Villkor och bestämmelser

Vi har oppdatert våre vilkår og betingelser for ikke refunderbare priser og hvor du betaler hele beløpet på forhånd. Disse nye vilkårene og betingelsene (kun på engelsk) er tilgjengelige her.

Dessa är de villkor och bestämmelser som gäller för alla bokningar som görs via våra bokningstjänster, antingen det sker genom våra webbplatser, mobila webbplatser, mobilapplikationer eller vår bokningsmaskin, som är integrerad i tredje parters webbplatser (kollektiv benämning ”Hostelworlds webbplatser”).

Alla hänvisningar till "vi", "oss" och "vår" i dessa villkor avser Hostelworlds.com Limited, (”Hostelworld”)operatören bakom Hostelworlds webbplatser. Din användning av Hostelworlds webbplatser lyder under dessa villkor och bestämmelser (”Villkoren”), men observera att när du använder vår bokningsmaskin på en tredje parts webbplats gäller dessa villkor endast din användning av bokningsmaskinen och inte användandet av den tredje partens webbplats.

Du samtycker till att använda Hostelworlds webbplatser i enligt med de villkoren och bestämmelserna, om du inte accepterar dessa villkor, använd då inte Hostelworlds webbplatser, och gör inte en bokning via dem.

Om oss

Hostelworld.com Limited är ett företag som är registrerat i Irland, på adressen Floor 3, Charlemont Exchange, Charlemont St, Dublin, D02 VN88, Irland, med momsnummer 9689072B. Om du skulle vilja kontakta oss i samband med att du använder Hostelworld webbplatser, eller i samband med att du bokar resetjänster, vänligen skicka ett e-postmeddelande till customerservice@hostelworld.com.

1. Bokningar

1.1 Vi underlättar behandling och bokning av boende och andra resetjänster (”resetjänsterna "resetjänsterna”) på uppdrag av resetjänstleverantörer. Vår roll är att underlätta för dig när du ska hitta och välja resetjänster och vi agerar inte på dina vägnar.. Om du skulle vilja kontakta oss i samband med att du använder Hostelworld webbplatser, eller i samband med att du bokar resetjänster, vänligen skicka ett e-postmeddelande till customerservice@hostelworld.com.

1.2 Du bekräftar att du är tillräckligt gammal för att använda Hostelworld webbplatser i enlighet med lag, ingå avtal och åta dig bindande lagenliga skyldigheter för varje ansvarsskyldighet du kan ådra dig genom att du använder Hostelworld webbplatser. Du förstår att du är ekonomiskt ansvarig för all din användning av Hostelworld webbplatser, inklusive sådan användning av andra personer som har tillgång till din inloggningsinformation.

1.3 När du gör en bokning genom att använda Hostelworld webbplatser samtycker du till att ingå ett avtal för resetjänster och ditt avtal för resetjänsterna (inklusive boende) är med resetjänstleverantören, inte Hostelworld, eftersom vi bara verkar som ombud för resetjänstleverantören. För tydlighetens skull bör det poängteras att vi inte fungerar som ditt ombud och att vi saknar behörighet att förhandla om eller ingå avtal på dina vägnar. Du ingår relevanta avtal med resetjänstleverantören och andra avtal rörande resetjänster eller tilläggstjänster för egen räkning. Det är resetjänstleverantörens ansvar att leverera resetjänsterna till dig. Vi ansvarar inte för fullgörande av någon bokning som görs genom Hostelworld webbplatser, eller för kvaliteten på något boende, eller någon annan resetjänst som har bokats.

1.4 tObservera att alla bokningar omfattas av de bokningsvillkor som visas för dig innan du bekräftar din bokning (”bokningsvillkoren”).

2. Att beställa eller avbeställa en bokning

2.1 När du gör en bokning kommer du att behöva betala en deposition (som är en delbetalning av dina boknings totalpris) som vi samlar in för och på uppdrag av resetjänstleverantören och som alltid kommer att vara ej återbetalningsbar såvida inte

(a) alternativet Flexibel bokning finnst att tillgå och du du väljer det, i vilket fall krediteras insättningen tillbaka till ditt Hostelworld-konto om du avbryter din bokning under vissa omständigheter (se nedan för mer information); eller

(b) såvida inte bokningsalternativet med kostnadsfri avbokning är tillgängligt och du väljer det, i vilket fall som helst återbetalas depositionen via din valda betalningsmetod om du avbokar din bokning inom den angivna tidsperioden (se nedan för mer information).

Du kan också behöva betala en fast bokningsavgift, för användning av Hostelworlds webbplatser när en bokning görs med en resetjänstleverantör. Vid de tillfällen vi uppbär en bokningsavgift är den under alla omständigheter ej återbetalningsbar. Vi agerar inte som ditt ombud och bokningsavgiften betalas för användning av Hostelworlds webbplatser och är separat från alla depositioner som betalas till resetjänstleverantören. Enligt bokningsvillkoren och resetjänsteleverantörens villkor ansvarar du inför resetjänstleverantören för att vid ankomsten betala den återstående kostnaden för bokningen som du har gjort, jämte andra betalningar för tilläggstjänster som du sedermera har avtalat med resetjänstleverantören, och, i tillämpliga fall, betalning av resetjänstleverantörens avgifter och skatter i enlighet med de villkor och bestämmelser som gäller för en sådan resetjänstleverantör.

2.2 Du måste använd ett kredit eller debetkort för att garantera en bokning. Genom att du gör en bokning med ditt kreditkort eller debetkort, samtycker du till att acceptera den berörda avbeställnings- och no-showpolicyn som resetjänstleverantören har uppställt i sina villkor och bestämmelser. Om du avbryter din bokning efter den tillåtna tidsfristen som anges i resetjänstleverantörens villkor och bestämmelser eller i fråga om bokningar med kostnadsfri avbokning inom tidsramen som anges på Hostelworlds webbplats vid bokningstillfället (eller om du inte lyckas anlända vid din avtalade incheckningstid), ger du resetjänstleverantören rätt att utan vidare hänvisning debitera ditt kredit- eller debetkort ett belopp som inte överstiger avgiften för en övernattning (när det gäller boende) eller eventuellt annat belopp som anges i resetjänstleverantörens villkor och bestämmelser. Observera att det inte tillkommer några ytterligare avgifter för avbokningar eller utebliven ankomst med avseende på Icke-återbetalningsbara bokningar. Kostnaden för någon del av din bokning återbetalas dock inte under sådana omständigheter.

2.3 Om du inte anländer i tid till den avtalade incheckningstiden kan det leda till att hela din bokning avbeställs. Eventuella ändringar av din bokning ska meddelas och avtalas med resetjänstleverantören direkt (men ingen återbetalning av hela, eller en del av, depositionen kommer att göras). Observera att det inte är möjligt att ändra icke-återbetalningsbara bokningar. När du gör en bokning ska det vara ditt ansvar att meddela resetjänstleverantören eventuella behov eller specialfaciliteter du eller en medlem i ditt sällskap kan behöva till följd av medicinska tillstånd.

2.4 När en bokning bekräftas kommer vi att för varje utfärda bokningsbekräftelsen för resetjänstleverantören del, men vi kommer inte att tillhandahålla information om eventuella avgifter för tilläggstjänster. Vi kommer att sträva efter att se till att bokningsbekräftelsen inkluderar uppgifter om alla skatter som debiteras av resetjänstleverantören. Vänligen se artikel 8.9 nedtill gällande detta. Vi rekommenderar starkt att du efter att bokningsbekräftelsen har mottagits kontrollerar och bekräftar till resetjänstleverantören de exakta villkoren och bestämmelserna i enlighet med vilka resetjänstleverantören gör den reserverade tjänsten tillgänglig för dig . Referensnumret som inkluderas i bokningsbekräftelsen bör anges vid alla förfrågningar, och vid avbokning och ändring av bokningen.

2.5 Du kan avbeställa din bokning i enlighet med avbokningspolicyn såsom den framgår på bokningsbekräftelsen och den detaljerade sidan med boendebeskrivningar. Detta ska i normala fall göras 24 timmar innan ditt avtalade incheckningdatum. Vänligen gör din avbokning genom att använda avbokningsfunktionen på Hostelworlds webbplatser. Se nedan för information om bokningar med kostnadsfri avbokning.

2.6 Om du väljer alternativet Standard Flexibel bokning när du bokar (om det är tillgängligt) debiteras du en liten avgift och, i gengäld, om du senare bestämmer dig för att avboka din bokning krediteras din depositionsavgift tillbaka till ditt Hostelworld-konto i amerikanska dollar (förutsatt att du har avbokat inom den avbokningstid som krävs av leverantören av resetjänsterna, se dennes villkor för ytterligare information) och du kan återanvända det kreditbeloppet för framtida icke-återbetalbara och standard flexibla bokningar på vår webbplats i 6 månader från och med avbokningsdagen. Om du ursprungligen betalade din depositionsavgift i en annan valuta än amerikanska dollar, räknar vi om bokningsbeloppet till amerikanska dollar genom att använda Hostelworlds standardkurser för att kreditera det till ditt Hostelworld-konto. Din bokningsavgift är icke-återbetalbar

2.7 Om du gör en icke-flexibel bokning och du avbeställer din bokning kommer dina depositioner och bokningsavgifter vara ej återbetalningsbara oavsett hur långt i förväg du lämnade ditt förhandsmeddelande. Kunder som bokar med icke-flexibel bokning bör observera att även om din deposition och bokningsavgift är ej återbetalningsbar måste du ändå uppfylla tidsfristen för förhandsmeddelande som anges av resetjänstleverantören i dess avbokningspolicy för att inte debiteras en tilläggsavgift på grund av att inte ha dykt upp (se artikel 2.2 ovantill).

2.8 När du väljer Flexibel bokning (när det finns tillgängligt) för din bokning, kommer följande bestämmelser att gälla:

(a) Din deposition kommer endast att återkrediteras om:

(i) du har efterlevt tidsfristen om förhandsvarsel för din avbeställning som krävs av resetjänstleverantören i dess villkor och bestämmelser, och om du har efterlevt tidsfristen med förhandsvarsel 24 timmar innan det planerade incheckningsdatumet;

(ii) du har låtit behandla din avbokning online genom avbokningsfunktionen som finns tillgänglig på Hostelworlds webbplatser; and

(iii) om du har avbeställt hela din bokning (delvisa avbokningar, som att avboka 1 natt av en 2 nätter lång vistelse skyddas inte av avbokningsskydd).

(b) Din avbokningskredit kommer att sättas in på det konto som i våra uppgifter är länkat till den e-postadress som användes för att behandla den initiala bokningen. Kredit kan inte sättas in på ett konto som inte är länkat till e-postadressen bokningen gjordes med .

(c) Avbokningskredit måste användas inom 6 månader efter avbokningsdatumet, efter den tidsfristen förverkas den. Kredit kommer inte att sättas in på ditt konto för avbokningar som har gjorts via telefon eller e-post.

(d) Du kan använda din avbokningskredit genom att gå till Hostelworld.com och göra en icke-återbetalbar eller standard flexibel bokning med samma e-postadress. Din kredit tillämpas automatiskt på din bokning när du bekräftar bokningen.

(e) Krediten kan bara användas en gång. När du avbeställer eventuella senare bokningar måste du ha valt alternativet Flexibel bokning för de bokningar för att dina depositioner ska skyddas och krediteras tillbaka till ditt konto.

(f) Avbokningskredit gäller bara depositioner för bokningar av boende; den kan inte använda för andra avgifter som uppbärs av Hostelbookings webbplatser – t.ex. bokningsavgifter och andra inköp.

(g) Om man inte dyker upp och inte har avbeställt (eller där förhandsmeddelande inte har lämnats inom tidsfristen för en avbokning i enlighet med dessa och/eller resetjänstleverantörens villkor och bestämmelser), kommer alla depositioner, inklusive depositioner som har betalats genom alternativet Flexibel bokning, att vara ej återbetalningsbara och resetjänstleverantören kommer att ha rätt att debitera ditt kreditkort i enlighet med artikel 2.2 (ovantill).

(h) En kredit från en standard flexibel bokning kan inte användas mot en gratis avbokning.

2.9 tOm du gör en bokning med kostnadsfri avbokning gäller följande bestämmelser:

t

(a) tOm du avbokar din bokning före den tid och det datum som du har informerats om ttsom en tdel av bokningsprocessen, och som anges i din bokningsbekräftelse, ttåterbetalas din tdeposition via den betalningsmetod du använde för att göra ttdin bokning.

t

(b) tDin återbetalning kommer att behandlas i den ursprungliga valutan som användes ttnär du betalade depositionen. Om du till exempel betalade depositionen i tttamerikanska dollar återbetalas depositionen i amerikanska dollar. ttttResetjänsteleverantören och Hostelworld ansvarar inte för den växelkurs som din betalningstjänstleverantör använder eller några andra ttavgifter som kan tas ut för att växla det återbetalade beloppet till din lokala ttvaluta.

t

(c) tFör att kunna begära återbetalning måste din avbokning behandlas ttonline via avbokningsfunktionen på Hostelworlds webbplatser.

. t

(d) Om det inte går att återbetala din deposition med betalningsmetoden du använde ttvid bokningstillfället (t.ex. för att kortets giltighetstid har löpt ut), kommer tttHostelworlds kundserviceavdelning att kontakta dig för att ordna en återbetalning ttvia banköverföring. Om du inte lämnar uppgifter som avser ett giltigt bankkonto ttinom 30 dagar efter begäran om tillhandahållande av sådana uppgifter förlorar du ttdin rätt att få din deposition återbetalad.

t

(e) tDin deposition kan endast återbetalas om du avbokar hela din bokning tt(avbokningar som görs delvis, till exempel avbokning av 1 natt vid 2 nätters ttvistelse, kommer inte att resultera i återbetalning av någon del av din deposition).

t

(f) tFör tydlighetens skull bör det poängteras att vi återbetalar din deposition på tttuppdrag av relevant resetjänstleverantör som dess ombud.

2.10 Depositionen och bokningsavgiften som du betalar kommer att vara betalbar i den valuta du anger som ”betalningsvaluta” när du gör din bokning. När priset för boendet har angetts av resetjänstleverantören i en annan valuta, kommer depositionsbeloppet som du kommer att debiteras i din köpvaluta beräknas genom att depositionsbeloppet konverteras till din köpvaluta genom Hostelworlds standardiserade växelkurser.

3. Ansvarsskyldighet och ansvarsfriskrivning

3.1 Om det uppstår problem med ditt boende eller andra resetjänster bör du kontakta resetjänstleverantören. Om du har problem med bokningen som du har gjort vid Hostelworld webbplatser, kontakta oss direkt via customerservice@hostelworld.com.

3.2 Vi verkar endast som ombud för resetjänstleverantören (och inte som ditt ombud) vid behandling av bokningar. I egenskap av det är vi inte en part i avtalet mellan dig och resetjänstleverantören för att tillhandahålla resetjänster (inklusive boende) och vi har inget ansvar eller skadeståndsskyldighet gentemot dig när det gäller avtalsvillkoren. Vi ansvarar till exempel inte för:

(a) hur korrekta eller fullständiga beskrivningarna av boende och andra resetjänster är (inklusive taxor, tillgänglighet och betygssättning) som visas på Hostelworld webbplats, eller kvaliteten på eller lämpligheten för boendet och andra resetjänster som bokas, eller kan komma att bokas via Hostelworld webbplats.

(b) fullgörandet av en bokning som görs via Hostelworld webbplatser, inklusive resetjänstleverantörers handlingar eller försummelser, uppsägning av bokning från en resetjänstleverantörs sida av någon som helst orsak, eller någon underlåtenhet av denna resetjänstleverantör att tillhandahålla hela, eller en del av den bokade tjänsten.

(c) något fel, eller misslyckande, med att göra eller registrera bokningen, som beror på omständigheter som ligger bortom vår kontroll (som t. ex. strömavbrott).

3.3 Vare sig vi, eller någon av våra chefer, anställda, närstående företag eller andra företrädare, kommer att vara ansvarsskyldiga gentemot dig (eller någon medlem i ert bolag, närstående företag eller någon annan person eller part som har ett intresse i bokningen) för: (I) indirekt, bestraffande, speciella, eller följdmässiga förluster eller skador, (ii) förlust av uppgifter, inkomst, vinst, affärsverksamhet, möjlighet, anseende, goodwill, eller (iii) förlust av eller skada på egendom, som i varje fall uppstår på grund av, eller i samband med användningen av någon information, produkter, tjänster, faciliteter och/eller de material som erbjuds genom Hostelworld webbplatser, även om vi har informerats om möjligheten till sådan förlust eller skada, eller om sådan förlust eller sådana skador var rimligt förutsebara.

3.4 Vår maximala sammanlagda ansvarsskyldighet gentemot dig (och varje annan part som har ett intresse i bokningen) i relation till någon bokning som har gjorts genom oss (genom avtal, skadeståndslag, eller på annat sätt) ska begränsas till endast värdet för bokningsavgiften som har betalats för den bokningen. Innan du gör en bokning bör du se till att du har tittat igenom resetjänstleverantörens villkor och bestämmelser och att de är godtagbara för dig.

3.5 Vi har inte besökt alla boenden som förtecknas på Hostelworld webbplatser och gör inte rutinkontroller av boendena. Resetjänster (inklusive boenden) som förtecknas på Hostelworld webbplatser är inte, och bör inte uppfattas som, en specifik rekommendation från vår sida eller som ett påstående om att resetjänsterna kommer att passa ditt syfte, eller att resetjänsterna kommer att vara av en särskild kvalitet.

3.6 Förutom utöver vad som i övrigt anges i dessa villkor, och i lagens högsta möjliga utsträckning exkluderas härmed alla påståenden, garantier, och villkor, inklusive de som antyds av lag eller på annat sätt, inklusive, men utan begränsning till, påståenden, garantier, eller åtaganden om någon av tjänsterna, faciliteterna, information och/eller material på Hostelworld webbplatser, inklusive utan begränsning deras korrekthet, fullständighet eller deras säljbarhet, kvalitet eller lämplighet för ett speciellt syfte. Hostelworld webbplatser tillhandahålls på en strikt aktuell basis och vi garanterar i synnerhet inte att informationen som publiceras på Hostelworld webbplatser kommer att vara felfri, eller att Hostelworld webbplatser kommer att vara virusfria eller utan buggar.

3.7 Ingenting i dessa villkor ska gälla för att utesluta eller begränsa ansvarsskyldighet som uppstår på grund av: (I) bedrägeri eller falsk framställning, eller (11) eller personskada.

4. Kredit- och debetkortsäkerhet

4.1 Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att alla kredit- och debetkorttransaktioner som genomförs via Hostelworld webbplatser är säkra. Om EMELLERTID ej godkända debiteringar dyker upp på bankutdrag för något kredit- eller debetkort som du har använt på Hostelworld webbplatser vid något tillfälle, under eller efter att du gjorde din bokning, genomförde din transaktion eller eller angav dina kortuppgifter till Hostelworld webbplatser, ska inte Hostelworld vara betalningsskyldigt eller ansvarigt på något sätt för någon skada eller förlust av något slag som har uppstått på grund av, eller i samband med nämnda användning, transaktion, eller angivande, förutom när sådana obehöriga debiteringar uppstår som ett direkt resultat av vår försummelse och lyder under någon lagstadgad rättighet som du har.

5. Immateriella rättigheter och webblänkar

6.1 Informationen, innehållet, mjukvara, grafik, text, ljud, bilder, knappar, varumärken servicemärken, handelsnamn och logotyper (”Materials") som finns på Hostelworld webbplatser skyddas av kopieringsrätt, varumärken, databasrättigheter och övriga immateriella rättigheter. Parterna samtycker härmed till att vi eller våra licenstagare (som det kan förhålla sig) innehar all rätt, ägande, intresse och immateriell äganderätt i och till materialet. Vi beviljar dig en begränsad, återkallningsbar, ej överlåtelsebar, licens att använda Hostelworld webbplatser för ditt personliga icke-kommersiella syften i syfte att du ska få åtkomst till Hostelworld webbplatser och göra bokningar i enlighet med dessa villkor (den ”Begränsade licensen”). Du får, förutom när du utnyttjar i din begränsade licens, ändra, kopiera, distribuera, överföra, förevisa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härlett arbete från, överlåta eller sälja några material. Förutom när det gäller den begränsade licensen ska ingenting i dessa villkor uppfattas som att överlåta eller bevilja (underförstått eller på annat sätt) någon licens eller rättighet i eller till materialen.

5.2 Hostelworld webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än oss. Sådan hyperlänkar tillhandahålls endast för din referens. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Att sådan hyperlänkar förekommer på Hostelworld webbplatser ska inte underförstås som att materialet på sådana webbplatser stöds, eller att det föreligger någon koppling till deras operatörer.

5.3 Hostelworld webbplatser har gjorts tillgängliga för personlig användning. Du får inte kopiera, övervaka, skärmskrapa, spindla, djuplänka eller reproducera något innehålla, information eller mjukvara som förevisas på Hostelworld webbplatser för kommersiellt eller konkurrerande syfte.

6. Användargenererat innehåll

6.1 Vissa delar av Hostelworld webbplatser kan låta dig eller tredje parter lägga upp innehåll, recensioner, meddelanden, foton, material eller andra saker (dessa utgör ”Användargenererade innehållsfunktioner”). Du är ensam ansvarig för din användning av sådana användargenererade innehållsfunktioner och använder dem på egen risk. Genom att använda användargenererade innehållsfunktioner samtycker du uttryckligen till att inte lägga upp, ladda upp, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat vis publicera något av det följande på Hostelworld webbplatser:

(a) Något meddelande, data, information, text, musik, ljud, foton, grafik, kod eller annat material (”Innehåll”) som är olagliga, ärekränkande, nedsättande, obscena, pornografiska, oanständiga, stötande, trakasserande, hotande, kränkande, provocerande, bedrägliga, inkräktande i integritets- eller publicitetsrättigheter, eller på annat vis stötande eller olämpligt.

(b) Innehåll som kan göra intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, kopieringsrätt, eller annan immateriell rättighet eller äganderätt för någon part.

(c) Innehåll som efterliknar någon person eller enhet eller på annat sätt är missvisande för din koppling till en person eller enhet.

(d) Innehåll som kan göra intrång i en tredje parts integritets- eller dataskyddsrättigheter.

(e) Virus, korrumperad data, eller andra skadliga, störande eller skadliga filer; eller

(f) Innehåll som efter vårt godtycke är stötande eller som begränsar eller hindrar någon annan person från att använda eller uppleva Hostelworld webbplatser, eller som kan utsätta oss eller våra användare för skada eller skadeståndsskyldighet av något slag.

6.2 Vi tar inte på oss något ansvar, och är inte skadeståndsskyldiga för något innehåll av något slag som läggs upp, lagras eller laddas upp av dig eller någon tredje part på Hostelworld webbplatser, eller för någon förlust eller skada som orsakas av det. I egenskap av leverantör av interaktiva tjänster är vi inte ansvarsskyldiga för några påståenden, framställningar eller innehåll som användare tillhandahåller genom användargenererade innehållsfunktioner eller något annat offentligt forum. Även om vi inte har någon skyldighet att gallra, redigera eller övervaka något av innehållet som läggs upp eller distribueras via de användargenererade innehållsfunktionerna förbehåller vi oss rätten efter vårt absoluta gottfinnande att utan förvarning avlägsna, gallra eller redigera allt innehåll som läggs upp eller lagras på Hostelworld webbplatser vid varje givet tillfälle och av vilken orsak som helst och du är ensam ansvarig för att skapa backupkopior av och byta ut innehåll du lägger upp eller lagrar på Hostelworld webbplatser för egen kostnad

6.3 All användning av användargenererat innehåll eller delar av Hostelworld webbplatser på något sätt som inte överensstämmer med dessa villkor kan resultera i bl.a. Avslut, eller inställelse av din åtkomst till de användargenererade innehållsfunktionerna och/eller Hostelworld webbplatser. Vi kan för att efterleva ett beslut från en behörig domstol eller för att skydda våra system, eller Hostelworld webbplatsanvändare, behandla och röja information som vi har om en användare av Hostelworld webbplatser som lägger upp eller laddar upp olämpligt och stötande innehåll, inklusive, men utan att vara begränsat till, deras namn, e-postadress, IP-adress, användarhistoria och innehåll som har lagts upp.

6.4 Genom att lägga upp eller distribuera innehåll till eller genom Hostelworld webbplatser, såvida vi inte anger annorlunda:

(a) ger du oss en icke-exkluderande, royaltyfri, evig, överlåtelsebar, oåterkallelig och fullständigt underlicenserbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda arbeten från och offentligt förevisa och utföra sådant innehåll världen över i alla slags media;

(b) Gör du gällande och garanterar att innehållet som du lägger upp eller distribuerar på annat sätt (i) uppfyller dessa villkor; (ii) är korrekt och inte missvisande; och (iii) inte kommer att utsätta oss för något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar, eller på annat sätt negativt påverka vår affärsverksamhet eller vårt anseende.

7. Recensioner

7.1 Du kan bli ombedd att recensera de resetjänster som du har mottagit. Vi uppskattar all återkoppling, men vänligen observera att resetjänstleverantören i fråga kommer att ha åtkomst till din recension så att de kan agera med anledning av din återkoppling och göra förbättringar Resetjänstleverantörerna kommer att ha dina kontaktuppgifter och kan kontakta dig för att ställa vidare frågor om dina erfarenheter för att de ska kunna göra förbättringar.

8. Allmänt

8.1 Dessa villkor är författade på engelska. Om dessa villkor översätts till något annat språk ska den engelska versionen äga företräde.

8.2 Vår underlåtenhet att vid något tillfälle eller under en period att genomdriva en eller flera av villkoren ska inte tolkas som ett avstående från dem eller rättigheterna som gäller någon av dem.

8.3 Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och Hostelworld när det gäller föremålet för dessa villkor och överskrider eventuella tidigare avtal eller framställningar mellan parterna när det gäller föremålet för detta avtal.

8.4 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor och även innehållet i Hostelworlds webbplatser av vilket skäl som helst och utan ansvarsskyldighet gentemot dig, någon annan användare eller någon tredje part. Denna rättighet ska inte påverka villkoren såsom du godtog när du gjorde en legitim bokning eller ett legitimt köp genom att använda Hostelworld webbplatser. Du bör varje gång du loggar in på Hostelworld webbplatser kontrollera att dessa villkor inte har ändrats.

8.5 Dessa villkor och din användning av Hostelworld webbplatser lyder under Irlands lagar. Du samtycker härmed till att irländska domstolar har exklusiv behörighet i alla tvister som uppstår på grund av eller som har en koppling till användningen av Hostelworld webbplatser varje gång du tillträder Hostelworld webbplatser. Användning av Hostelworld webbplatser är inte tillåtet i någon jurisdiktion som inte ger laga kraft åt alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan att begränsas, till denna artikel.

8.6 Vårt genomförande av dessa villkor lyder under gällande lagar och rättsprocess, och ingenting som ryms i detta avtal utgör ett undantag för vår rätt att uppfylla förfrågningar eller krav om brottsbekämpande åtgärder som gäller din användning av Hostelworld webbplatser eller information som tillhandahålls eller insamlas av oss när det gäller sådan användning.

8.7 Om någon del av dessa villkor fastställs vara ogiltig eller ej verkställbar, ska den bestämmelse som bedöms vara ogiltig eller ej verkställbar anses ersättas en sådan giltig och verkställbar bestämmelse som ligger närmast möjligt avsikten i den ursprungliga bestämmelsen och återstoden av dessa villkor ska fortsätta gälla.

8.8 Även om vi inte kan övervaka våra användares uppförande utanför webbplatsen ska det utgöra ett brott mot dessa villkor om man använder någon information från Hostelworld webbplatser för att trakassera, eller behandla andra personer illa och skada dem, eller för att ta kontakt med, göra reklam för, efterfråga eller sälja till någon användare eller person utan att de på förhand har gett sitt uttryckliga godkännande.

8.9 Samtidigt som våra villkor kräver att resetjänstleverantörer visar sina priser inklusive moms och annans skatt, är det angivna priset i sista hand resetjänstleverantörens ansvar och inte vårt. Du förklarar dig införstådd med att vi inte ska ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig när det gäller någon resetjänstleverantörs försök att uppbära mervärdesskatt eller andra skatter från dig vid betalningstillfället som ett tillägg till det förevisade priset , och ditt enda besvär i detta fall ska vara emot resetjänstleverantören.

9. Meddelande om skydd av personuppgifter

9.1 Du hittar samtlig uppgifter om vårt "Meddelande om uppgiftsskydd" här , vilket härmed är införlivat i och utgör en del av dessa villkor.

10. Tvistlösning online

10.1 Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på följande https://ec.europa.eu/odr. Observera att vi för närvarande inte engagerar oss i alternativa tvistlösningar i samband med kundklagomål.