostelworld Sites, een contract aan te gaan en om bindende wettelijke verplichtingen na te komen voor iedere aansprakelijkheid die u als gevolg van het gebruik van de Hostelworld Sites kan oplopen. U begrijpt dat u financieel verantwoordelijk bent voor alle gebruik van de Hostelworld Sites door u en degenen die gebruik maken van uw log-in informatie.

1.3 Wanneer u een reservering maakt via de Hostelworld Sites, gaat u akkoord met het aangaan van een contract voor reisdiensten en uw contract voor reisdiensten (inclusief accommodatie) wordt aangegaan met de reisdienstverlener, niet met Hostelworld, aangezien wij alleen handelen als agent voor de reisdienstverlener. Voor alle duidelijkheid, wij handelen niet als uw agent en hebben geen bevoegdheid om overeenkomsten namens u te onderhandelen of af te sluiten. U gaat de relevante overeenkomst(en) met de reisdienstverlener en alle andere overeenkomsten met betrekking tot de reisdiensten of aanverwante diensten namens uzelf aan. Het is de verantwoordelijkheid van de reisdienstverlener om u de reisdiensten te leveren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de boekingen die gemaakt zijn via de Hostelworld Sites of voor de kwaliteit van de accommodatie of enige andere reisdiensten die gereserveerd zijn.

1.4 Alle boekingen zijn onderworpen zijn aan de voorwaarden die u getoond zijn voorafgaand aan het bevestigen van uw boeking (de "Boekingsvoorwaarden").

2. Het maken en annuleren van een boeking

2.1 Bij het maken van een boeking, zal u gevraagd worden om een aanbetaling te maken (zijnde een gedeeltelijke betaling van de totale waarde van uw boeking) die wij voor en namens de reisdienstverlener innen en die nooit terugbetaald zal worden tenzij:

(a) de optie voor Standaard Flexibele Boeking beschikbaar is en u ervoor kiest deze te selecteren, in welk geval de aanbetaling terugbetaald zal worden op uw Hostelworld account als u uw boeking onder bepaalde omstandigheden annuleert (zie hieronder voor meer details); of

(b) de optie voor Gratis Annulering Boeking beschikbaar is en u ervoor kiest deze te selecteren, in welk geval de aanbetaling terugbetaald zal worden via de door u gekozen betaalmethode als u de boeking binnen de gespecificeerde tijdsperiode annuleert (zie hieronder voor meer details).

U kunt ook gevraagd worden om een vaste boekingsvergoeding te betalen voor gebruik van de Hostelworld Sites wanneer een boeking bij een reisdienstverlener wordt gemaakt. In het geval dat een boekingsvergoeding gerekend wordt, zal deze onder geen enkele omstandigheid worden terugbetaald. Wij treden niet op als uw agent en de boekingsvergoeding is verschuldigd voor het gebruik van de Hostelworld Sites en staat los van alle aanbetalingen die aan de reisdienstverlener verschuldigd zijn.

Behoudens het bepaalde in de Boekingsvoorwaarden of de algemene voorwaarden van de reisdienstleverancier, bent u verantwoordelijk tegenover de dienstverlener om het saldo van de door u gemaakte boeking bij aankomst te voldoen, alsmede eventuele andere betalingen voor aanvullende diensten die met de reisdienstverlener overeengekomen zijn en, indien van toepassing, betaling van de serviceheffingen en belastingen van de reisdienstleverancier, overeenkomstig de bepalingen en handelsvoorwaarden die door de reisdienstverlener worden toegepast.

2.2 U moet een creditcard of bankpas gebruiken om een boeking te garanderen. Door het maken van een boeking met uw creditcard of bankpas, gaat u akkoord met het aanvaarden van het relevante annulerings- en no-showbeleid van de reisdienstverlener, zoals uiteengezet in haar algemene voorwaarden. In het geval dat u uw boeking annuleert buiten het toegestane tijdsbestek zoals beschreven in de voorwaarden van de reisdienstverlener of in het geval van Gratis Annulering Boekingen het tijdsbestek dat ten tijde van de boeking op de Hostelworld Site is vermeld (of indien u niet aankomt op de afgesproken aankomsttijd), geeft u de reisdienstleverancier toestemming om zonder verdere raadpleging een bedrag in rekening te brengen op uw creditcard of bankpas van niet meer dan de kosten voor de eerste nacht (in het geval van accommodatie) of dergelijk ander bedrag zoals vastgesteld in de voorwaarden van de reisdienstverlener. Er zijn geen extra kosten verbonden aan voor annuleringen of no-shows wat betreft niet-restitueerbare boekingen, maar in dergelijke omstandigheden krijgt u geen enkel deel van de kosten van uw boeking vergoed .

2.3 Als u niet aankomt binnen de overeengekomen check-in tijd kan dit leiden tot de annulering van uw hele boeking. Eventuele wijzigingen van uw boeking moeten rechtstreeks worden meegedeeld aan en overeengekomen worden met de reisdienstverlener (maar een restitutie van de gehele of een deel van de aanbetaling zal niet worden verricht). Het is niet mogelijk om niet-restitueerbare boekingen te wijzigen. Bij het maken van een boeking, is het uw verantwoordelijkheid om aan de reisdienstverlener bekend te maken of er eventuele vereisten of speciale voorzieningen zijn die u of een lid van uw groep als gevolg van een medische aandoening nodig zouden kunnen hebben.

2.4 Wanneer een boeking is bevestigd zullen wij voor elke boeking de boekingsbevestiging sturen namens de reisdienstverlener, maar deze zal geen informatie over eventuele kosten voor aanvullende diensten bevatten. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat de boekingsbevestiging alle details bevat over de belastingen die in rekening zijn gebracht door de reisdienstverlener, waarvoor u paragraaf 8.9 hieronder kunt naslaan. We raden u sterk aan de precieze voorwaarden op grond waarvan de dienstverlener de gereserveerde diensten aan u beschikbaar stelt na ontvangst van de reserveringsbevestiging met de reisdienstverlener te bevestigen. De referentienummers op de boekingsbevestiging moeten worden vermeld in alle informatievragen, annuleringen of boekingswijzigingen.

2.5 U kunt uw boeking annuleren in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de aanbieder, zoals beschreven in de boekingsbevestiging en in de gedetailleerde beschrijving van de accommodatie. Dit is normaal gesproken ten minste 24 uur voor uw afgesproken aankomsttijd en datum. Annuleer uw boeking door de annuleringsfunctie op de Hostelworld Sites te gebruiken. Voor details met betrekking tot de annulering van Gratis Annulering Boekingen, zie hieronder.

"

2.6 Als je de Standaard Flexibele Boekingsoptie kiest tijdens het maken van je boeking (indien mogelijk) dan betaal je een klein bedrag, en in ruil daarvoor, zal je aanbetaling in Amerikaanse dollars terugbetaald worden op je Hostelworld account als je je boeking besluit te annuleren (ervan uitgaande dat je de annulering binnen de door de reisdienstenleverancier opgegeven termijn doorgeeft, waarvoor je de voorwaarden kunt naslaan). Je kunt dit bedrag opnieuw gebruiken voor toekomstige Niet-terugbetaalbare en Standaard Flexibele boekingen op onze website gedurende een periode van 6 maanden op en vanaf de dag van de annulering. Als je de aanbetaling oorspronkelijk betaald hebt in een munteenheid anders dan Amerikaans dollars, zal je het bedrag van de aanbetaling omgerekend worden in Amerikaanse dollars met gebruik van Hostelworld's standaard wisselkoers om de terugbetaling te voldoen op je Hostelworld account. Je boekingskosten zijn niet-terugbetaalbaar

2.7 Als u een Niet-flexibele Boeking maakt en dan uw boeking annuleert, ongeacht hoeveel tijd van tevoren, zullen uw aanbetaling en boekingskosten niet terug betaald worden. Klanten met Niet-flexibele Boekingen moeten er rekening mee houden dat, ook al worden uw aanbetaling en boekingskosten onder geen beding terugbetaald, u de door de reisdienstverlener bepaalde kennisgeving in de annuleringsvoorwaarden in acht moet nemen om te voorkomen dat een toeslag in rekening wordt gebracht voor "no-show" (niet opdagen) (zie paragraaf 2.2 hierboven).

2.8 Wanneer u de Standaard Flexibele Boekingsoptie (indien beschikbaar) selecteert voor uw boeking, gelden de volgende bepalingen:

(a) Uw aanbetaling wordt alleen terugbetaald indien:

(i) u kennis heeft gegeven van de annulering in het door de reisdienstverlener vereiste tijdsbestek in diens Algemene Voorwaarden, en in elk geval heeft u niet minder dan 24 uur voor de geplande aankomst datum kennisgegeven van de annulering.

(ii) u uw annulering online verwerkt heeft middels de annuleringsfunctie die beschikbaar is op de Hostelworld Sites; en

(iii) u uw volledige boeking geannuleerd heeft (gedeeltelijke annuleringen, zoals annuleringen van 1 nacht voor een verblijf van 2 nachten, zijn niet beschermd door de annuleringsbescherming).

(b) Uw annuleringstegoed zal terugbetaald worden op de account die in onze gegevens gekoppeld is aan het e-mailadres dat was gebruikt om de initiële boeking te maken. Tegoed kan niet overgemaakt worden op een account die niet gerelateerd is aan het e-mailadres van de boeking.

(c) Annuleringstegoed moet binnen 6 maanden na de annuleringsdatum gebruikt worden, of anders gaat het tegoed verloren. Tegoed zal niet worden toegepast op uw account voor annuleringen die via telefoon of e-mail gedaan zijn.

(d) Om van je annuleringskrediet gebruik te maken ga je eenvoudigweg naar Hostelworld.com en maak je een Niet-terugbetaalbare of Standaard Flexibele boeking met hetzelfde e-mailadres. Je krediet zal dan automatisch toegepast worden op je boeking zodra je de reservering bevestigd.

(e) Tegoed kan slechts eenmaal gebruikt worden. Indien u latere boekingen annuleert, moet u de Standaard Flexibele Boekingsoptie voor deze boekingen geselecteerd hebben als u wilt dat uw aanbetaling(en) beschermd zijn en terugbetaald worden op uw account.

(f) Annuleringstegoed is alleen van toepassing op boekingen voor accommodaties; het kan niet gebruikt voor andere kosten die geheven worden via de Hostelworld Sites, zoals boekingskosten en andere aankopen.

(g) In het geval van een no-show zonder annulering (of als de kennisgeving van een annulering te laat is gegeven in overeenstemming met deze en/of de voorwaarden van de reisdienstverlener) zullen geen van de aanbetalingen, waaronder aanbetalingen betaald door de Standaard Flexibele Boekingsoptie, terugbetaald worden en de reisdienstverlener behoudt zich het recht voor om uw creditcard in rekening te brengen zoals beschreven in artikel 2.2. (bovenstaand).

(h) Het krediet van een Standaard Flexibele boeking kan niet toegepast worden op een Gratis Annuleringsboeking.

2.9 Wanneer u een Gratis Annulering Boeking doet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

(a) Als u uw boeking annuleert voorafgaand aan de tijd en datum die u zijn meegedeeld als onderdeel van het boekingsproces, en zoals vermeld in de bevestiging van uw boeking, wordt uw aanbetaling terugbetaald via de betaalmethode die u voor uw boeking heeft gebruikt.

(b) Uw restitutie wordt verwerkt in de oorspronkelijke valuta die u hebt gebruikt om de aanbetaling te betalen. Als u bijvoorbeeld de aanbetaling in Amerikaanse dollars heeft betaald, wordt de aanbetaling in Amerikaanse dollars gerestitueerd. De reisdienstverlener en Hostelworld zijn niet verantwoordelijk voor de wisselkoers die door uw betaaldienstverlener wordt opgelegd, of de eventuele kosten die deze kan berekenen voor het omwisselen van het gerestitueerde bedrag in uw lokale valuta.

(c) Om de terugbetaling te vorderen dient u uw annulering online te verwerken via de annuleringsfunctie die op de Hostelworld Sites beschikbaar is.

(d) Als het niet mogelijk is om uw aanbetaling met de door u ten tijde van de boeking gebruikte betalingsmethode te restitueren (bijv. omdat uw kaart is verlopen), neemt de klantenservice van Hostelworld contact met u op om te regelen dat het bedrag per bankoverschrijving aan u wordt gerestitueerd. Als u binnen 30 dagen vanaf het verzoek hiertoe geen details van een geldige bankrekening verstrekt, verbeurt u het recht op restitutie van uw aanbetaling.

(e) Het is alleen mogelijk om terugbetaling van uw aanbetaling te ontvangen als u uw volledige boeking annuleert (gedeeltelijke annuleringen, zoals annulering van 1 nacht bij een verblijf van 2 nachten, resulteert niet in restitutie van een deel van uw aanbetaling).

(f) Voor alle duidelijkheid, wij restitueren uw aanbetaling als agent van de relevante reisdienstverlener.

2.10 De aanbetaling en de boekingskosten die u betaalt zullen worden betaald in de valuta die u als uw "vereffeningsvaluta" kiest bij het maken van uw boeking. Als de leverancier de accommodatieprijs in een andere munteenheid heeft geüpload, zal het aanbetalingsbedrag wat u in rekening wordt gebracht in uw vereffeningsvaluta worden berekend door het aanbetalingsbedrag om te rekenen in uw vereffeningsvaluta met de standaard wisselkoersen van Hostelworld

3. Aansprakelijkheid en Disclaimers

3.1 In het geval er een probleem ontstaat met uw accommodatie of andere reisdiensten, moet u contact opnemen met de reisdienstverlener. Als u een probleem heeft met de boeking die u via de Hostelworld Sites, neem dan rechtstreeks contact met ons op via customerservice@hostelworld.com.

3.2 Wij treden uitsluitend op als agent voor de reisdienstverlener (en niet als uw agent) voor de verwerking van boekingen. Dientengevolge maken wij geen onderdeel uit van het contract tussen u en de reisdienstverlener voor het leveren van de reisdiensten (inclusief accommodatie) en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor u met betrekking tot de voorwaarden van dat contract. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor:

(a) de nauwkeurigheid of volledigheid van de beschrijvingen van accommodatie en andere reisdiensten (inclusief tarieven, beschikbaarheid en beoordelingen) die op de Hostelworld Sites worden getoond, of de kwaliteit of de geschiktheid voor het beoogde doel van de accommodatie en andere reisdiensten gereserveerd zijn of gereserveerd kunnen worden via de Hostelworld Sites;

(b) de uitvoering van een boeking gemaakt via de Hostelworld Sites, met inbegrip van het handelen of nalaten van reisdienstverleners, de annulering van een boeking van een reisdienstverlener, om welke reden dan ook, of het niet nakomen van een deel of het geheel van de geboekte diensten door die leverancier; of

(c) elke fout of mislukking bij het maken van een boeking die te wijten is aan omstandigheden die buiten onze controle liggen (zoals een stroomstoring).

3.3 Noch wij noch om het even welk van onze bestuurders, werknemers, partners of andere vertegenwoordigers zullen aansprakelijk zijn jegens u (of elk ander lid van uw bedrijfsgroep, uw partners of elke andere persoon of eenheid die belang heeft bij de boeking) voor: (i) indirecte, punitieve, speciale of gevolgschade, (ii) verlies van gegevens, inkomen, winst, zaken, kans, reputatie, welwillendheid of (iii) verlies van of schade aan eigendom, in elk geval dat voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van informatie, producten, diensten, faciliteiten en/of de materialen aangeboden via de Hostelworld Sites, zelfs indien we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade, of wanneer dergelijk verlies of schade redelijk voorzienbaar was.

3.4 Onze maximale totale aansprakelijkheid jegens u (en elke andere partij die belang heeft bij de boeking) met betrekking tot alle boekingen die gemaakt zijn via ons (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) zal worden beperkt tot de waarde van de boekingskosten die betaald zijn voor die boeking. Voordat u een boeking maakt, moet u ervoor zorgen dat u de algemene voorwaarden van de reisdienstverlener hebt bekeken en dat deze aanvaardbaar zijn voor u.

3.5 Wij hebben niet alle accommodaties die vermeld worden op de Hostelworld Sites bezocht en wij voeren geen routinematige controles uit op de accommodaties. De aanbieding van de reisdiensten (inclusief accommodatie) op de Hostelworld Site is niet en mag niet worden opgevat als een specifieke aanbeveling van ons of een representatie dat de reisdiensten geschikt zullen zijn voor het gebruikersdoel of dat de reisdiensten van een specifieke kwaliteit zullen zijn.

3.6 Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, en in de mate toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden, inclusief deze die geïmpliceerd zijn door statuten of anderzijds, hierbij uitgesloten, inclusief en zonder beperking vertegenwoordigingen, garanties of ondernemingen omtrent een van de diensten, faciliteiten, informatie en/of materialen van de Hostelworld Sites, inclusief en zonder beperking, hun nauwkeurigheid, volledigheid of hun verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een beoogd doel. De Hostelworld Sites worden aangeboden op een strikte ´zoals het is´-basis en in het bijzonder, geven wij geen garantie dat de informatie die op de Hostelworld Sites gepubliceerd is vrij van fouten zal zijn of dat de Hostelworld Sites virus- of bugvrij zullen zijn.

3.7 Niets in deze voorwaarden zal uitgevoerd worden voor het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voortvloeiend uit: (i) fraude of frauduleuze misleiding of (ii) de dood of persoonlijk letsel.

4. Beveiliging creditcard en betaalpas

4.1 Wij leveren redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle transacties met creditcard en betaalpas die verricht worden via de Hostelworld Sites veilig zijn. ECHTER, als u niet-geautoriseerde kosten op uw afschriften van uw creditcard of betaalpas ziet voor een kaart die gebruikt is op de Hostelworld Sites, op ieder moment tijdens of na het maken van een boeking, of tijdens het uitvoeren van uw transactie of de openbaring van uw kaartgegevens op de Hostelworld Sites, zal Hostelworld.com op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige schade of verlies van welke aard dan ook die voortvloeit, geleden is of in enig opzicht verband houdt met het genoemde gebruik, de transactie of openbaarmaking, tenzij dergelijke ongeautoriseerde bedragen een direct gevolg zijn van onze nalatigheid en onderworpen is aan alle wettelijke rechten die u kan hebben.

5. Intellectuele eigendomsrechten en weblinks

5.1 De informatie, inhoud, software, afbeeldingen, tekst, geluiden, foto's, knoppen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's ("Materialen") die de Hostelworld Sites bevatten zijn beschermd door de wetten van het auteursrecht, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De partijen komen overeen dat, wij of onze licentiegevers (zoals het geval kan zijn) alle rechten, titels, rente en intellectuele eigendomsrechten in en op de Materialen behouden. Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Hostelworld Sites te gebruiken voor persoonlijke niet-commerciële doeleinden en boekingen te maken in overeenstemming met deze Voorwaarden (de "Beperkte Licentie"). Behalve in het verband van het uitvoeren van uw Beperkte Licentie, mag u geen enkel van de Materialen wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licenties verlenen, afgeleide werken van creëren, overdragen of verkopen. Anders dan de Beperkte Licentie, mag niets in deze Voorwaarden worden beschouwd als overdracht of toekenning (door implicatie of anderszins) van een licentie of recht op de Materialen.

5.2 De Hostelworld Sites kan hyperlinks bevatten naar websites die beheerd worden door andere partijen dan ons. Dergelijke hyperlinks dienen enkel ter referentie. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het opnemen van hyperlinks op de Hostelworld Sites naar dergelijke andere websites impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige connectie met de beheerders.

5.3 De Hostelworld Sites worden beschikbaar gemaakt voor persoonlijk gebruik. U mag niet overgaan tot het kopiëren, controleren, 'screenscrapen', 'spideren', deep-linken of reproduceren van de inhoud, informatie of software die op de Hostelworld Sites weergegeven wordt voor commerciële of concurrentiedoeleinden.

6. Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud

6.1 Bepaalde delen van de Hostelworld Sites kunnen u of derden in staat stellen om inhoud, beoordelingen, berichten, foto's, materialen en andere items te plaatsen (dit is "Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud"). U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud en gebruik is op eigen risico. Door het gebruik van Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord via de Hostelworld Sites geen van de volgende items te plaatsen, te uploaden, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderzijds te publiceren:

(a) Alle berichten, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, codes of ander material "Inhoud") die onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, beledigend, intimiderend, bedreigend, beledigend, opruiend, frauduleus, een schending van de privacy- of publiciteitsrechten is of anderszins aanstootgevend of ongepast;

(b) Inhoud die mogelijk inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele of eigendomsrechten van wie dan ook;

(c) Inhoud die een andere persoon of entiteit uitbeeldt of anderszins een misleidende beeld geeft van uw connectie met een persoon of entiteit;

(d) Inhoud die de privacy- of gegevensbeschermingsrechten van een derde partij kunnen schenden;

(e) Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden; of

(f) Inhoud die, naar eigen oordeel, bezwaarlijk is of die een andere persoon beperkt of remt in het gebruiken of genieten van de Hostelworld Sites, of die ons of onze gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

6.2 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige Inhoud die door u of een derde op de Hostelworld Sites geplaatst, opgeslagen of geüpload is, of voor enig verlies of schade als gevolg daarvan. As leverancier van interactieve diensten, zijn wij niet aansprakelijk voor verklaringen, voorstellingen of Inhoud die geleverd is door gebruikers die de Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud-functie hebben gebruikt of een ander openbaar forum. Alhoewel we niet verplicht zijn om de Inhoud die geplaatst of verspreid is door de Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud-functie te screenen, te bewerken of te bewaken, behouden wij ons het recht voor om, en volledig naar ons eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook Inhoud die geplaatst of opgeslagen is op de Hostelworld Sites te verwijderen, te screenen of te bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. En u bent volledig verantwoordelijk voor het creëren van back-ups en het vervangen van alle Inhoud die u plaatst of opslaat op de Hostelworld Sites op eigen kosten en rekening.

6.3 Elk gebruik van de Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud-functie of andere onderdelen van de Hostelworld Sites, anders dan in overeenstemming met deze Voorwaarden, kan resulteren in, onder andere, beëindiging of opschorting van uw toegang tot de Door Gebruikers Geproduceerde Inhoud-functie en/of de Hostelworld Sites. Om te voldoen aan een bevel van een bevoegde rechtbank of om onze systemen of gebruikers van de HostelBookers Sites te beschermen, kunnen we door ons beheerde informatie verwerken of openbaar maken met betrekking tot een gebruiker van de Hostelworld Sites die ongepaste of aanstootgevende Inhoud plaatst of upload, inclusief en zonder beperking, hun naam, e-mailadres, IP-adres, gebruiksgeschiedenis, en geplaatste Inhoud.

6.4 Door Inhoud op of via de Hostelworld Sites te plaatsen of te distribueren, tenzij anders vermeld, u:

(a) verleent ons het niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en volledig sublicencieerbare recht om dergelijke Inhoud te gebruiken, reproduceren, bewerken, aan te passen, te vertalen, distribueren, publiceren, afgeleide werken te creëren en openbaar te tonen en uit te voeren in de gehele wereld en in welke media dan ook.

(b) verklaart en garandeert u dat de content die u plaatst of anderszins verspreidt (i) voldoet aan deze Voorwaarden; (ii) nauwkeurig en niet misleidend is; en (iii) ons niet bloot zal stellen aan civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins wezenlijk negatieve invloed heeft op onze activiteiten of reputatie.

7. Beoordelingen

7.1 U kan verzocht worden de ontvangen reisdiensten te beoordelen. Wij waarderen alle feedback, maar hou er rekening mee dat de desbetreffende reisdienstverlener toegang heeft tot uw beoordeling zodat zij naargelang kunnen optreden en noodzakelijke verbeteringen kunnen doorvoeren. De reisdienstverleners hebben uw contactgegevens en kunnen contact met u opnemen om verdere vragen te stellen over uw ervaringen, zodat zij geholpen worden bij het maken van verdere verbeteringen.

8. Algemeen

8.1 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Engels. Als deze Voorwaarden in een andere taal vertaald worden, zal de Engelse versie prevaleren.

8.2 Ons falen om op enig moment of gedurende een periode één of meer van de termijnen af te dwingen mag niet worden opgevat als een vrijstelling ervan of van de rechten die verbonden zijn aan een van hen.

8.3 De Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Hostelworld met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden en vervangt alle eerdere overeenkomsten of verklaringen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

8.4 Wij behouden het recht voor om deze Voorwaarden te veranderen, evenals de inhoud van de Hostelworld Sites, voor welke reden dan ook en zonder aansprakelijkheid jegens u, een andere gebruiker of een derde partij. Dit recht zal niet van invloed zijn op de Voorwaarden die u accepteert bij het maken van een legitieme boeking of aankoop via de Hostelworld Sites. U dient deze voorwaarden te controleren voor eventuele wijzigingen iedere keer dat u de Hostelworld Sites bezoekt.

8.5 Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Hostelworld Sites zijn onderworpen aan de wetten van de Republiek Ierland. Hierbij stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Republiek Ierland in alle geschillen die voortkomen uit of met betrekking tot het gebruik van de Hostelworld Sites iedere keer dat u de Hostelworld Sites bezoekt. Het gebruik van de Hostelworld Sites is niet toegestaan in jurisdicties die niet aan alle bepalingen van deze Voorwaarden voldoen, inclusief, zonder beperking, deze paragraaf.

8.6 Onze uitvoering van deze Voorwaarden is onderworpen aan bestaande wetten en juridische processen en niets in deze overeenkomst wijkt af van ons recht om te voldoen aan wettelijke verzoeken of vereisten met betrekking tot uw gebruik van de Hostelworld Sites of de informatie die door ons verzameld of aan ons verstrekt is met betrekking tot dergelijk gebruik.

8.7 Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te worden vervangen door een dergelijke geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en de rest van deze Voorwaarden zal van kracht zal blijven.

8.8 Hoewel we het offsite gedrag van onze gebruikers niet kunnen controleren, zal het een schending van deze Voorwaarden zijn om informatie die verkregen is via de Hostelworld Sites te gebruiken voor het lastig vallen, het misbruiken of het beschadigen van andere personen, of met de bedoeling contact op te nemen, te adverteren, aan te vragen of te verkopen aan een gebruiker of persoon zonder hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

8.9 Terwijl onze Voorwaarden vereisen dat reisdienstleveranciers de prijzen van accommodaties weergeven inclusief alle toegevoegde waarde en andere extra belastingen, is de prijs die wordt weergegeven uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de reisdienstleverancier in plaats van die van ons. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u met betrekking tot een poging van een reisdienstleverancier om extra toegevoegde waarde of andere belastingen te heffen op het moment van betaling als een aanvulling op de weergegeven prijs en uw enige beroep in dit geval zal zijn tegen de reisdienstverlener.

9. Kennisgeving omtrent Gegevensbescherming

9.1 Volledige details van onze Verklaring omtrent Gegevensbescherming kun je hier vinden, te vinden, dat hierbij is opgenomen en deel uitmaakt van deze Voorwaarden.

10.Online geschillenbeslechting

10.1 Het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar op de deze https://ec.europa.eu/odr. Hou er rekening mee dat we ons op dit moment niet bezighouden met alternatieve geschillenbeslechting in verband met klachten van klanten.