Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram-konkurrence Vilkår og betingelser

Language Specific Image

Hostelworld Services Limited “Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram-konkurrence” – Vilkår og betingelser

1. Arrangør: Arrangøren af kampagnen “Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram Competition” (“Kampagnen”) er Hostelworld Services Limited (“Arrangøren”), der er en registreret virksomhed: Hostelworld Services Ltd. One Chamberlain Square, Birmingham, B3 3AX

2. Sådan kvalificerer du dig: Deltagere skal 1. Følge @hostelworld & @staygenerator 2. Tilføje deres Instagram-handle i kommentarfeltet og 3. Like det angivne Instagram-opslag mellem mandag den 15. maj kl. 09:00 (GMT) og fredag den 18. maj kl. 23:59 (GMT)

3. Det er gratis at deltage i kampagnen, og præmien består af et ophold på 2 (to) på hinanden følgende nætter i et af følgende hoteller [1] sovepude hos Generator Hostels Ltd, gratis morgenmad, 1 (en) €50 Bar Voucher leveret af Generator Hostels Ltd & 1 (en) $50 Hostelworld voucher, som vil blive uploadet til den vindende kundes Hostelworld-konto.

4. Ved at deltage i kampagnen accepterer “deltageren” at være bundet af disse vilkår og betingelser og accepterer, at arrangørens beslutning er bindende og endelig.

5. De fulde detaljer om præmien er som nedenfor.

A. PRÆMIE

6. Der vil være 1 præmievinder (“Præmievinderen”) af 2 overnatninger i en sovepude, inkl. morgenmad, 1 €50 Bar Voucher leveret af Generator Hostels Ltd. & 1 (en) $50 Hostelworld voucher. Vinderen kan tage en anden person med.

7. De to på hinanden følgende gratis overnatninger er gyldige på Generator Amsterdam, i en [1]– sovepude. Denne præmie giver dig ret til en seng i den blandede sovesal i to på hinanden følgende nætter, andre beboere på Generator Amsterdam kan overtage de resterende [1] sovekabine, når du benytter dig af præmien. Hvis prisvinderen kun benytter sig af én nat af præmien, kan den resterende nat ikke benyttes på et andet tidspunkt og vil ikke blive refunderet eller krediteret til prisvinderens konto.

8. Gratis overnatninger er gyldige i 6 måneder fra datoen for præmieoverrækkelsen. Hvis de ikke bruges, udløber de. Hvis nætterne ikke bruges fortløbende, udløber den ubrugte nat.

9. Præmievinderen skal kontakte Generator Amsterdam direkte for at gøre krav på sine to gratis overnatninger på amsterdam@staygenerator.com Generator Amsterdam kan kontakte promotoren for at verificere præmievinderen.

10. Gratis overnatninger er afhængige af tilgængelighed.

11. Kun tilmeldinger foretaget på konkurrenceopslaget på Hostelworlds Instagram-side er kvalificerede.

12. Vinderen af præmien udvælges af Hostelworlds team for sociale medier, som udvælger en tilfældig vinder

13. Hostelworld sender en DM til den vindende kunde på Instagram

14. Præmien skal kræves af præmievinderen inden for syv (7) kalenderdage fra datoen for meddelelsen om at kræve deres præmie ved at svare på Hostelworlds DM. I tilfælde af at en præmievinder undlader at svare skriftligt via DM inden for denne periode, vælger ikke at acceptere præmien, ikke er berettiget til kampagnen eller undlader at udfylde, udføre og returnere ethvert dokument, der kræves af arrangøren, skal han/hun diskvalificeres og vil frasige sig enhver ret eller berettigelse til præmien.

15. Præmien kan kun kræves af den præmievinder, der underrettes af arrangøren i overensstemmelse med disse vilkår. Arrangørens beslutning vedrørende ethvert aspekt af kampagnen, herunder præmietrækningen, er endelig og bindende, og der indledes ingen korrespondance om den.

16. For at lette overførslen af voucheren skal præmievinderen sende arrangøren den e-mailadresse, der er forbundet med deres Hostelworld-konto. Hvis præmievinderen ikke har en Hostelworld-konto, kan præmievinderen enten oprette en Hostelworld-konto med henblik på at gøre brug af præmien eller meddele Hostelworld, at vedkommende ikke vil acceptere præmien. Præmien kan ikke indløses til kontanter eller nogen anden monetær eller ikke-monetær værdi.

17. Hostelworlds standardvilkår og -betingelser for vouchere gælder https://www.hostelworld.com/vouchertermsandconditions og ved accept af præmien,

anses prisvinderen for at have accepteret og indvilliget i at være bundet af de standardvilkår og -betingelser, der gælder for voucheren.

18. Generator Amsterdam er eneansvarlig for opholdet med to overnatninger, og Generator Amsterdams gældende vilkår og betingelser gælder. Opholdet på to nætter kan ikke overføres til et andet hostel eller til en anden præmie og kan ikke indløses til kontanter eller tilsvarende. Alle spørgsmål, der opstår som følge af din nydelse af opholdet på to nætter i Generator Amsterdam, er udelukkende et anliggende mellem dig og Generator Amsterdam, og arrangøren eller nogen af dennes tilknyttede virksomheder kan ikke holdes ansvarlige for problemer, der opstår som følge af brugen af denne præmie.

19. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske vanskeligheder, som arrangøren, deltageren og/eller præmievinderen oplever i forbindelse med denne kampagne.

B. Generelt

20. Deltagere skal være 18 (atten) år eller derover. Ved at deltage i kampagnen gør deltageren det på egen risiko og på eget initiativ og er ansvarlig for at overholde lokale love, i det omfang lokale love gælder. Deltagelse i kampagnen kan være ulovlig i henhold til visse lokale love, og hvis deltagelse i kampagnen er ulovlig, vil deltageren straks blive diskvalificeret fra kampagnen. Dette er uheldigt, men uden for vores kontrol.

21. Kampagnen er ikke åben for ansatte eller agenter eller de nærmeste familiemedlemmer til ansatte eller agenter hos arrangøren eller tilknyttede virksomheder eller datterselskaber eller tredjeparter, der er involveret i kampagnen.

22. Ved at deltage i kampagnen accepterer hver deltager, at arrangøren må bruge deres navn og nationalitet til at blive vist som vinder på blogindlægget Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram Competition T&Cs. Ved at deltage i kampagnen accepterer deltageren, i tilfælde af at de er vinderen af præmien, at deltage i sådanne salgsfremmende aktiviteter, som arrangøren med rimelighed anmoder om, såsom at give arrangøren indhold til Hostelworld.com’s hjemmeside, blog, e-nyhedsbreve og sociale mediekanaler til yderligere markedsføringsformål efter kampagnen.

23. Hver deltager fritager og holder arrangøren og dennes medarbejdere, agenter, underleverandører og konsulenter skadesløse for alle tab, skader, rettigheder, krav og handlinger af enhver art i forbindelse med kampagnen eller som følge af accept, besiddelse eller brug af en præmie, herunder, men ikke begrænset til, personskade, tingsskade og krav baseret på offentlighedsrettigheder, ærekrænkelse eller krænkelse af privatlivets fred.

24. Arrangøren er ikke ansvarlig for brud på sine forpligtelser som følge af årsager, der ligger uden for arrangørens rimelige kontrol, og arrangøren har ret til at annullere, afslutte, ændre eller suspendere kampagnen og disse vilkår og betingelser uden ansvar.

25. Personlige data, der leveres i løbet af denne kampagne, vil kun blive behandlet som beskrevet i arrangørens meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med kampagnen nedenfor.

26. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, og deltageren accepterer hermed, at domstolene i England og Wales til fordel for arrangøren og uden at det berører arrangørens ret til at anlægge sag ved enhver anden domstol med kompetent jurisdiktion, skal have jurisdiktion til at høre og afgøre enhver retssag, handling eller procedure, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, og til sådanne formål underkaster deltageren sig uigenkaldeligt sådanne domstoles jurisdiktion.

Hostelworld Services Limited “Hostelworld Instagram”-konkurrencens meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (“meddelelsen”)

Hostelworld Services Limited (“virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores”) indsamler og behandler personlige oplysninger om dig i forbindelse med kampagnen med titlen “Hostelworld Instagram-konkurrence” (“kampagnen”). Vi gør dette i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Denne meddelelse forklarer, hvilke personoplysninger om dig der indsamles, til hvilke formål de bruges, hvilke tredjeparter de kan videregives til, og hvordan du kan udøve dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Denne meddelelse skal læses i sammenhæng med kampagnens vilkår og betingelser.

Bemærk venligst, at da Kampagnen indebærer brug af Instagram, er dine personoplysninger også underlagt Instagrams bestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelige på: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=uf_share

Personlige data indsamlet

Vinder af præmien

Hvis du er en præmievinder, kan de typer af personoplysninger om dig, som vi indsamler og behandler, omfatte:

– Hvis du erklæres som vinder af kampagnen i overensstemmelse med kampagnens vilkår og betingelser, vil du blive bedt om at angive din e-mailadresse og andre oplysninger, der er nødvendige for at give dig kampagnepræmierne.

– Der indsamles ingen personlige data for deltagere i kampagnen

Formål med behandling og retsgrundlag

– Hvis du erklæres som vinder af kampagnen, vil din e-mailadresse blive brugt til at arrangere præmierne. Retsgrundlaget for denne behandling er, at det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

– Hvis du erklæres som vinder af kampagnen, kan dit navn, bopælsland og andet indhold såsom billeder, historier på sociale medier og videoer blive uploadet til vores hjemmeside og sociale medier, herunder vores blog, eller kan blive brugt til vores e-nyhedsbrev. Retsgrundlaget for denne behandling er, at det er i vores legitime interesse at udføre markedsføringsaktiviteter, og at det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

Modtagere af data

Vi kan videregive dine personlige data til tredjepartsmodtagere i forbindelse med ovenstående formål, herunder:

– til udbydere af sociale medier og andre IT-tjenesteudbydere;

– til influencere på sociale medier, der promoverer kampagnen;

– til kompetente regulerende myndigheder og organer som anmodet om eller krævet ved lov; og

– til andre medlemmer af vores virksomhedsgruppe.

Opbevaring

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller for at overholde juridiske, lovgivningsmæssige eller interne politiske krav og, hvis det er relevant, for at håndtere ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med din kontrakt.

Overførsler til udlandet

I forbindelse med ovenstående kan vi overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til en jurisdiktion, der ikke er anerkendt af Europa-Kommissionen som en jurisdiktion, der yder et tilsvarende beskyttelsesniveau for personoplysninger som det, der er fastsat i Den Europæiske Union. Hvis og i det omfang vi gør det, vil vi sikre, at passende foranstaltninger er på plads for at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lov om sådanne overførsler, hvilket kan omfatte indgåelse af en kontrakt om overførslen, der indeholder de “standardkontraktbestemmelser”, der er godkendt til dette formål af Europa-Kommissionen. For yderligere oplysninger om de foranstaltninger, vi har truffet i denne henseende, bedes du kontakte os på socialandcontentteam@hostelworld.com.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, under visse omstændigheder og med visse begrænsninger, i forhold til dine personlige data:

– ret til at få adgang til dine personlige data;

– ret til at anmode om berigtigelse og/eller sletning af dine personoplysninger;

– retten til at begrænse brugen af dine personlige data;

– retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data;

– retten til at modtage dine persondata, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller til at kræve, at vi overfører disse data til en anden dataansvarlig; og

– hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på, at du har givet dit samtykke, retten til at trække dit samtykke til behandlingen tilbage til enhver tid.

For at udøve nogen af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kontakte os på socialandcontentteam@hostelworld.com.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har brugt dine oplysninger eller behandlet dine rettigheder på, har du ret til at indgive en klage til vores ledende databeskyttelsestilsynsmyndighed, den irske databeskyttelseskommission (info@dataprotection.ie) eller din lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top