Säsongserbjudanden 2022 – Villkor och anvisningar

Säsongserbjudanden 2022 – Villkor och bestämmelser

1. Erbjudandet gäller priser på deltagande vandrarhem under kampanjperioden.

2. Erbjudandet börjar kl. 00.01 GMT torsdagen den 13 januari 2022 och slutar kl. 23.59 GMT torsdagen den 31 mars 2022 (Kampanjperioden).

3. Rabatten i % varierar beroende på vandrarhem. Under kampanjperioden kommer rabatter automatiskt att tillämpas av deltagande vandrarhem och kommer att synas genom att klicka på det relevanta vandrarhemmet.

4. Dessa rabatterade priser gäller för boende bokat för datum mellan 13 januari – 31 maj 2022 i mån av tillgång, och undantag.

5. Priser och erbjudanden gäller i mån av tillgång och kan ändras utan föregående meddelande och kan dras tillbaka när som helst. Hostelworld.com Limited förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller felaktigheter i erbjudandet.

6. Dessa villkor är ett tillägg till och utgör en del av Hostelworlds allmänna användarvillkor. I händelse av konflikt kommer dessa villkor att ha företräde. Dessa villkor kan varieras eller ändras av Hostelworld utan föregående meddelande av giltiga kommersiella, tekniska eller operativa skäl. Hostelworld ska inte hållas ansvarigt för förlust, kostnad eller olägenhet till följd av någon variation eller ändring av dessa villkor.

7. Dessa villkor styrs av lagstiftningen i Irland.

Säsongserbjudanden 2022 – Villkor och bestämmelser

1. Erbjudandet gäller priserna på deltagande vandrarhem under kampanjperioden.

2. Erbjudandet börjar kl. 00.01 fredagen den 13 januari 2022 och slutar kl. 23.59 söndagen den 31 mars 2022 (Kampanjperioden).

3. Rabatten i % varierar beroende på vandrarhemmet. Under kampanjperioden kommer rabatterna att tillämpas automatiskt av de deltagande vandrarhemmen och kommer att synas genom att klicka på det vandrarhem du väljer.

4. De reducerade priserna gäller för boende som bokas mellan den 13 januari och den 31 maj 2022, i mån av tillgång och med vissa undantag.

5. Priser och erbjudanden gäller i mån av tillgång och kan ändras utan föregående meddelande och kan avbokas när som helst. Hostelworld.com Limited förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller inkonsekvenser i erbjudandet.

6. Dessa villkor är tillägg till och utgör en del av Hostelworlds allmänna användarvillkor. I händelse av konflikt ska dessa villkor ha företräde. Dessa villkor kan modifieras eller ändras av Hostelworld utan föregående meddelande av giltiga kommersiella, tekniska eller operativa skäl. Hostelworld ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller olägenheter till följd av ändringar eller tillägg till dessa villkor.

7. Dessa villkor regleras av irländsk lag.

Säsongserbjudanden 2022 – Villkor och bestämmelser

1. Erbjudandet gäller priserna på deltagande vandrarhem under kampanjperioden.

2. Erbjudandet börjar kl. 00.01 den 13 januari 2022 och slutar kl. 23.59 den 31 mars 2022 (kampanjperioden).

3. Den procentuella nedsättningen varierar beroende på anläggningen. Under kampanjperioden tillämpas rabatterna automatiskt av de deltagande organisationerna och blir synliga genom att du klickar på den relevanta organisationen.

4. De reducerade priserna gäller för bokningar av datum mellan den 13 januari och den 31 maj 2022, i mån av tillgång och med vissa undantag.

5. Priser och erbjudanden gäller i mån av tillgång och kan ändras utan föregående meddelande och kan dras tillbaka när som helst. Hostelworld.com Limited förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller felaktigheter i erbjudandet.

6. Dessa villkor är bifogade till och utgör en del av Hostelworlds allmänna användarvillkor. I händelse av konflikt har dessa villkor företräde. Dessa villkor kan modifieras eller ändras av Hostelworld utan föregående meddelande av giltiga kommersiella, tekniska eller operativa skäl. Hostelworld ska inte hållas ansvarigt för förlust, kostnad eller olägenhet till följd av någon variation eller ändring av dessa villkor.

7. Dessa allmänna villkor regleras av irländsk lag.

Regionala erbjudanden 2022 – Villkor och bestämmelser

1. Erbjudandet gäller för alla deltagande länders priser under kampanjperioden.

2. Erbjudandet börjar kl. 00.01 den 13 maj 2022 och slutar kl. 23.59 den31 mars 2022 (kampanjperioden).

3. Rabattprocenten varierar beroende på artikel. Under kampanjperioden kommer rabatterna att tillämpas automatiskt på alla deltagande kunder och kommer att synas genom att klicka på den relevanta knappen

4. De rabatterade priserna gäller för biljetter som bokas mellan den 13 maj och den 31 maj 2022, i mån av tillgång och med vissa undantag.

5. Priser och erbjudanden gäller i mån av tillgång och kan ändras utan föregående meddelande och kan avbokas när som helst. Hostelworld.com Limited förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller felaktigheter i Erbjudandet.

6. Dessa villkor är bifogade till och utgör en del av Hostelworlds allmänna användarvillkor. I händelse av konflikt ska dessa villkor ha företräde. Dessa villkor kan varieras eller modifieras av Hostelworld utan föregående meddelande av giltiga kommersiella, tekniska eller operativa skäl. Hostelworld ansvarar inte för eventuella förluster, kostnader eller olägenheter som uppstår till följd av ändringar eller modifieringar av dessa villkor.

7. Dessa regler och villkor regleras av irländsk lag.

新春特惠 2022 – 在线条款

1. 此优惠适用于促销期内参与活动的旅舍。

2. 01开始,直到 2022 年 3 月 31 日星期四 23:59(促销期)结束。

3. 优惠大小差异因旅舍设置而异。在促销期间,可以点击参与活动的旅舍,可即查看折扣。

4. 优惠价格适用于在 2022 年 1 月 13 日至 5 月 31 日之间预订的住宿,视供应情况而定。

5. 价格和优惠视供应情况而定,如有更改,恕不另行通知,现有的优惠价并可随时取消。 Hostelworld.com Limited 保留更正优惠中的任何错误或不准确之处的权利。

6. 这些条款和条件是 Hostelworld 一般使用条款的补充并构成其一部分。如有任何冲突,以这些条款为准。 Hostelworld 可能会出于任商业、技术或运营原因更改或修订这些条款,恕不另行通知。 Hostelworld 不对因这些条款和条件的任何变更或修订而导致的任何损失、费用或不便承担任何责任。

7. 这些条和条件爱尔兰法管辖。

Säsongsbaserade erbjudanden 2022 – Allmänna affärsvillkor

1. Das Angebot gilt für Preise in teilnehmenden Hostels während des Aktionszeitraums.

2. Das Angebot beginnt am Donnerstag, den 13. Januar 2022 um 00:01 Uhr und endet am Sonntag, den Donnerstag, 31. März 2022, 23:59 Uhr (der Aktionszeitraum).

3. Der Rabatt in % variiert je nach Hostel. Während des Aktionszeitraums werden Rabatte automatisch von den teilnehmenden Hostels angewendet und sind sichtbar, wenn du auf das entsprechende Hostel klickst

4. Dessa högre priser gäller för underkünfte, som för Termine mellan dem 13. januari – 31. maj 2022 gebucht werden, je nach Verfügbarkeit und Ausschlüssen.

5. Priser och erbjudanden ligger under tillgängligheten och är fritt tillgängliga och kan alltid återbetalas. Hostelworld.com Limited kommer att uppfylla din begäran om återbetalning, en avgift eller en faktura.

6. Dessa allmänna villkor är i linje med Hostelworlds allmänna villkor. I händelse av Widersprüchen är dessa licenser giltiga. Hostelworld kan använda denna information för ett brett spektrum av kommersiella, tekniska eller tekniska skäl. Hostelworld tillhandahåller inte information om förändringar eller ändringar av dessa tjänster.

7. Dessa allmänna Geschäftsbedingungen underliegen den Gesetzen von Irland.

Säsongsrabatter 2022 – Villkor och bestämmelser

1. Kampanjen gäller priser på deltagande vandrarhem under kampanjperioden.

2. Kampanjen börjar kl. 00.01 torsdagen den 13/01/2022 och slutar torsdagen den 31 mars 2022 kl. 23.59 (kampanjperiod).

3. Rabattprocenten varierar från vandrarhem till vandrarhem. Under kampanjperioden kommer rabatterna att tillämpas automatiskt av de deltagande vandrarhemmen och kommer att synas genom att klicka på deras respektive sidor.

4. Rabatterna gäller för bokningar med ankomst mellan den 13/01/2022 och den 31/05/2022, i mån av tillgång och med vissa undantag.

5. Priser och rabatter gäller i mån av tillgång och kan ändras utan föregående meddelande och tas bort när som helst.Hostelworld.com Limited förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller problem i erbjudandena.

6. Dessa villkor är tillägg till och utgör en del av Hostelworlds allmänna användarvillkor. I händelse av konflikt kommer dessa villkor att ha företräde. Hostelworld kan ändra dessa villkor utan föregående meddelande av kommersiella, tekniska eller operativa skäl. Hostelworld kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster, kostnader eller olägenheter till följd av ändringar eller tillägg till dessa villkor.

7. Dessa regler och villkor regleras av Irlands lagar.

Säsongsrabatter 2022 – Villkor och bestämmelser

1. Kampanjen gäller priser på deltagande vandrarhem under kampanjperioden.

2. Kampanjen börjar kl. 00.01 torsdagen den 13/01/2022 och slutar torsdagen den 31 mars 2022 kl. 23.59 (Kampanjperiod).

3. Rabattprocenten varierar från vandrarhem till vandrarhem. Under kampanjperioden kommer rabatterna att tillämpas automatiskt av de deltagande vandrarhemmen och kommer att synas när du klickar på deras respektive sidor.

4. Rabatterna gäller för bokningar med ankomst mellan den 13/01/2022 och den 31/05/2022, i mån av tillgång och med vissa undantag.

5. Priser och rabatter gäller i mån av tillgång och kan ändras utan föregående meddelande och tas bort när som helst.Hostelworld.com Limited förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel eller problem i erbjudandena.

6. Dessa villkor är tillägg till och utgör en del av Hostelworlds allmänna användarvillkor. I händelse av konflikt kommer dessa villkor att ha företräde. Hostelworld kan ändra dessa villkor utan föregående meddelande av kommersiella, tekniska eller operativa skäl. Hostelworld kan inte hållas ansvarigt för eventuella förluster, kostnader eller olägenheter till följd av ändringar eller tillägg till dessa villkor.

7. Dessa regler och villkor regleras av Irlands lagar.

2022季節限定セール利用規約

1.季節限定セールは、プロモーション期間に該当ホステルの料金に適用されます。

2.このプロモーションは、2022年1月13日(木)の00:00に開始し2022年3月31日木曜日23:59 に終了します。

3.割引率はホステルによって異なります。プロモーション期間中、プロモーション対象ホステルをクリックすると、割引が自動的に表示されます。

4.この割引が適用する旅行期間は、2022年1月13日から5月31日まです。ホステスの空室状況にもよりますので、ご了承ください。

5.料金と割引に関しては、空室状況により予告なく変更・中止することがあります。Hostelworld.com Limitedは、このプロモーションを変更、追加する権利を留保します。

6.本利用規約は、ホステルワールドの一般利用規、また場合は、本利用規約は、有効な業的、技術的、または運用上の理由により、ステルドによって変更たは修正され場合あります。

7.本利用規約は、アイルランドの法律に準拠し、同法に従って解釈されます。

Säsongserbjudanden 2022 – Правила участия

“1. Предложение распространяется на тарифы участвующих хостелов в период проведения акции.

2. Предложение начинается в 00:01 четверга 13 января 2021 г. и заканчивается в 23:59 Четверг , 31 марта 2022 г., 23:59 г .(Период проведения акции).

3. Скидка % варьируется в зависимости от хостела. В период проведения акции скидки будут автоматически применяться участвующими хостелами и будут видны если нажать на соответствующий хостел.

4. Эти скидки будут применяться на размещение в даты с 13 января по 31 мая 2022 года при условии наличия и учитывая исключения.

5. Цены и предложения зависят от наличия и могут быть изменены без предварительного уведомления и могут быть отозваны в любое время. Hostelworld.com Limited оставляет за собой право исправлять любые ошибки или неточности в Предложении.

6. Эти условия являются дополнением к Общим условиям использования Hostelworld и являются их частью. В случае любого конфликта эти условия будут иметь преимущественную силу. Эти условия могут быть изменены или дополнены Hostelworld без предварительного уведомления по любой уважительной коммерческой, технической или производственной причине. Hostelworld не несет ответственности за любые убытки, расходы или неудобства, возникшие в результате любых изменений или поправок к этим положениям и условиям.

7. Эти условия регулируются законодательством Ирландии.”

Sezonowe Oferty 2022 – Regulamin i Warunki

1. Oferta dotyczy stawek dla hosteli biorących udział w programie w czasie Okresu Promocyjnego.

2. Erbjudandet börjar kl 00:01 w Czwartek 13 stycznia i kończy się o 23:59 w czwartek 31 marca 2022 23:59(Okres Promocyjny).

3. Procentowa zniżka różni się w zależności od hostelu. W czasie Okresu Promocyjnego zniżki będą przydzielane automatycznie dla hosteli biorących udział w programie i będą widoczne po kliknięciu na wybrany hostel.

4. Obniżone stawki dotyczą zakwaterowania zarezerwowanego w dniach 13 stycznia – 31 maja 2022 z uwzględnieniem dostępności i wyłączeń.

5. Ceny i oferty zależą od dostępności i mogą ulec zmianie bez powiadomienia oraz mogą zostać wycofane w dowolnym momencie. Hostelworld.com Limited rezerwuje sobie prawo do poprawy błędów i nieścisłości w Ofertach.

6. Niniejszy regulamin i warunki stanowią uzupełnienie Ogólnych Warunków Korzystania Hostelworld. W przypadku konfliktu, niniejsze warunki będą miały pierwszeństwo. Niniejsze warunki mogą zostać zmienione lub poprawione przez Hostelworld bez powiadomienia, z dowolnych ważnych powodów handlowych, technicznych lub operacyjnych. Hostelworld aldrig ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub niedogodności wynikające z jakiejkolwiek zmiany lub zmiany niniejszych warunków.

7. Niniejszy regulamin in warunki podlegają prawu Irlandii.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Skrolla till toppen