Hostelworld.com – “Hva slags reisende er du?” – Personvernerklæring (“Erklæringen”)

Language Specific Image

Hostelworld.com Limited (“selskapet”, “vi”, “oss” eller “vår”) samler inn og behandler personopplysninger om deg i forbindelse med konkurransen “Hva slags reisende er du?” (“konkurransen”). Vi gjør dette i samsvar med våre forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Denne erklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvilke formål de brukes til, hvilke tredjeparter de kan utleveres til og hvordan du kan utøve dine rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine.

Denne erklæringen bør leses sammen med konkurransevilkårene(tilgjengelig her), ettersom noen av begrepene i denne erklæringen er definert i disse vilkårene.

Personopplysninger som samles inn

Typene personopplysninger om deg som vi samler inn og behandler, kan omfatte:

 • navn, etternavn, e-postadresse, alder og bostedsland;
 • svarene dine på undersøkelsesspørsmålene, som vil bli samlet inn anonymt; og
 • hvis du erklæres som vinner av konkurransen i henhold til konkurransens vilkår og betingelser, vil du bli bedt om å levere innhold som bilder og historier eller videoer på sosiale medier.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke oppgir informasjonen ovenfor, vil du ikke bli med i konkurransen.

Formål med behandlingen og rettslig grunnlag

 • E-postadressen din vil bli brukt til å gjennomføre trekningen. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at den er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg.
 • E-postadressen din vil bli brukt til direkte markedsføring. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykket du gir når du deltar i konkurransen.
 • Hvis du blir kåret til vinner av konkurransen, kan navnet ditt, bostedslandet ditt og annet innhold, for eksempel bilder, historier fra sosiale medier og videoer, lastes opp på nettstedet vårt og sosiale medier, inkludert bloggen vår, eller brukes i vårt elektroniske nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er i vår legitime interesse å gjennomføre markedsføringsaktiviteter, og at det er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Mottakere av opplysninger

Vi kan utlevere personopplysningene dine til tredjepartsmottakere i forbindelse med de ovennevnte formålene, inkludert:

 • til leverandører av sosiale medier og andre IT-tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, SurveyMonkey og Instagram;
 • til kompetente tilsynsmyndigheter og -organer etter anmodning eller krav i henhold til lov;
 • til andre medlemmer av vårt konsern; og

Oppbevaring

Vi vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller for å overholde juridiske, regulatoriske eller interne policykrav og, hvis relevant, for å håndtere eventuelle krav eller tvister som kan oppstå i forbindelse med kontrakten din.

Overføringer til utlandet

I forbindelse med det ovennevnte kan vi overføre personopplysningene dine utenfor EØS-området, inkludert til en jurisdiksjon som ikke er anerkjent av Europakommisjonen som en jurisdiksjon som gir et tilsvarende beskyttelsesnivå for personopplysninger som det som er fastsatt i EU. Hvis og i den utstrekning vi gjør det, vil vi sørge for at det er iverksatt egnede tiltak for å overholde våre forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning som regulerer slike overføringer, noe som kan omfatte inngåelse av en kontrakt som regulerer overføringen og som inneholder “standardkontraktsklausuler” som er godkjent for dette formålet av EU-kommisjonen, eller, når det gjelder overføringer til USA, sørge for at overføringen dekkes av EU-US Privacy Shield-rammeverket. Hvis du vil ha mer informasjon om tiltakene vi har iverksatt i denne forbindelse, kan du kontakte oss på customerservice@hostelworld.com[2].

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter, under visse omstendigheter og med visse begrensninger, i forhold til personopplysningene dine:

 • rett til å få tilgang til personopplysningene dine
 • rett til å be om retting og/eller sletting av personopplysningene dine;
 • rett til å begrense bruken av personopplysningene dine;
 • rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine;
 • retten til å motta personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller til å kreve at vi overfører disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, og
 • dersom vår behandling av personopplysningene dine er basert på at du har gitt ditt samtykke, retten til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen.

For å utøve noen av rettighetene som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte oss på customerservice@hostelworld.com.

Klager

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi har brukt opplysningene dine på eller hvordan vi har håndtert rettighetene dine, har du rett til å klage til Irish Data Protection Commissioner(info@dataprotection.ie) eller din lokale tilsynsmyndighet.

[1] Hostelworld, sett inn en hyperkobling til vilkårene og betingelsene her

[2] Hostelworld, vennligst sett inn en lenke til den relevante nettsiden her

Vilkår og betingelser for Hostelworld.com

 1. Beskrivelse av konkurransen:

Navn på konkurransen (“trekningen“): “Hva slags reisende er du?”

Beskrivelse av premien (“premien“): Premien inkluderer opptil 1 000 euro å bruke på et eller flere vandrerhjem oppført på www.hostelworld.com for et eller flere opphold for to personer (vinneren og deres nominerte venn (som definert nedenfor)) i en periode på maksimalt 10 netter. Premien inkluderer også gratis fly tur-retur i økonomiklasse for vinneren og den nominerte vennen fra nærmeste tilgjengelige internasjonale (eller eventuelt innenlandske) flyplass, opp til en makspris på 2 000 euro og 2 000 euro i lommepenger

Innkvarteringen er avhengig av tilgjengelighet.

Dette kontantbeløpet på 2 000 euro vil bli overført til vinnerens bankkonto for reisen.

Reisen må strengt tatt finne sted mellom 30. juni 2018 og 31. desember 2018.

Vinneren er ansvarlig for alle skatter, kostnader og andre utgifter som ikke eksplisitt er inkludert i premien, og samtykker i at når han/hun tar imot premien, gjør han/hun det helt på egen risiko og eget ansvar.

Premien kan ikke erstattes av kontanter.

Premien vil bli levert til e-postadressen som oppgis av vinneren etter å ha blitt valgt og kontaktet.

Antall vinnere (“vinneren“): Det vil være én (1) global vinner av premien på tvers av alle kanaler. Vinneren kan ta med seg én (1) venn på reisen (“dennominertevennen”).

Tredjepartsleverandør av premien (“partneren“):

Trekningen er åpen: Trekningen er åpen for deltakelse fra kl. 00:01 GMT1. mai 2018 til kl. 23:59 GMT 31. mai 2018.[1]

Dato trekningen finner sted: Trekningen av premien vil finne sted kl. 14:00 GMT den 8. juni 2018.[2] Det vil være en tilfeldig trekning.

Vinneren/Alternativ vinner vil bli varslet av: Vinneren/den alternative vinneren vil bli varslet av arrangøren via e-post.

Dato for når vinneren må gjøre krav på premien: Innen tre (3) kalenderdager fra datoen de ble varslet om at de er en vinner i henhold til punkt 8.

Dato for når den alternative vinneren må gjøre krav på premien: Innen tre (3) kalenderdager fra datoen for melding om at de er en alternativ vinner i henhold til punkt 8. Hvis den første alternative vinneren ikke kan bekrefte premien innen tre (3) kalenderdager, vil den andre alternative vinneren bli varslet, og dette vil gjentas fortløpende.

 1. Arrangøren av trekningen er Hostelworld.com Limited (heretter kalt “arrangøren“), Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland.
 2. Ved å delta i trekningen samtykker “deltakeren” i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og godtar at arrangørens avgjørelse er bindende og endelig.
 3. Ingen kjøp er nødvendig for å delta i trekningen.
 4. Premien leveres av arrangøren og, der det er relevant, partneren.
 5. Arrangøren verken eier eller driver noen av tjenestene som leveres som en del av premien. For å kunne benytte seg av premien må vinneren og den nominerte vennen godta alle relevante vilkår og betingelser eller kontrakter som kreves av tredjepartene som leverer premien, inkludert, der det er relevant, partneren. Vinneren erkjenner at arrangøren ikke vil være part i slike avtaler med tredjepartsleverandørene, og vil ikke være ansvarlig overfor vinneren med hensyn til vilkårene i disse avtalene, verken direkte eller indirekte.
 6. Premien er avhengig av tilgjengelighet og tildeles etter arrangørens og, der det er relevant, partnerens skjønn.
 7. Premien kan ikke overføres, kan ikke brukes sammen med andre tilbud og kan kun kreves av vinneren som er varslet av arrangøren i samsvar med prosedyren beskrevet i punkt 1 ovenfor. For å gjøre krav på premien kan det hende at vinneren og den nominerte vennen må godta visse vilkår og betingelser, som vil bli sendt til vinneren når de får beskjed om at de har vunnet premien i henhold til punkt 1.
 8. Når premien inkluderer flyreiser, vil avreiseflyplassen som brukes, være avhengig av direkte tilgjengelighet fra vinnerens nærmeste tilgjengelige innenlandske eller internasjonale flyplass, som ikke nødvendigvis er den nærmeste. Premien gjelder én utreise og én hjemreise og inkluderer ikke flere flyreiser fra forskjellige flyplasser.
 9. Det kan hende at vinneren og den nominerte vennen trenger visum for å reise til landet der premien befinner seg, noe de må ordne med det aktuelle landets lokale ambassade for egen regning. Vinneren og den nominerte vennen er selv ansvarlig for å oppfylle eventuelle visumkrav i det aktuelle landet. Godkjenning skjer etter skjønn av det aktuelle landets ambassade, og arrangøren og partneren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle avslag på visumsøknader.
 10. Reiseforsikring er ikke inkludert i premien, og det er vinnerens og den nominerte vennens ansvar å ordne en passende forsikring for sine behov hvis dette er relevant for premien.
 11. Deltakerne og den nominerte vennen må være 18 (atten) år eller eldre. For å delta i trekningen må deltakerne svare på to spørsmål i spørreundersøkelsen. Deltakeren deltar i trekningen på egen risiko og på eget initiativ, og er ansvarlig for å overholde lokale lover, i den grad lokale lover gjelder. Deltakelse i trekningen kan være ulovlig i henhold til lovene i gjeldende jurisdiksjon, og hvis deltakelse i trekningen er ulovlig, vil deltakeren bryte disse vilkårene og betingelsene og vil umiddelbart bli diskvalifisert fra trekningen. Deltakere via Facebook må fylle ut påmeldingsskjemaet, som er tilgjengelig på surveymonkey.com, fullstendig og korrekt. For å delta i trekningen må deltakerne oppgi navn, etternavn, e-postadresse, alder, bostedsland og svare på fire spørsmål i undersøkelsen.
 12. Trekningen er ikke åpen for ansatte eller agenter hos arrangøren eller tilknyttede selskaper eller datterselskaper eller tredjeparter som er involvert i trekningen, inkludert, der det er relevant, partneren.
 13. Trekningen er åpen for deltakelse mellom datoene angitt i punkt 1 ovenfor. Deltakerne må oppfylle eventuelle påmeldingskrav. Trekningen av premien vil bli avholdt på datoen angitt i punkt 1 ovenfor.
 14. Vinneren av trekningen velges tilfeldig av arrangøren blant alle påmeldinger som oppfyller påmeldingskravene.
 15. Ved å delta i trekningen samtykker hver deltaker i at arrangøren kan bruke deres navn og bostedsland, som vil bli vist som vinner på Hostelworld.com-bloggen og på Instagram-innlegget.
 16. Ved å delta i trekningen samtykker hver deltaker, i tilfelle de er en vinner, i å delta i slike salgsfremmende aktiviteter som arrangøren med rimelighet ber om, for eksempel å gi arrangøren innhold (f.eks. bilder, Instagram-stories eller videoer) til Hostelworld.coms nettsted, blogg, e-nyhetsbrev og sosiale mediekanaler for ytterligere markedsføringsformål etter trekningen.
 17. Ved deltakelse i trekningen må deltakeren samtykke i å abonnere på Hostelworld.coms elektroniske nyhetsbrev.
 18. Vinneren skal gjøre krav på premien innen datoen angitt i punkt 1. Hvis en vinner ikke svarer skriftlig via e-post innen denne datoen, velger å ikke ta imot premien, ikke er kvalifisert for trekningen eller unnlater å fylle ut, signere og returnere ethvert dokument som kreves av arrangøren, skal han/hun umiddelbart diskvalifiseres fra trekningen, og han/hun skal umiddelbart frasi seg enhver rett til premien. Arrangøren skal deretter trekke blant alle gjenværende kvalifiserte bidrag, og en alternativ deltaker skal velges som vinner av den aktuelle premien (“denalternativevinneren”).
 19. Den alternative vinneren skal varsles i samsvar med prosedyren beskrevet i punkt 1 ovenfor. Den alternative vinneren skal gjøre krav på premien innen datoen angitt i punkt 1. Hvis den alternative vinneren ikke svarer skriftlig via e-post innen denne datoen, velger å ikke ta imot premien, ikke er kvalifisert for trekningen eller unnlater å fylle ut, signere og returnere ethvert dokument som arrangøren krever, skal vedkommende umiddelbart diskvalifiseres fra trekningen og fraskrive seg enhver rett til premien. Premien skal deretter utstedes på nytt til den neste alternative vinneren fortløpende.
 20. Kun én påmelding per e-postadresse eller, der det er relevant, per konto på sosiale medier (siste påmelding) godtas. Arrangøren godtar ikke flere påmeldinger fra samme e-postadresse eller konto på sosiale medier.
 21. I tilfelle en tvist om identiteten til personen som har sendt inn en online-påmelding, vil påmeldingen anses som sendt inn av den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen eller kontoen på sosiale medier.
 22. Hver deltaker fritar og holder arrangøren og dennes ansatte, agenter, underleverandører og konsulenter skadesløse fra alle tap, skader, rettigheter, krav og handlinger av enhver art i forbindelse med trekningen eller som følge av aksept, besittelse eller bruk av en premie, inkludert, men ikke begrenset til, personskade, skade på eiendom og krav basert på publisitetsrettigheter, ærekrenkelse eller krenkelse av personvernet.
 23. Forutsetningen for at en deltaker skal kunne motta en premie, er at deltakeren og den nominerte vennen undertegner alle relevante ansvarsfraskrivelser og annen dokumentasjon og gir den hjelpen som arrangøren med rimelighet kan kreve.
 24. Arrangøren er ikke ansvarlig for brudd på sine forpliktelser i henhold til dette som skyldes årsaker utenfor arrangørens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, streik (av egne eller andre ansatte), opprør eller opptøyer, embargoer, transportforsinkelser, krav eller forskrifter fra sivile eller militære myndigheter, datavirus, feil, manipulering, uautorisert inngripen, svindel eller teknisk svikt, og arrangøren har rett til å avbryte, avslutte, endre eller suspendere trekningen og disse vilkårene uten ansvar.
 25. Arrangøren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller avbryte denne trekningen eller begrense tilgjengeligheten for enhver person, når som helst, av hvilken som helst eller ingen grunn, og uten forhåndsvarsel eller ansvar overfor deltakerne.
 26. Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med irsk lov, og deltakeren samtykker herved i at domstolene i Irland skal ha jurisdiksjon til å behandle og avgjøre alle søksmål, handlinger eller prosedyrer som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, til fordel for arrangøren og uten at det berører arrangørens rett til å ta saken til en hvilken som helst annen domstol med kompetent jurisdiksjon, og for slike formål underkaster deltakeren seg ugjenkallelig jurisdiksjonen til slike domstoler.

[1] MF Note: Hostelworld, vennligst fyll ut.

[2] MF Note: Hostelworld, vennligst fyll ut.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top