Podmínky soutěže Hostelworld x Busabout

Language Specific Image
 1. Podrobnosti o výběrovém řízení jsou uvedeny v následující tabulce:
Název soutěže (dále jen “losování“): [Jedinečná životní příležitost s Hostelworld a Busabout!]
Popis výhry ( “výhra”): Výhra zahrnuje zájezd po Portugalsku a Španělsku na 18 nocí (návštěva Barcelony, Valencie, Madridu, Porta, Lisabonu, Bilbaa a San Sebastianu) ve spolupráci se společnostmi Hostelworld a Busabout. Zájezd se uskuteční od5. června 2017 do 23. června 2017 a bezplatné ubytování poskytne společnost Hostelworld.com Limited se sídlem Floor 2, One Central Park, Dublin 18, Irsko (dále také ” pořadatel“). Pozemní dopravu zdarma zajistí společnost Busabout coaches, se sídlem 8-10 Grosvenor Gardens, Londýn, SW1W 0DH (dále také ” partner“). Vítěz získá zdarma zpáteční letenky v ekonomické třídě z nejbližšího letiště odletu (v závislosti na dostupnosti) a příspěvek na denní výdaje ve výši 15 EUR na den, který poskytne “Pořadatel”. Peněžní částka bude převedena na bankovní účet výherce v den zahájení cesty. Údaje o bankovním účtu musí být “pořadateli” poskytnuty před cestou.
Poskytovatelé ubytování:
> Urbany Hostel Barcelona, Španělsko: V případě zájmu o ubytování v hotelu Urbana, který se nachází na adrese: Avda. Meridiana, 97. 2 noci od5. června do7. června. Typ ubytování: x1 lůžko ve společném pokoji na “výherce”. Ubytování je zajištěno pouze v tomto termínu.
> The River Hostel, Valencie, Španělsko: 2 noci od7. června do 9. června. Typ ubytování: x1 lůžko ve společném pokoji na “výherce”. Ubytování je zajištěno pouze v tomto termínu.
> U Hostels, Madrid, Španělsko: Calle Sagasta 22. 3 noci od 9. června do 12. června a 1 noc od 17 . června do 18. června. Typ ubytování: x1 lůžko ve společném pokoji na “výherce”. Ubytování je zajištěno pouze v tomto termínu.
> Bluesock, Porto, Portugalsko: Rua de São João 40. 2 noci od 12. června do 14. června. Typ ubytování: x1 lůžko ve společném pokoji na “výherce”. Ubytování je zajištěno pouze v tomto termínu.
> Lisbon Lounge Hostel, Lisabon, Portugalsko: Rua de Sao Nicolau, 41. 3 noci od 14. června do 17. června. Typ ubytování: x1 lůžko ve společném pokoji na “výherce”. Ubytování je zajištěno pouze v tomto termínu.
> Quartier Bilbao Hostel, Španělsko: Artekale, 15. 2 noci od 18. června do20. června. Typ ubytování: x1 lůžko ve společném pokoji na “výherce”. Ubytování je zajištěno pouze v tomto termínu.
> Koisi Hostel San Sebastian, Španělsko: Paseo De Heriz 38. 3 noci od20. června do 23. června. Typ ubytování: x1 lůžko ve společném pokoji na “výherce”. Ubytování je poskytováno pouze v tomto termínu.
Konkrétní ubytovny a typ ubytování závisí na dostupnosti. Datum rezervace a poskytovatel je konečný a po vydání rezervace jej nelze měnit.
Počet výherců (dále jen “výherce“): Výhru získá 5 výherců. Z každého z následujících trhů bude vybrán jeden výherce: Itálie, Německa, Španělska, Spojeného království a Francie. Výherce musí ovládat angličtinu na dobré úrovni a musí mít bydliště v Evropě.
Třetí strana poskytující cenu (dále jen “partner“) “Partnerem” dárku je společnost Busabout. Společnost Busabout je zodpovědná za poskytování autobusů po celou dobu cesty z každé destinace do další. Přihlášením do daru “Účastník” rovněž souhlasí s tím, že se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů společnosti Busabout, které naleznete zde: http://www.busabout.com/privacy-policy. Trasa přepravy je konečná a nelze ji po vydání změnit.
Slosování je otevřené: Slosování bude otevřeno pro účast od 8.55 hodin britského času (GMT) dne 01.05.2017 do 11 hodin GMT dne 08.05.2017.
Datum konání losování: 2017 v 11:00 GMT.
Výherce (výherci)/alternativní výherce (výherci) bude (budou) vyrozuměn (vyrozuměni) prostřednictvím: Výherci/alternativní výherci budou vyrozuměni pořadatelem prostřednictvím jím zaslané e-mailové adresy/zprávy na Facebooku.
Datum, do kterého si musí výherce/výherci vyzvednout výhru: Do 3 kalendářních dnů od data oznámení, že se stali výhercem v souladu s bodem 8, dne 12. května 2017.
Datum, do kterého si náhradní výherce (výherci) musí vyzvednout svou cenu: Do tří (3) kalendářních dnů od data oznámení, že jsou alternativním výhercem v souladu s bodem 8, tj. do 15. května 2017. Pokud první alternativní výherce nebude schopen potvrdit svou výhru do tří (3) kalendářních dnů, bude informován druhý alternativní výherce a tento postup se bude průběžně opakovat.
Podmínky účasti (dále jen “podmínky účasti“) Účastníci budou muset správně odpovědět na otázku uvedenou na vstupní stránce “Pokud vyhrajete toto Epické evropské dobrodružství se společnostmi Hostelworld a Busabout, kolik měst navštívíte?”, spolu s osobními údaji, včetně: Jméno / Příjmení / E-mailovou adresu / Datum narození / Ve kterém městě žijete / Státní příslušnost / Mluvíte anglicky?
 1. Pořadatelem slosování je společnost Hostelworld.com Limited se sídlem Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko.
 1. Účastí v losování “účastník” souhlasí s těmito podmínkami a souhlasí s tím, že rozhodnutí pořadatele je závazné a konečné.
 2. Pro účast ve slosování není nutný žádný nákup.
 1. Výhru poskytuje pořadatel a případně partner.
 1. Pořadatel nevlastní ani neprovozuje žádnou ze služeb, které jsou poskytovány v rámci Výhry. Aby mohli výherci využít Výhru, budou muset souhlasit s příslušnými podmínkami nebo smlouvou, které vyžadují třetí strany poskytující Výhru, včetně případného Partnera. Výherci berou na vědomí, že pořadatel nebude stranou takových smluv s dodavateli třetích stran a nebude vůči výhercům odpovědný za podmínky těchto smluv, ať už přímo či nepřímo.
 2. Výhra je závislá na dostupnosti a závisí na uvážení Pořadatele a případně Partnera.
 3. Výhra je nepřenosná, nelze ji použít v kombinaci s jinou nabídkou a mohou si ji vyzvednout pouze výherci, kteří budou pořadatelem vyrozuměni v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše.
 1. Pokud cena zahrnuje letenky, bude použité letiště odletu záviset na přímé dostupnosti z nejbližšího dostupného mezinárodního letiště výherců, které nemusí být nutně nejbližší.
 2. Výherci mohou potřebovat k cestě do země, v níž se výhra nachází, vízum, které by si měli na vlastní náklady vyřídit na místním velvyslanectví příslušné země. Výherci jsou odpovědní za splnění vízových požadavků příslušné země. Schválení je na uvážení velvyslanectví příslušné země a pořadatel a partner nenesou odpovědnost za případné zamítnutí žádosti o vízum.
 1. Cestovní pojištění není součástí výhry a výherci jsou odpovědní za sjednání vhodného pojištění pro své potřeby, pokud je to pro výhru relevantní.
 2. Účastníci musí být starší 18 (osmnácti) let. Každý Účastník je povinen úplně a správně vyplnit přihlašovací formulář, včetně jména, příjmení a e-mailové adresy. Účastník se účastní slosování na vlastní nebezpečí a z vlastní iniciativy a odpovídá za dodržování místních zákonů v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Účast ve Slosování může být podle zákonů příslušné jurisdikce nezákonná, a pokud je účast ve Slosování nezákonná, porušuje Účastník tyto podmínky a bude ze Slosování okamžitě vyloučen.
 3. Slosování se nemohou účastnit zaměstnanci nebo zástupci Pořadatele nebo jakýchkoli přidružených společností nebo dceřiných společností nebo jakýchkoli třetích stran zapojených do Slosování, včetně případného Partnera.
 4. Slosování se lze zúčastnit v termínech uvedených v bodě 1 výše. Účastníci budou povinni splnit veškeré požadavky na účast ve Slosování. Slosování o Cenu se uskuteční v den uvedený v bodě 1 výše.
 5. Výherce (výherci) losování bude (budou) vybrán (vybráni) náhodně pořadatelem ze všech přihlášek, které splňují podmínky účasti.
 6. Účastí ve slosování každý účastník souhlasí s tím, aby pořadatel použil jeho jméno a státní příslušnost k zobrazení jako výherce na webových stránkách Hostelworld.com.
 7. Účastí ve slosování Účastník souhlasí s tím, že se v případě, že se stane Výhercem, zúčastní propagační činnosti, kterou si Pořadatel přiměřeně vyžádá, například poskytne Pořadateli obsah pro webové stránky Hostelworld.com, blog, elektronické zpravodaje a kanály sociálních médií pro další marketingové účely po skončení slosování.
 8. Účastí v losování účastník souhlasí s odběrem elektronických zpravodajů Hostelworld.com.
 9. Výherce (výherci) si vyzvedne (vyzvednou) cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že výherce do tohoto data neodpoví písemně prostřednictvím e-mailu, rozhodne se cenu nepřijmout, není způsobilý k účasti ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Pořadatel poté provede losování ze všech zbývajících způsobilých příspěvků a jako výherce příslušné ceny bude vybrán náhradní účastník (dálejen “náhradní výherce“).
 10. Náhradní výherce bude vyrozuměn v souladu s postupem uvedeným v bodě 1 výše. Alternativní výherce si vyzvedne cenu do data uvedeného v bodě 1. V případě, že náhradní výherce do tohoto data písemně neodpoví e-mailem, rozhodne se cenu nepřevzít, není způsobilý pro účast ve slosování nebo řádně nevyplní, nevyhotoví a nevrátí jakýkoli dokument požadovaný pořadatelem, bude ze slosování okamžitě vyloučen a okamžitě se vzdá jakéhokoli práva nebo nároku na cenu. Cena bude poté znovu vydána dalšímu náhradnímu výherci.
 11. Na jednu e-mailovou adresu nebo případně účet na sociálních sítích (poslední příspěvek) bude přijat pouze jeden příspěvek. Pořadatel nebude akceptovat více přihlášek s použitím stejné e-mailové adresy nebo účtu na sociální síti.
 12. V případě sporu ohledně totožnosti osoby, která odeslala online příspěvek, bude příspěvek považován za odeslaný oprávněným držitelem e-mailového účtu nebo účtu na sociální síti.
 13. Každý účastník zprošťuje pořadatele a jeho zaměstnance, zástupce, subdodavatele a konzultanty odpovědnosti za veškeré ztráty, škody, práva, nároky a žaloby jakéhokoli druhu v souvislosti s losováním nebo v důsledku přijetí, držení nebo použití jakékoli ceny, mimo jiné včetně zranění osob, poškození majetku a nároků založených na právech na publicitu, pomluvě nebo narušení soukromí.
 14. Podmínkou převzetí jakékoli ceny Účastníkem je, že Účastník uzavře všechna příslušná prohlášení a další dokumenty a poskytne součinnost, kterou může Pořadatel přiměřeně požadovat.
 15. Pořadatel neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících z těchto podmínek v důsledku příčin, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně požárů, stávek (vlastních nebo jiných zaměstnanců), povstání nebo nepokojů, embarg, zpoždění v dopravě, požadavků nebo nařízení jakýchkoli civilních nebo vojenských orgánů, počítačových virů, chyb, neoprávněných zásahů, podvodů nebo technických poruch, a pořadatel je oprávněn zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit slosování a tyto podmínky bez jakékoli odpovědnosti.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez něj, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči účastníkům, upravit nebo přerušit toto slosování nebo omezit jeho dostupnost pro jakoukoli osobu.
 17. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s irskými zákony a účastník tímto souhlasí s tím, že ve prospěch pořadatele a aniž by bylo dotčeno právo pořadatele obrátit se na jakýkoli jiný soud příslušné jurisdikce, budou mít irské soudy pravomoc projednat a rozhodnout jakoukoli žalobu, úkon nebo řízení, které by mohly vzniknout na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, a pro tyto účely se účastník neodvolatelně podřizuje jurisdikci těchto soudů.
Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top