“Hvad er din rejsepersonlighed?” – Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger (“Meddelelsen”)

Language Specific Image

Hostelworld.com Limited (“virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores”) indsamler og behandler personlige oplysninger om dig i forbindelse med konkurrencen med titlen “Hvad er din rejsepersonlighed?” (“konkurrencen”). Vi gør dette i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Denne meddelelse forklarer, hvilke personlige oplysninger om dig der indsamles, til hvilke formål de bruges, hvilke tredjeparter de kan videregives til, og hvordan du kan udøve dine rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger.

Denne meddelelse skal læses i sammenhæng med konkurrencens vilkår og betingelser (tilgængelige her), da nogle af vilkårene i denne meddelelse er defineret i disse vilkår og betingelser.

Indsamlede personoplysninger

De typer af personoplysninger om dig, som vi indsamler og behandler, kan omfatte:

 • dit navn, efternavn, e-mailadresse, alder og bopælsland;
 • dine svar på undersøgelsesspørgsmål, som vil blive indsamlet på et anonymt grundlag; og
 • hvis du erklæres som vinder af konkurrencen i overensstemmelse med konkurrencens vilkår og betingelser, vil du blive bedt om at levere indhold såsom billeder og historier eller videoer på sociale medier.

Bemærk venligst, at hvis du ikke giver ovenstående oplysninger, vil du ikke deltage i konkurrencen.

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Din e-mailadresse vil blive brugt til at gennemføre lodtrækningen. Retsgrundlaget for denne behandling er, at det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.
 • Din e-mailadresse vil blive brugt til direkte markedsføring. Retsgrundlaget for denne behandling er det samtykke, du giver, når du deltager i konkurrencen.
 • Hvis du udpeges som vinder af konkurrencen, kan dit navn, bopælsland og andet indhold, såsom billeder, historier på sociale medier og videoer, blive uploadet til vores hjemmeside og sociale medier, herunder vores blog, eller blive brugt til vores e-nyhedsbrev. Retsgrundlaget for denne behandling er, at det er i vores legitime interesse at gennemføre markedsføringsaktiviteter, og at det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

Modtagere af data

Vi kan videregive dine personlige data til tredjepartsmodtagere i forbindelse med ovenstående formål, herunder:

 • til udbydere af sociale medier og andre IT-tjenesteudbydere, herunder men ikke begrænset til SurveyMonkey og Instagram;
 • til kompetente regulerende myndigheder og organer som anmodet om eller krævet ved lov;
 • til andre medlemmer af vores virksomhedsgruppe; og

Opbevaring

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet, eller for at overholde juridiske, lovgivningsmæssige eller interne politiske krav og, hvis det er relevant, for at håndtere ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med din kontrakt.

Overførsler til udlandet

I forbindelse med ovenstående kan vi overføre dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til en jurisdiktion, der ikke er anerkendt af Europa-Kommissionen som en jurisdiktion, der yder et tilsvarende beskyttelsesniveau for personoplysninger som det, der er fastsat i Den Europæiske Union. Hvis og i det omfang vi gør det, vil vi sikre, at der er truffet passende foranstaltninger for at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om sådanne overførsler, hvilket kan omfatte indgåelse af en kontrakt om overførslen, der indeholder de “standardkontraktbestemmelser”, der er godkendt til dette formål af Europa-Kommissionen, eller, med hensyn til overførsler til USA, sikre, at

overførslen er dækket af EU-US Privacy Shield-rammen. For yderligere oplysninger om de foranstaltninger, vi har truffet i denne henseende, bedes du kontakte os på customerservice@hostelworld.com.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, under visse omstændigheder og med visse begrænsninger, i forhold til dine personlige data:

 • retten til at få adgang til dine personoplysninger;
 • retten til at anmode om berigtigelse og/eller sletning af dine personoplysninger;
 • retten til at begrænse brugen af dine personoplysninger;
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
 • retten til at modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller til at kræve, at vi overfører disse oplysninger til en anden dataansvarlig; og
 • hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på, at du har givet dit samtykke, retten til at trække dit samtykke til behandlingen tilbage til enhver tid.

For at udøve nogen af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kontakte os på customerservice@hostelworld.com.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi har brugt dine oplysninger eller behandlet dine rettigheder på, har du ret til at indgive en klage til den irske databeskyttelseskommissær(info@dataprotection.ie) eller din lokale tilsynsmyndighed.

Get the App. QRGet the App.
Get the App. QR  Get the App.
Scroll to Top