Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram-kilpailu Ts&Cs

Hostelworld Services Limited “Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram-kilpailu” – Säännöt ja ehdot

1. Järjestäjä: “Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram-kilpailu” kampanjan (“Kampanja”) järjestäjä on Hostelworld Services Limited (“Järjestäjä”) rekisteröity yritys: Hostelworld Services Ltd. One Chamberlain Square, Birmingham, B3 3AX

2. Miten osallistua: Osallistujien on 1. Seurata @hostelworld & @staygenerator 2. Lisätä Instagram-tunnuksensa kommentteihin ja 3. Tykkäävät määritellystä Instagram-postauksesta maanantain 15. toukokuuta klo 09:00 (GMT) ja perjantain 18. toukokuuta klo 23:59 (GMT) välisenä aikana

3. Kampanjaan osallistuminen on ilmaista, ja palkintona on 2 (kaksi) peräkkäistä yöpymisvuorokautta [1] nukkumiskapselista Generator Hostels Ltd:ssä, ilmaisesta aamiaisesta, 1 (yhdestä) 50 €:n baarisetelistä, jonka Generator Hostels Ltd tarjoaa, ja 1 (yhdestä) 50 €:n Hostelworld-setelistä, joka ladataan voittavan asiakkaan Hostelworld-tilille.

4. Osallistumalla kampanjaan “osallistuja” suostuu noudattamaan näitä ehtoja ja hyväksyy, että järjestäjän päätös on sitova ja lopullinen.

5. Palkinnon täydelliset tiedot ovat alla.

A. PALKINTO

6. Palkintona on 1 voittaja (“Palkinnon voittaja”), joka saa 2 yön majoituksen makuupodissa, aamiainen sisältyy hintaan, 1 50 euron baarisetelin Generator Hostels Ltd:n tarjoamana ja 1 (yhden) 50 dollarin Hostelworld-setelin. Voittaja voi tuoda mukanaan toisen henkilön.

7. Kaksi peräkkäistä ilmaista yöpymisvuorokautta ovat voimassa Generator Amsterdamissa, majoituspaikassa Generator [1]– nukkumiskapselissa. Tämä palkinto oikeuttaa sinut käyttämään yhden sängyn seka-asuntolassa kahtena peräkkäisenä yönä, muut Generator Amsterdamin asukkaat voivat käyttää loput sängyt [1] nukkumiskapselin, kun käytät palkintoa. Jos palkinnon voittaja käyttää vain yhden yön palkinnosta, jäljelle jäävää yötä ei voi käyttää muuna ajankohtana, eikä sitä palauteta tai hyvitetä palkinnon voittajan tilille.

8. Ilmaiset yöpymisvuorokaudet ovat voimassa 6 kuukautta palkinnon luovutuspäivästä. Jos niitä ei käytetä, ne vanhentuvat. Jos yöpymisiä ei käytetä peräkkäin, käyttämättä jäänyt yö vanhenee.

9. Palkinnon voittajan on otettava suoraan yhteyttä Generator Amsterdamiin lunastaakseen kaksi ilmaista yöpymisvuorokauttaan osoitteessa amsterdam@staygenerator.com. Generator Amsterdam voi ottaa yhteyttä promoottoriin palkinnon voittajan vahvistamiseksi.

10. Ilmaiset yöpymiset riippuvat saatavuudesta.

11. Vain Hostelworldin Instagram-sivulla olevaan kilpailupostaukseen tehdyt merkinnät kelpuutetaan.

12. Palkinnon voittajan valitsee Hostelworldin sosiaalisen median tiimi, joka valitsee voittajan sattumanvaraisesti

13. Hostelworld lähettää voittajaasiakkaalle DM:n Instagramissa

14. Palkinnon voittajan on lunastettava palkinto seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun hän on saanut ilmoituksen palkinnon lunastamisesta vastaamalla Hostelworldin DM:ään. Jos palkinnon voittaja ei vastaa kirjallisesti DM:n kautta kyseisessä ajassa, päättää olla hyväksymättä palkintoa, ei ole oikeutettu osallistumaan kampanjaan tai ei täytä, täytä ja palauta asianmukaisesti mitään järjestäjän vaatimaa asiakirjaa, hänet hylätään ja hän menettää kaikki oikeutensa tai oikeutensa palkintoon.

15. Palkinnon voi lunastaa vain palkinnon voittaja, jolle järjestäjä on ilmoittanut palkinnon saamisesta näiden ehtojen mukaisesti. Järjestäjän päätös kaikista kampanjaan liittyvistä seikoista, mukaan lukien palkinnon arvonta, on lopullinen ja sitova, eikä siitä käydä kirjeenvaihtoa.

16. Palkinnon voittajan on lähetettävä Hostelworld-tiliinsä liitetty sähköpostiosoite järjestäjälle kupongin siirron helpottamiseksi. Jos palkinnon voittajalla ei ole Hostelworld-tiliä, palkinnon voittaja voi joko luoda Hostelworld-tilin palkinnon käyttämistä varten tai ilmoittaa Hostelworldille, ettei se hyväksy palkintoa. Palkintoa ei voi lunastaa käteiseksi tai muuksi rahalliseksi tai ei-rahalliseksi arvoksi.

17. Hostelworldin vakioehdot, jotka koskevat arvoseteleitä, ovat voimassa https://www.hostelworld.com/vouchertermsandconditions ja hyväksymällä palkinnon,

palkinnon voittajan katsotaan hyväksyneen ja suostuneen noudattamaan arvoseteliin sovellettavia vakioehtoja.

18. Generator Amsterdam on yksin vastuussa kahden yön majoituksesta, ja siihen sovelletaan Generator Amsterdamin sovellettavia ehtoja. Kahden yön oleskelua ei voi siirtää toiseen hostelliin tai toiseen palkintoon, eikä sitä voi lunastaa käteisellä tai vastaavalla rahamäärällä. Kaikki asiat, jotka liittyvät kahden yön majoitukseen Generator Amsterdamissa, ovat vain sinun ja Generator Amsterdamin välinen asia, eikä järjestäjä tai mikään sen tytäryhtiöistä ole vastuussa eikä ota vastuuta mistään tämän palkinnon käyttämisestä johtuvista asioista.

19. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään teknisistä ongelmista, joita järjestäjä, osallistuja ja/tai palkinnon voittaja kokee tämän kampanjan yhteydessä.

B. Yleistä

20. Osallistujien on oltava vähintään 18 (kahdeksantoista) vuotta täyttäneitä. Osallistuessaan kampanjaan Osallistuja tekee sen omalla vastuullaan ja omasta aloitteestaan, ja hän on vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta siinä määrin kuin paikalliset lait ovat voimassa. Osallistuminen Kampanjaan voi olla lainvastaista tiettyjen paikallisten lakien mukaan, ja jos osallistuminen Kampanjaan on lainvastaista, Osallistuja suljetaan välittömästi pois Kampanjasta. Tämä on valitettavaa, mutta emme voi siihen vaikuttaa.

21. Kampanjaan eivät voi osallistua Järjestäjän tai sen tytäryhtiöiden tai tytäryhtiöiden tai kampanjaan osallistuvien kolmansien osapuolten työntekijät tai edustajat tai työntekijöiden tai edustajien lähimmät perheenjäsenet.

22. Osallistumalla kampanjaan kukin osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä saa käyttää hänen nimeään ja kansallisuuttaan voittajana Hostelworld x Generator Hostels Ltd Instagram-kilpailun T&Cs -blogipostauksessa. Osallistumalla kampanjaan Osallistuja suostuu, mikäli hän on palkinnon voittaja, osallistumaan järjestäjän kohtuudella pyytämiin myynninedistämistoimiin, kuten tarjoamaan järjestäjälle sisältöä Hostelworld.com-sivuston, blogin, sähköisten uutiskirjeiden ja sosiaalisen median kanavien markkinointitarkoituksiin kampanjan jälkeen.

23. Kukin osallistuja vapauttaa järjestäjän ja sen työntekijät, edustajat, alihankkijat ja konsultit kaikista tappioista, vahingoista, oikeuksista, vaatimuksista ja kanteista, jotka liittyvät kampanjaan tai jotka johtuvat palkinnon vastaanottamisesta, hallussapidosta tai käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta henkilövahingot, omaisuusvahingot ja julkisuusoikeuksiin, kunnianloukkaukseen tai yksityisyyden loukkaamiseen perustuvat vaatimukset.

24. Järjestäjä ei ole vastuussa velvoitteidensa rikkomisesta, joka johtuu syistä, jotka eivät ole sen kohtuullisessa määrin hallittavissa, ja järjestäjällä on oikeus peruuttaa, lopettaa, muuttaa tai keskeyttää kampanja ja nämä ehdot ilman vastuuta.

25. Tämän kampanjan aikana toimitettuja henkilötietoja käsitellään ainoastaan järjestäjän alla olevassa kampanjan tietosuojailmoituksessa esitetyllä tavalla.

26. Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja osallistuja suostuu täten siihen, että Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on toimivalta käsitellä ja ratkaista kaikki näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät kanteet, kanteet tai oikeudenkäynnit, jotka voivat syntyä Englannin ja Walesin tuomioistuimissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestäjän oikeutta nostaa kanne missä tahansa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ja osallistuja alistuu peruuttamattomasti näiden tuomioistuinten toimivaltaan.

Hostelworld Services Limited “Hostelworld Instagram” -kilpailun tietosuojailmoitus (jäljempänä “ilmoitus”)

Hostelworld Services Limited (jäljempänä “yritys”, “me”, “meitä” tai “meidän”) kerää ja käsittelee henkilötietojasi kampanjan “Hostelworld Instagram Competition” (jäljempänä “kampanja”) yhteydessä. Teemme tämän noudattaen sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia velvoitteitamme. Tässä ilmoituksessa selitetään, mitä sinua koskevia henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin niitä käytetään, kolmansille osapuolille, joille niitä voidaan luovuttaa, ja miten voit käyttää henkilötietojasi koskevia oikeuksiasi. Tämä ilmoitus on luettava yhdessä kampanjan ehtojen kanssa.

Huomaa, että koska kampanjaan liittyy Instagramin käyttö, henkilötietojasi koskevat myös Instagramin tietosuojailmoitusta koskevat määräykset, jotka ovat saatavilla osoitteessa: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=uf_share

Kerätyt henkilötiedot

Palkinnon voittaja

Jos olet palkinnon voittaja, keräämämme ja käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

– Jos sinut julistetaan kampanjan voittajaksi kampanjan ehtojen mukaisesti, sinua pyydetään antamaan sähköpostiosoitteesi ja muut tiedot, joita tarvitaan kampanjan palkintojen toimittamiseksi sinulle.

– Henkilötietoja ei kerätä kampanjaan osallistujista

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperustat

– Jos sinut julistetaan kampanjan voittajaksi, sähköpostiosoitettasi käytetään palkintojen järjestämiseen. Käsittelyn oikeusperusteena on, että se on tarpeen kanssasi tekemämme sopimuksen täyttämiseksi.

– Jos sinut julistetaan kampanjan voittajaksi, nimesi, asuinmaasi ja muu sisältösi, kuten kuvat, sosiaalisen median tarinat ja videot, saatetaan ladata verkkosivuillemme ja sosiaalisen median sivustoillemme, mukaan lukien blogiimme, tai niitä saatetaan käyttää sähköisessä uutiskirjeessämme. Tämän käsittelyn oikeusperustana on, että se on oikeutettujen etujemme mukaista markkinointitoimien toteuttamiseksi ja että se on tarpeen kanssasi tekemämme sopimuksen täyttämiseksi.

Tietojen vastaanottajat

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille vastaanottajille edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyen, mukaan lukien:

– sosiaalisen median palveluntarjoajille ja muille IT-palveluntarjoajille;

– sosiaalisen median vaikuttajille, jotka mainostavat kampanjaa;

– toimivaltaisille sääntelyviranomaisille ja -elimille lain vaatimalla tai edellyttämällä tavalla; ja

– muille konsernimme jäsenille.

Säilytys

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne kerättiin, tai lakisääteisten, sääntelyyn liittyvien tai sisäisten toimintaperiaatteiden mukaisten vaatimusten täyttämiseksi ja tarvittaessa sopimuksestasi mahdollisesti aiheutuvien vaateiden tai riitojen käsittelemiseksi.

Siirrot ulkomaille

Edellä mainittuihin seikkoihin liittyen saatamme siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle, myös sellaiselle lainkäyttöalueelle, jonka Euroopan komissio ei ole tunnustanut tarjoavan henkilötiedoille vastaavaa tietosuojan tasoa kuin mitä Euroopan unionissa tarjotaan. Jos ja siltä osin kuin teemme näin, varmistamme, että käytössä on asianmukaiset toimenpiteet, joilla täytämme tällaisiin siirtoihin sovellettavan lainsäädännön mukaiset velvollisuutemme, joihin voi kuulua sellaisen siirtoa koskevan sopimuksen tekeminen, joka sisältää Euroopan komission tätä tarkoitusta varten hyväksymät “vakiosopimuslausekkeet”. Jos haluat lisätietoja toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet tässä suhteessa, ota yhteyttä osoitteeseen socialandcontentteam@hostelworld.com.

Oikeutesi

Sinulla on tietyissä olosuhteissa ja tietyin rajoituksin seuraavat henkilötietojasi koskevat oikeudet:

– oikeus saada pääsy henkilötietoihin;

– oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisemista ja/tai poistamista;

– oikeus rajoittaa henkilötietojesi käyttöä;

– oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä;

– oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai oikeus vaatia meitä toimittamaan kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle; ja

– jos henkilötietojesi käsittely perustuu siihen, että olet antanut suostumuksesi, oikeus peruuttaa suostumuksesi käsittelyyn milloin tahansa.

Jos haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteeseen socialandcontentteam@hostelworld.com.

Valitukset

Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla olemme käyttäneet tietojasi tai käsitelleet oikeuksiasi, sinulla on oikeus tehdä valitus johtavalle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle, Irlannin tietosuojakomissiolle (info@dataprotection.ie) tai paikalliselle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top