Vilkår og betingelser

Vi har oppdatert våre vilkår og betingelser for ikke refunderbare priser og hvor du betaler hele beløpet på forhånd. Disse nye vilkårene og betingelsene (kun på engelsk) er tilgjengelige her .

Dette er vilkårene og betingelsene som gjelder for alle bestillinger som gjøres gjennom våre bestillingstjenester, uansett om det er på våre nettsteder, mobilnettsteder, mobilapplikasjoner eller vår bestillingsmotor som er integrert i tredjepartsnettsteder (samlet kalt «Hostelworld-nettstedene»).

Alle henvisninger til «vi», «oss» eller «våre» i disse vilkårene viser til Hostelworld.com Limited («Hostelworld»), som driver Hostelworld-nettstedene. Din bruk av Hostelworld-nettstedene og alle bestillinger du gjør gjennom Hostelworld-nettstedene, er underlagt disse vilkårene og betingelsene («vilkårene»), men merk at når du bruker vår bestillingsmotor på et tredjepartsnettsted, gjelder disse vilkårene bare din bruk av bestillingsmotoren, ikke annet bruk av det aktuelle tredjepartsnettstedet.

Du samtykker i å bruke Hostelworld-nettstedene i samsvar med og underlagt disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke Hostelworld-nettstedene og ikke foreta en bestilling via Hostelworld-nettstedene.

Om oss

Hostelworld.com Limited er et selskap med juridisk tilknytning til Irland, med registrert adresse i Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Irland, og MVA-nummer 9689072B. Hvis du vil kontakte oss angående bruken av Hostelworld-nettstedene eller i forbindelse med bestilling av reisetjenester, kan du sende oss en e-post på customerservice@hostelworld.com.

1. Bestillinger

1.1 Vi legger til rette for behandling og bestilling av overnatting og andre reisetjenester («reisetjenestene») på vegne av leverandørene av reisetjenester. Vår rolle er å hjelpe deg med å finne og velge reisetjenester, og vi handler ikke på dine vegne. Vi tilbyr ikke, eier ikke og driver ikke noen reisetjenester selv, og vi tilbyr ikke, eier ikke og driver ikke noen overnattingssteder i særdeleshet.

1.2 Du bekrefter at du er gammel nok til å bruke Hostelworld-nettstedene på lovlig måte, inngå en kontrakt og opprette bindende, juridiske forpliktelser for eventuelt ansvar du pådrar deg som følge av bruk av Hostelworld-nettstedene. Du forstår at du er økonomisk ansvarlig for all bruk av Hostelworld-nettstedene av deg eller de som bruker din innloggingsinformasjon.

1.3 Når du bestiller gjennom Hostelworld-nettstedene, samtykker du i å inngå en kontrakt for reisetjenester, og kontrakten for reisetjenester (inklusive overnatting) er med leverandøren av reisetjenestene, ikke Hostelworld, da vi bare fungerer som agent for leverandøren av reisetjenestene. For å presisere: Vi fungerer ikke som agent for deg, og vi har ingen myndighet til å forhandle eller fullføre avtaler på dine vegne. Du inngår de(n) relevante avtalen(e) med leverandøren av reisetjenestene og eventuelle andre avtaler tilknyttet reisetjenestene eller tilleggstjenester, på vegne av deg selv. Det er leverandøren av reisetjenestene som er ansvarlig for å levere reisetjenestene. Vi er ikke ansvarlige for at bestillinger som er gjort gjennom Hostelworld-nettstedene innfris, eller for kvaliteten på overnatting eller andre bestilte reisetjenester.

1.4 Merk at alle bestillinger er underlagt bestillingsvilkårene som vises deg før du bekrefter bestillingen (bestillingsvilkårene).

2. Foreta og avbestille en bestilling

2.1 Ved bestilling blir du pålagt å betale et depositum (et delbeløp av totalverdien på bestillingen) som vi innkrever på vegne av leverandøren av reisetjenester, og som alltid vil være ikke-refunderbart med mindre:

(a) alternativet Standard fleksibel bestilling er tilgjengelig og du velger det. Depositumet krediteres da Hostelworld-kontoen din hvis du avbestiller under bestemte forhold (se nedenfor for mer informasjon), eller

(b) alternativet Bestilling med gratis avbestilling er tilgjengelig og du velger det. Depositumet refunderes da din valgte betalingsmåte hvis du avbestiller innen det angitte tidsrommet (se nedenfor for mer informasjon).

Du kan også måtte betale et fast bestillingsgebyr for bruken av Hostelworld-nettstedene når du foretar en bestilling hos en leverandør av reisetjenester. Når vi tar et bestillingsgebyr, er det ikke refunderbart under noen omstendigheter. Vi fungerer ikke som din agent, og bestillingsgebyret skal betales for bruken av Hostelworld-nettstedene og er separat fra eventuelle andre depositumer som skal betales til leverandøren av reisetjenestene.

Med mindre annet er angitt i bestillingsvilkårene eller vilkårene for leverandøren av reisetjenestene, er du ansvarlig overfor leverandøren av reisetjenestene for å betale restbeløpet av summen for bestillingen din ved ankomst, sammen med eventuelle andre betalinger for tilleggstjenester avtalt med leverandøren av reisetjenestene og eventuell betaling av leverandørens tjenestegebyrer og skatter, i samsvar med vilkårene og betingelsene for handel som benyttes av leverandøren av reisetjenestene.

2.2 Du må bruke et kreditt- eller debetkort for å garantere en bestilling. Ved å gjøre en bestilling med kreditt- eller debetkort, godtar du den relevante policyen for avbestilling og uteblivelse som leverandøren av reisetjenestene har fastsatt i sine vilkår og betingelser. Dersom du avbestiller utenom det tillatte tidsrommet som er oppgitt i vilkårene til leverandøren av reisetjenestene, eller, dersom du har bestilt med gratis avbestilling, tidsrommet som er oppgitt på Hostelworld-nettstedet på tidspunktet for bestillingen (eller hvis du ikke ankommer til avtalt tidspunkt for innsjekking), godkjenner du at leverandøren av reisetjenestene belaster kreditt- eller debetkortet ditt uten først å kontakte deg, for et beløp som ikke overstiger summen for én overnatting (når det gjelder overnatting) eller annet beløp som kan være oppgitt i vilkårene til leverandøren av reisetjenestene. Merk at det ikke påløper ekstra gebyrer for avbestillinger eller uteblivelse for ikke-refunderbare bestillinger, men du vil ikke få refundert beløpet for noen deler av bestillingen i slike tilfeller.

2.3 Dersom du ikke ankommer til avtalt tidspunkt for innsjekking kan hele bestillingen bli kansellert. Eventuelle endringer i bestillingen må meddeles og avtales direkte med leverandøren av reisetjenestene (men hele eller deler av depositumet vil ikke refunderes). Merk at det ikke er mulig å endre ikke-refunderbare bestillinger. Når du foretar en bestilling, er det ditt ansvar å informere leverandøren av reisetjenestene om eventuelle behov eller spesielle hjelpemidler som du eller et medlem av reisefølget trenger som følge av helsemessige årsaker.

2.4 Når en bestilling er bekreftet, utsteder vi en bestillingsbekreftelse på vegne av leverandøren av reisetjenester for hver bestilling, men vi gir ingen informasjon om eventuelle kostnader for tilleggstjenester. Vi vil forsøke å sørge for at bestillingsbekreftelsen inneholder informasjon om alle avgifter som leverandøren av reisetjenestene krever. Se paragraf 8.9 nedenfor i forbindelse med dette. Vi anbefaler på det sterkeste at du kontrollerer og bekrefter med leverandøren av reisetjenestene de nøyaktige vilkår og betingelser som leverandøren legger til grunn for å skaffe deg den reserverte tjenesten, når du mottar bestillingsbekreftelsen. Referansenumrene i bestillingsbekreftelsen må oppgis i alle henvendelser, avbestilling eller endring av bestillingen.

2.5 Du kan avbestille i samsvar med leverandørens avbestillingspolicy som beskrevet i bestillingsbekreftelsen og på siden med detaljert beskrivelse av overnattingsstedet. Dette er normalt minst 24 timer før avtalt innsjekkingsdato. Avbestill ved å bruke avbestillingsfunksjonen på Hostelworld-nettstedene. Se nedenfor for mer informasjon om avbestilling av Bestillinger med gratis avbestilling.

2.6 Hvis du velger alternativet Standard fleksibel bestilling når du foretar bestillingen (hvis det er tilgjengelig), belastes du et lite gebyr og til gjengjeld, hvis du vil avbestille på et senere tidspunkt, krediteres depositumet Hostelworld-kontoen din i amerikanske dollar (dersom du har avbestilt innen tidspunktet som tjenesteleverandøren krever, hvilket du finner i leverandørens vilkår). Du kan bruke dette kredittbeløpet til senere ikke-refunderbare og standard fleksible bestillinger på nettstedet vårt i løpet av en periode på 6 måneder fra og med avbestillingsdatoen. Dersom du betalte depositumet i en annen valuta enn amerikanske dollar, konverterer vi bestillingsdepositumet til amerikanske dollar ved hjelp av Hostelworlds standard valutakurser med det formål å kreditere beløpet til din Hostelworld-konto. Bestillingsgebyret refunderes ikke.

2.7 Hvis du gjør en ikke-fleksibel bestilling og du avbestiller, vil ikke depositumer og bestillingsgebyrer refunderes, uansett hvor lang tid i forveien du avbestiller. Kunder med ikke-fleksible bestillinger må være oppmerksomme på at selv om depositumet og bestillingsgebyret ikke refunderes under noen omstendigheter, må du avbestille innen fristen som er fastsatt av leverandøren av reisetjenester i deres avbestillingspolicy, for å unngå å bli belastet ytterligere et gebyr for å utebli (se paragraf 2.2 ovenfor).

2.8 Når du velger Standard fleksibel bestilling (der det er tilgjengelig) for bestillingen, gjelder følgende bestemmelser:

(a) Depositumet krediteres deg kun når:

(i) Du har gitt den nødvendige oppsigelsestiden for avbestilling som kreves av reisetjenesteleverandøren i deres vilkår og betingelser, og du har uansett gitt beskjed ikke mindre enn 24 timer før planlagt innsjekkingsdato.

(ii) Du har sendt inn avbestillingen på internett gjennom avbestillingsfunksjonen som finnes på Hostelworld-nettstedene.

(iii) Du har avbestilt hele bestillingen (delvise avbestillinger, som avbestilling av opphold på 1 eller 2 netter, dekkes ikke av avbestillingsforsikringen).

(b) Avbestillingskreditten settes inn på kontoen som i våre arkiv er koblet til e-postadressen som ble brukt til å behandle den opprinnelige bestillingen. Kreditten kan ikke settes inn på en konto som ikke er tilknyttet e-postadressen for bestillingen.

(c) Avbestillingskreditten må brukes innen 6 måneder fra avbestillingsdatoen. Etter denne datoen taper du kreditten. Kreditten settes ikke inn på kontoen din dersom du avbestiller via telefon eller e-post.

(d) Hvis du vil bruke avbestillingskreditten, kan du gå til Hostelworld.com og foreta en ikke-refunderbar eller standard fleksibel bestilling med den samme e-postadressen. Kreditten brukes automatisk på bestillingen når du bekrefter reservasjonen.

(e) Kreditten kan bare brukes én gang. Hvis du avbestiller påfølgende bestillinger, må du ha valgt alternativet Standard fleksibel bestilling for disse bestillingene for at depositumet/depositumene skal være beskyttet og krediteres kontoen din.

(f) Avbestillingskreditten gjelder bare depositumer for bestillinger av overnatting. Den kan ikke brukes til andre kostnader som oppstår via Hostelworld-nettstedene, f.eks. bestillingsgebyrer eller andre kjøp.

(g) Dersom du uteblir uten å ha avbestilt (eller ikke har avbestilt lenge nok i forveien i samsvar med disse og/eller reisetjenesteleverandørens vilkår og betingelser), vil alle depositumer, også depositumer som er innbetalt gjennom alternativet Standard fleksibel bestilling, være ikke-refunderbare, og leverandøren av reisetjenestene har rett til å belaste kredittkortet ditt på grunnlag av bestemmelsene i paragraf 2.2. (ovenfor).

(h) Kreditt for standard fleksibel bestilling kan ikke brukes på en bestilling med gratis avbestilling.

2.9 Når du foretar en bestilling med gratis avbestilling, gjelder følgende bestemmelser:

(a) Hvis du avbestiller før tidspunktet og datoen som du har fått oppgitt som en del av bestillingsprosessen, og som er oppgitt i bestillingsbekreftelsen, refunderes depositumet du har betalt inn, til betalingsmetoden du brukte da du bestilte.

(b) Refusjonen behandles i originalvalutaen du brukte til å betale depositumet. Hvis du f.eks. betalte depositumet i amerikanske dollar, refunderes depositumet i amerikanske dollar. Leverandøren av reisetjenestene og Hostelworld er ikke ansvarlige for valutakursen satt av din leverandør av betalingstjenester, eller eventuelle gebyrer som de tar for å konvertere det refunderte beløpet til din lokale valuta.

(c) For å kreve refusjonen, må du gjennomføre avbestillingen på nettet gjennom avbestillingsfunksjonen som finnes på Hostelworld-nettstedene.

(d) Hvis det ikke er mulig å refundere depositumet med betalingsmetoden du brukte da du foretok bestillingen (f.eks. hvis kortet ditt er utløpt), vil Hostelworlds kundestøtte kontakte deg for å ordne refusjon via bankoverføring. Hvis du ikke oppgir informasjon om en gyldig bankkonto innen 30 dager etter at du har blitt forespurt om slik informasjon, taper du retten til å få depositumet refundert.

(e) Det er bare mulig å få beløpet refundert dersom du avbestiller hele bestillingen (delvis avbestilling, f.eks. avbestilling av 1 natt i et 2-netters opphold, fører ikke til at du får refundert noen del av depositumet).

(f) For å presisere: Vi refunderer deg depositumet på vegne av den aktuelle leverandøren av reisetjenester som deres agent.

2.10 Depositumet og bestillingsgebyret skal betales i den valutaen du valgte som «betalingsvaluta» da du bestilte. Hvis overnattingsprisen er lagt inn i en annen valuta av leverandøren av reisetjenester, beregnes depositumsbeløpet du belastes for i betalingsvalutaen ved å konvertere depositumsbeløpet til betalingsvalutaen med Hostelworlds standard valutakurser.

3. Ansvar og ansvarsfraskrivelse

3.1 Dersom det oppstår problemer med overnattingen eller andre reisetjenester, må du kontakte leverandøren av reisetjenestene. Hvis du har problemer med bestillingen du har gjort gjennom Hostelworld-nettstedene, kan du kontakte oss direkte på customerservice@hostelworld.com.

3.2 Vi fungerer kun som agent på vegne av leverandøren av reisetjenestene (og ikke som din agent) ved behandling av bestillinger. Vi er dermed ikke part i kontrakten mellom deg og leverandøren av reisetjenestene om levering av reisetjenester (inklusive overnatting), og vi har ingen forpliktelser eller erstatningsansvar overfor deg når det gjelder vilkårene i denne kontrakten. Vi er f.eks. ikke ansvarlige for:

(a) Hvor nøyaktige eller fullstendige beskrivelsene av overnattingssteder og andre reisetjenester (inklusive priser, tilgjengelighet og anmeldelser) som vises på Hostelworld-nettstedene er, eller kvaliteten eller egnetheten til overnattingsstedene eller andre reisetjenester som bestilles eller kan bestilles gjennom Hostelworld-nettstedene.

(b) the fulfilment of a booking made through the Hostelworld Sites, including any acts or omissions of travel services providers, any cancellation of a booking by a travel services provider for any reason whatsoever or any failure to provide all or any part of the booked service by that provider; or

(c) Feil i eller mislykket forsøk på å utføre eller registrere en bestilling pga. forhold utenfor vår kontroll (f.eks. strømbrudd).

3.3 Vi eller noen av våre ledere, ansatte, samarbeidspartnere eller andre representanter er heller ikke ansvarlige overfor deg (eller medlemmer av ditt selskaps gruppe, dine samarbeidspartnere eller andre personer eller parter som har del i bestillingen) for: (i) indirekte, spesielle, straffe- eller følgetap eller -skader, (ii) tap av data, inntekt, fortjeneste, handel, muligheter, rykte, goodwill eller (iii) tap av eller skade på eiendom, i hvert tilfelle som følge av eller i forbindelse med bruk av informasjon, produkter, tjenester, fasiliteter og/eller materiale som tilbys gjennom Hostelworld-nettstedene, selv om vi er underrettet om muligheten for slike tap eller skader, eller slike tap eller skader kunne rimelig forutsies.

3.4 Vårt maksimale samlede ansvar overfor deg (og eventuelle andre parter som har del i bestillingen) i forbindelse med en bestilling som er gjort gjennom oss (enten under kontrakt, tort eller annet), skal være begrenset kun til verdien av bestillingsgebyret som er innbetalt for den aktuelle bestillingen. Før du foretar en bestilling, må du sørge for at du har lest vilkårene og betingelsene til leverandøren av reisetjenestene og at du godtar dem.

3.5 Vi har ikke besøkt alle overnattingsstedene som er oppført på Hostelworld-nettstedene, og vi utfører ikke rutinekontroller av overnattingsstedene. Oppføringen av en reisetjeneste (inklusive overnatting) på Hostelworld-nettstedene er ikke og må ikke sees på som en spesifikk anbefaling fra oss eller en fremstilling av at reisetjenesten er egnet til ditt formål eller at reisetjenesten er av en bestemt kvalitet.

3.6 Med unntak av når annet forekommer i disse vilkårene, og i største utstrekning tillatt ved gjeldende lover, ekskluderes herved alle fremstillinger, garantier og betingelser, også de som innbefattes av vedtekter eller annet, inklusive uten begrensninger fremstillinger, garantier og forpliktelser om noen av tjenestene, fasilitetetene, informasjonen og/eller materialet på Hostelworld-nettstedene, inklusive uten begrensninger nøyaktighet, fullstendighet og salgbarhet, kvalitet eller egnethet for et bestemt formål. Hostelworld-nettstedene fremskaffes kun «i nåværende stand», og vi garanterer i særdeleshet ikke at informasjonen som publiseres på Hostelworld-nettstedene er feilfri eller at Hostelworld-nettstedene er uten virus eller programfeil.

3.7 Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense ansvar som følge av: (i) bedrageri eller bedragersk uriktig fremstilling, eller (ii) dødsfall eller personskade.

4. Kreditt- og debetkortsikkerhet

4.1 Vi anstrenger oss på rimelig vis for å sikre at alle kredittkort- og debetkorttransaksjoner som utføres via Hostelworld-nettstedene er sikre. LIKEVEL: Hvis uautoriserte kostnader vises på kreditt- eller debetkortutskriften for et kort som er brukt på Hostelworld-nettstedene på et tidspunkt mens eller etter at du bestiller, gjennomfører transaksjonen eller oppgir dine kortopplysninger på Hostelworld-nettstedene, er ikke Hostelworld ansvarlig eller forpliktet på noen måte for eventuelle skader eller tap av enhver art påført deg som følge av eller på noen måte forbundet med nevnte bruk, transaksjon eller opplysninger, med unntak av der slike uautoriserte kostnader kommer som et direkte resultat av uaktsomhet fra vår side og er underlagt de lovfestede rettigheter du måtte ha.

5. Åndsrett og nettlenker

5.1 Informasjon, innhold, programvare, grafikk, tekst, lyd, bilder, knapper, varemerker, servicemerker, foretaksnavn og logoer («materialer»)på Hostelworld-nettstedene er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker, databaserettigheter og andre åndsverklover. Partene samtykker herved i at vi eller våre lisensgivere (alt etter som) beholder alle rettigheter, eierskap, interesser og åndsrett i og til materialene. Vi bevilger deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke Hostelworld-nettstedene for personlige, ikke-kommersielle formål for å få tilgang til Hostelworld-nettstedene og foreta bestillinger i samsvar med disse vilkårene «begrenset lisens»). Med unntak av å benytte deg av den begrensede lisensen, kan du ikke endre, kopiere, distribuere, videresende, vise, utføre, gjengi, publisere, lisensiere, lage avledede arbeider fra, overføre eller selge noen materialer. Med unntak av den begrensede lisensen skal ingenting i disse vilkårene tolkes som overføring eller tildeling (underforstått eller på annen måte) til deg av noen lisens eller rett i eller til materialene.

5.2 Hostelworld-nettstedene kan inneholde lenker til nettsteder som drives av andre enn oss. Slike lenker er bare oppgitt som referanse. Vi kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet på dem. Inkludering av lenker på Hostelworld-nettstedene til slike andre nettsteder betyr ikke at vi anbefaler materialet på disse nettstedene eller har noen tilknytning til driverne.

5.3 Hostelworld-nettstedene er gjort tilgjengelige for personlig bruk. Du kan ikke kopiere, overvåke, skjermskrape, bruke en spider, dyplenke eller gjengi noe innhold, informasjon eller programvare som vises på Hostelworld-nettstedene til kommersielle eller konkurrerende formål.

6. Brukergenerert innhold

6.1 På enkelte deler av Hostelworld-nettstedene kan du eller tredjeparter publisere innhold, anmeldelser, meldinger, bilder, materiale eller andre elementer (dette er «funksjoner for brukergenerert innhold»). Du er ene og alene ansvarlig for din bruk av slike funksjoner for brukergenerert innhold og bruker dem på egen risiko. Ved å bruke noen av funksjonene for brukergenerert innhold samtykker du uttrykkelig i at du ikke skal legge ut, laste opp til, overføre, distribuere, lagre, opprette eller på annen måte publisere noe av følgende gjennom Hostelworld-nettstedene:

(a) Meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, kode eller annet materiale («innhold») som er ulovlig, injurierende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, krenkende, slibrig, støtende, trakasserende, truende, grovt, provoserende, bedragersk, et angrep på personvern eller personrettigheter eller på annet vis upassende eller uhensiktsmessig.

(b) Innhold som bryter enhver parts patent, varemerke, forretningshemmelighet, kopirett eller annen ånds- eller eiendomsrett.

(c) Innhold som etterligner en person eller et foretak eller på annen måte gir en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller et foretak.

(d) Innhold som kan bryte personvernet eller databeskyttelsesrettighetene til en tredjepart.

(e) Virus, ødelagte data eller andre skadelige, nedbrytende eller ødeleggende filer.

(f) Innhold som, ene og alene etter vårt skjønn, er upassende eller som begrenser eller forhindrer andre personer fra å bruke eller ha glede av Hostelworld-nettstedene, eller som kan utsette oss eller våre brukere for skade eller ansvar av enhver type.

6.2 Vi påtar oss intet ansvar og er ikke ansvarlige for innhold av enhver type som legges ut, lagres eller lastes opp av deg eller tredjeparter på Hostelworld-nettstedene, eller for tap eller skade som oppstår som et resultat av dette. Som leverandør av interaktive tjenester er vi ikke ansvarlige for utsagn, fremstillinger eller innhold som fremskaffes av brukere av funksjonene for brukergenerert innhold eller andre offentlige fora. Selv om vi ikke er forpliktet til å skille ut, redigere eller overvåke noe av innholdet som legges ut med eller distribueres gjennom funksjonene for brukergenerert innhold, forbeholder vi oss retten til etter eget skjønn å slette, skille ut eller redigere uten varsel ethvert innhold som er lagt ut eller lagret på Hostelworld-nettstedene til enhver tid og av enhver årsak, og du er ene og alene ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av og erstatte innhold som du legger ut eller lagrer på Hostelworld-nettstedene for egen regning.

6.3 Enhver bruk av funksjonene for brukergenerert innhold eller andre deler av Hostelworld-nettstedene utenom i samsvar med disse vilkårene, kan føre til bl.a. stenging eller midlertidig stenging av din tilgang til funksjonene for brukergenerert innhold og/eller Hostelworld-nettstedene. For å overhold en kjennelse fra en domstol med habil jurisdiksjon eller for å beskytte våre systemer eller brukere av Hostelworld-nettstedene, kan vi behandle og gi ut enhver informasjon vi innehar i forbindelse med en bruker av Hostelworld-nettstedene som legger ut eller laster opp upassende eller støtende innhold, inklusive, uten begrensninger, deres navn, e-postadresse, IP-adresse, brukshistorikk og publisert innhold.

6.4 Ved å legge ut eller distribuere innhold til eller gjennom Hostelworld-nettstedene, vil du, med mindre vi oppgir noe annet:

(a) Gi oss ikke-eksklusiv, royaltyfri, uavbrutt, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar rettighet til å bruke, gjengi, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, opprette avledede verk fra og offentlig vise og utføre slikt innhold over hele verden i et hvilket som helst medium.

(b) Representere og garantere at innholdet du legger ut eller distribuerer på annen måte (i) overholder disse vilkårene, (ii) er korrekt og ikke misvisende, og (iii) skal ikke utsette oss for sivil- eller staffansvar eller på annen måte i vesentlig grad påvirke vår forretningsdrift eller rykte på negativt vis.

7. Anmeldelser

7.1 Du kan bli bedt om å skrive en anmeldelse av reisetjenestene du har mottatt. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, men merk at den aktuelle leverandøren av reisetjenester vil ha tilgang til anmeldelsen din slik at de kan svare på tilbakemeldingen og utføre eventuelle nødvendige forbedringer. Leverandørene av reisetjenester vil ha kontaktopplysningene dine og kan kontakte deg for å stille flere spørsmål om din opplevelse for å hjelpe dem med å gjøre ytterligere forbedringer.

8. Generelt

8.1 Disse vilkårene er utarbeidet på engelsk. Hvis disse vilkårene er oversatt til andre språk, skal den engelske versjonen være gjeldende.

8.2 Vår manglende evne til å håndheve ett eller flere av vilkårene til enhver tid eller over en periode, skal ikke ansees som en fraskrivelse av dem eller rettighetene knyttet til noen av dem.

8.3 Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Hostelworld i forbindelse med innholdet i disse vilkårene, og erstatter alle tidligere avtaler eller representasjoner mellom partene angående innholdet i denne avtalen

8.4 Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og innholdet på Hostelworld-nettstedene uansett årsak og uten ansvar overfor deg, andre brukere eller tredjeparter. Denne retten skal ikke påvirke vilkårene som du godtar når du foretar en legitim bestilling eller kjøp på Hostelworld-nettstedene. Du bør kontrollere disse vilkårene for eventuelle endringer hver gang du besøker Hostelworld-nettstedene.

8.5 Disse vilkårene og din bruk av Hostelworld-nettstedene er underlagt lovene i Irland. Du samtykker herved til at irske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av Hostelworld-nettstedene hver gang du besøker Hostelworld-nettstedene. Bruk av Hostelworld-nettstedene er ikke autorisert i noen jurisdiksjon som ikke gir gyldighet til alle bestemmelsene i disse vilkårene, inklusive, uten begrensning, denne paragrafen.

8.6 Vår håndheving av disse vilkårene er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ingenting i denne avtalen innskrenker vår rett til å overholde rettshåndhevelse eller krav relatert til din bruk av Hostelworld-nettstedene eller informasjon som er gitt til eller samlet inn av oss i forbindelse med slik bruk.

8.7 Hvis noen del av disse vilkårene fastslås å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelsen anses å være erstattet av en slik gyldig, rettskraftig bestemmelse som mest ligner intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av disse vilkårene skal fortsatt være gjeldende.

8.8 Selv om vi ikke kan overvåke adferden til våre brukere utenfor nettstedene, skal det være et brudd på disse vilkårene å bruke informasjon hentet fra Hostelworld-nettstedene for å trakassere, misbruke eller skade andre personer, eller for å ta kontakt, annonsere til, oppfordre eller selge til brukere eller personer uten deres forutgående, uttrykkelige samtykke.

8.9 Selv om vilkårene våre krever at leverandører av reisetjenester viser priser som omfatter all merverdiavgift og andre ekstra avgifter, er prisen som vises i siste instans leverandørens ansvar og ikke vårt. Du erkjenner at vi ikke er ansvarlige overfor deg for noe forsøk fra leverandøren av reisetjenester på å innkreve ekstra merverdiavgift eller andre avgifter fra deg på tidspunktet for betaling som et supplement til prisen som vises, og din eneste regress i denne forbindelse vil være mot leverandøren av reisetjenestene.

9. Merknad om beskyttelse av data

9.1 Du finner mer om varselet vårt om databeskyttelse her , som herved innlemmes i og utgjør en del av disse vilkårene.

10. Konfliktløsning på internett

10.1 EU-kommisjonens plattform for konfliktløsning på internett finnes på følgende https://ec.europa.eu/odr. Merk at vi for tiden ikke benytter alternativ konfliktløsning i forbindelse med forbrukerklager.