#InDaHostel-konkurrencens regler og vilkår

Language Specific Image

Vilkår og betingelser for Hostelworld.com-konkurrencen

 1. Detaljerne i konkurrencen er som beskrevet nedenfor:

Konkurrencens navn: #InDaHostel Instagram-konkurrence
Beskrivelse af præmien:
To overnatninger for to personer på TOC Hostel Barcelona i det private værelse, hvor #InDaHostel blev filmet.
Præmien skal benyttes inden den 31. april 2017.
Præmien inkluderer ikke eventuelle rejseomkostninger.
Der vil være én vinder af præmien.
Lodtrækningen er åben: Lodtrækningen vil være åben for deltagelse fra kl. 10.00 UK GMT den 21.05.2016 til kl. 22.00 GMT den 26.05.2016.
Dato, hvor lodtrækningen finder sted: Lodtrækningen om præmien vil blive afholdt den 27.05.2016 kl. 10.00 GMT. Vinder(e)/Alternativ(e) vinder(e) vil blive underrettet af: Vinderen/vinderne/den alternative vinder får besked af arrangøren via konkurrenceopslaget på arrangørens Instagram-side.
Dato, hvor vinder(e) skal gøre krav på deres præmie: Inden for fem (5) kalenderdage fra datoen for meddelelsen om, at de er en vinder i overensstemmelse med paragraf 8/inden kl. 10 GMT den 1.06.2016
Dato for, hvornår alternative vindere skal gøre krav på deres præmie: Inden for tre (3) kalenderdage fra datoen for meddelelsen om, at de er en alternativ vinder i overensstemmelse med punkt 8/inden kl. 11.00 GMT den 4.06. 2016
Krav til deltagelse: Deltagere skal tagge den ven, som de vil dele præmien med, ved at @nævne dem på konkurrencens Instagram-opslag på arrangørens Instagram-side.

 1. Arrangøren af lodtrækningen er Hostelworld.com Limited (herefter kendt som “arrangøren”) med adresse på Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.
 2. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer “deltageren” at være bundet af disse vilkår og betingelser og accepterer, at arrangørens beslutning er bindende og endelig.
 3. Intet køb er nødvendigt for at deltage i lodtrækningen.
 4. Præmien stilles til rådighed af arrangøren og, hvor det er relevant, partneren.
 5. Arrangøren ejer eller driver ikke nogen af de tjenester, der leveres som en del af præmien. For at kunne gøre brug af præmien skal vinderen/vinderne acceptere alle relevante vilkår og betingelser eller kontrakter, der kræves af de tredjeparter, der leverer præmien, herunder, hvor det er relevant, partneren. Vinderen/vinderne anerkender, at arrangøren ikke vil være part i sådanne aftaler med tredjepartsleverandører og ikke vil være ansvarlig over for vinderen/vinderne med hensyn til vilkårene i disse aftaler, hverken direkte eller indirekte.
 6. Præmien er afhængig af tilgængelighed og er efter arrangørens og, hvor det er relevant, partnerens skøn.
 7. Præmien kan ikke overdrages, kan ikke bruges i forbindelse med andre tilbud og kan kun kræves af den eller de vindere, der får besked af arrangøren i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i punkt 1 ovenfor.
 8. Hvis præmien omfatter flyrejser, vil den anvendte afrejselufthavn afhænge af den direkte tilgængelighed fra vinderens/vindernes nærmeste internationale lufthavn, som ikke nødvendigvis er den nærmeste.
 9. Vinderen/vinderne skal muligvis have et visum for at rejse til det land, hvor præmien befinder sig, hvilket de skal arrangere med det relevante lands lokale ambassade for egen regning. Det er vinderens/vindernes ansvar at overholde det relevante lands visumkrav. Godkendelse sker efter det relevante lands ambassades skøn, og arrangøren og partneren kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle visumansøgninger, der bliver afvist.
 10. Rejseforsikring er ikke inkluderet i præmien, og det er vinderens eller vindernes ansvar at sørge for passende dækning til deres behov, hvis dette er relevant for præmien.
 11. Deltagere skal være 18 (atten) år eller derover. Hver deltager skal udfylde tilmeldingsformularen fuldstændigt og korrekt, herunder fornavn, efternavn og e-mailadresse. Ved at deltage i lodtrækningen gør deltageren det på egen risiko og på eget initiativ og er ansvarlig for at overholde lokale love, i det omfang lokale love gælder. Deltagelse i lodtrækningen kan være ulovlig i henhold til lovgivningen i den gældende jurisdiktion, og hvis deltagelse i lodtrækningen er ulovlig, vil deltageren overtræde disse vilkår og betingelser og vil straks blive diskvalificeret fra lodtrækningen.
 12. Lodtrækningen er ikke åben for ansatte eller agenter hos arrangøren eller tilknyttede virksomheder eller datterselskaber eller tredjeparter, der er involveret i lodtrækningen, herunder, hvor det er relevant, partneren.
 13. Lodtrækningen er åben for deltagelse mellem de datoer, der er angivet i paragraf 1 ovenfor. Deltagerne er forpligtet til at overholde alle adgangskrav. Lodtrækningen om præmien vil blive afholdt på den dato, der er angivet i punkt 1 ovenfor.
 14. Vinderen/vinderne af lodtrækningen udvælges tilfældigt af arrangøren blandt alle tilmeldinger, der opfylder tilmeldingskravene.
 15. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer hver deltager, at arrangøren må bruge deres navn og nationalitet til at blive vist som en vinder på Hostelworld.com-webstedet.
 16. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer deltageren, i tilfælde af at de er en vinder, at deltage i sådanne salgsfremmende aktiviteter, som arrangøren med rimelighed anmoder om, såsom at give arrangøren indhold til Hostelworld.com’s hjemmeside, blog, e-nyhedsbreve og sociale mediekanaler til yderligere markedsføringsformål efter lodtrækningen.
 17. Ved at deltage i lodtrækningen accepterer deltageren at abonnere på Hostelworld.com’s e-nyhedsbreve.
 18. Vinderen/vinderne skal gøre krav på præmien inden den dato, der er angivet i paragraf 1. Hvis en vinder undlader at svare skriftligt via e-mail inden denne dato, vælger ikke at acceptere præmien, ikke er berettiget til at deltage i lodtrækningen eller undlader at udfylde, underskrive og returnere et dokument, som arrangøren kræver, diskvalificeres han/hun øjeblikkeligt fra lodtrækningen, og han/hun frasiger sig straks enhver ret til præmien. Arrangøren trækker derefter lod blandt alle resterende kvalificerede tilmeldinger, og en alternativ deltager udvælges som vinder af den relevante præmie (“den alternative vinder”).
 19. Den alternative vinder underrettes i overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i paragraf 1 ovenfor. Den alternative vinder skal gøre krav på præmien inden den dato, der er angivet i punkt 1. Hvis den alternative vinder undlader at svare skriftligt via e-mail inden denne dato, vælger ikke at acceptere præmien, ikke er berettiget til lodtrækningen eller undlader at udfylde, underskrive og returnere ethvert dokument, som arrangøren kræver, diskvalificeres han/hun øjeblikkeligt fra lodtrækningen, og han/hun frasiger sig straks enhver ret eller berettigelse til præmien. Præmien skal derefter returneres til opgørelsen, og lodtrækningen skal afbrydes.
 20. Kun én tilmelding pr. e-mailadresse eller, hvor det er relevant, konto på sociale medier (sidste tilmelding) vil blive accepteret. Arrangøren accepterer ikke flere tilmeldinger fra den samme e-mailadresse eller konto på sociale medier.
 21. I tilfælde af uenighed om identiteten på den person, der har indsendt en online tilmelding, vil tilmeldingen blive betragtet som indsendt af den autoriserede kontohaver af e-mailen eller kontoen på det sociale medie.
 22. Hver deltager fritager og holder arrangøren og dennes medarbejdere, agenter, underleverandører og konsulenter skadesløse for alle tab, skader, rettigheder, krav og handlinger af enhver art i forbindelse med lodtrækningen eller som følge af accept, besiddelse eller brug af en præmie, herunder uden begrænsning personskade, tingskade og krav baseret på offentlighedsrettigheder, ærekrænkelse eller krænkelse af privatlivets fred.
 23. En deltagers modtagelse af en præmie er betinget af, at deltageren underskriver alle relevante erklæringer og anden dokumentation og yder den assistance, som arrangøren med rimelighed kan kræve.
 24. Arrangøren er ikke ansvarlig for brud på sine forpligtelser herunder som følge af årsager uden for arrangørens rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til brand, strejker (af egne eller andre medarbejdere), oprør eller optøjer, embargoer, forsinkelser i transport, krav eller regler fra civile eller militære myndigheder, computervirus, fejl, manipulation, uautoriseret indgriben, svindel eller tekniske fejl, og arrangøren er berettiget til at annullere, afslutte, ændre eller suspendere lodtrækningen og disse vilkår og betingelser uden ansvar.
 25. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller afbryde denne lodtrækning eller begrænse dens tilgængelighed for enhver person, til enhver tid, af enhver eller ingen grund, og uden forudgående varsel eller ansvar over for deltagerne.
 26. Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Irland, og deltageren accepterer hermed, at domstolene i Irland til fordel for arrangøren og uden at det berører arrangørens ret til at anlægge sag ved enhver anden domstol med kompetent jurisdiktion, skal have jurisdiktion til at høre og afgøre ethvert søgsmål, handling eller procedure, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser, og til sådanne formål underkaster deltageren sig uigenkaldeligt sådanne domstoles jurisdiktion.
Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top