Všeobecné podmínky záruky rezervace

 1. V nepravděpodobném případě, že po příjezdu do objektu, který jste si rezervovali na www.hostelworld.com narazíte na problém, přičemž recepční objektu nebude mít žádné záznamy o rezervaci na vaše jméno nebo referenční číslo Hostelworld.com nebo potvrzovací e-mail, připíšeme ve prospěch vašeho účtu na Hostelworld.com částku ve výši zálohy, kterou jste zaplatili za účelem zajištění rezervace. Kromě toho připíšeme ve prospěch vašeho účtu příplatek ve výši 50 USD za způsobené nepříjemnosti, který můžete použít jako zálohy na budoucí rezervace hostelů na Hostelworld.com.
 2. Abyste mohli uplatnit reklamaci v rámci Záruky rezervace, musíte nás kontaktovat do 48 hodin od příjezdu do objektu - podle data a času příjezdu uvedeného v potvrzení rezervace. Musíte nás kontaktovat a podrobně popsat reklamaci vyplněním kontaktního formuláře Záruky rezervace na Hostelworld.com
 3. Pokud to společnost Hostelworld.com v průběhu vaší reklamace bude vyžadovat, musíte být schopni poskytnout kopii potvrzovacího e-mailu buď digitálně nebo v tištěné podobě, nebo číslo rezervace, které lze následně ověřit oproti potvrzení rezervace, abychom vaši reklamaci mohli ověřit.
 4. Všechny pohledávky podléhají ověřování a/nebo schválení společností Hostelworld.com.
 5. Společnost Hostelworld.com nebude ověřovat žádné reklamace o nichž se podle vlastního uvážení domnívá, že jsou podvodné nebo učiněny se zlým úmyslem.
 6. Po ověření a/nebo schválení reklamace připíše společnost Hostelworld.com na váš účet u Hostelworld.com částku ve výši zálohy a dalších 50 USD kreditu, které obojí můžete použít jako zálohy budoucích rezervací hostelů na Hostelworld.com.
 7. Kredit bude připsán na váš účet identifikovaný e-mailovou adresou použitou pro provedení vaší počáteční rezervace. Kredit nelze použít na rezervaci z jiné e-mailové adresy.
 8. Kredit je platné pouze pro rezervace on-line na Hostelworld.com a musí se spotřebovat do 6 měsíců ode dne, kdy byl připsán na váš účet, poté možnost využití kreditu zaniká. Za kredit Záruky rezervace nevyužitý v době 6 měsíců nebudou poskytnuty žádné náhrady. Namísto kreditu nebude poskytnuta žádná peněžní hodnota.
 9. Pro použití kreditu se jednoduše přihlaste na www.hostelworld.com a proveďte rezervaci pomocí stejné e-mailové adresy. Jakmile ji potvrdíte, kredit se automaticky použije na rezervaci.
 10. Kredit se vztahuje pouze na zálohu na rezervaci ubytování, nelze ho použít na jiné poplatky na Hostelworld.com.
 11. Záruka rezervace se nevztahuje na situace, kdy nemovitost uvedená na Hostelworld.com zruší provoz z důvodu nepředvídaných okolností.
 12. Společnost Hostelworld.com si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit nebo zrušit Záruku rezervace nebo omezit její dostupnost jakékoli osobě, kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu a bez předchozího upozornění nebo povinnosti vůči účastníkům. Žádná změna Záruky rezervace neovlivní kredit, který již byl připsán na váš účet na Hostelworld.com.
 13. V případě, že hodnota rezervační zálohy vašich následných rezervací bude nižší než kredit 50 USD Záruky rezervace, kreditní bilanci lze použit pro všechny následující rezervace v jakémkoli typu nemovitosti v jakékoli destinaci provedené přes www.hostelworld.com do 6 měsíců doby platnosti kreditu. Abyste mohli využít zbývající kredit, musíte všechny další rezervace provést na www.hostelworld.com pomocí stejné e-mailové adresy. Výši kreditu si může prohlédnout ve vašem účtu MyWorld na Hostelworld.com.
 14. Kredit Záruky rezervace lze použít jen v USD. Pokud se rozhodnete původní rezervační zálohu zaplatit v jiné měně než USD, použije se směnný kurz platný v den zpracování kreditu. Pokud se při následných rezervacích za použití kreditu Záruky rezervace rozhodnete zaplatit rezervační zálohu v jiné měně než USD, použije se směnných kurzů platných v době rezervace.
 15. Kredit lze použít pouze jednou na jeden účet, ať už se jedná o rezervaci pro jednu nebo více osob.
 16. Tyto všeobecné obchodní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Irska a účastníci souhlasí, že v zájmu společnosti Hostelworld.com a aniž bude dotčeno právo společnosti Hostelworld.com na řízení před jiným příslušným soudem, že soudy v Irsku mají pravomoc rozhodovat jakoukoli při, úkon nebo řízení, které by mohly vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s těmito podmínkami, a pro tyto účely se účastník neodvolatelně podrobuje příslušnosti těchto soudů.