Zasady i warunki gwarancji rezerwacji

 1. W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia problemów po dotarciu do obiektu zarezerwowanego przez www.hostelworld.com, jeśli recepcja obiektu nie będzie posiadała szczegółów rezerwacji na Twoje nazwisko, ani numeru referencyjnego podanego przez Hostelworld.com, ani potwierdzenia w wiadomości e-mail, zwrócimy na Twoje konto Hostelworld.com równowartość zaliczki zapłaconej przez Ciebie w celu zagwarantowania rezerwacji. Ponadto, wpłacimy na Twoje konto dodatkową kwotę za niedogodności w wysokości 50 USD, którą możesz wykorzystać do zapłacenia zaliczek na poczet przyszłych rezerwacji schronisk na Hostelworld.com.
 2. Aby złożyć reklamację w ramach Gwarancji rezerwacji należy skontaktować się z nami w ciągu 48 godzin od chwili przybycia do obiektu – zgodnie z datą i godziną określoną na potwierdzeniu rezerwacji. Należy skontaktować się z nami i podać szczegóły swojej reklamacji poprzez wypełnienie formularza kontaktowego Gwarancji Rezerwacji na Hostelworld.com
 3. Na życzenie Hostelworld.com, po złożeniu reklamacji należy być w stanie dostarczyć kopię e-maila potwierdzającego rezerwację w formie elektronicznej lub wydruku, lub numer referencyjny, którego zgodność z numerem na potwierdzeniu możemy sprawdzić w celu zweryfikowania przez nas twoich roszczeń .
 4. Wszelkie roszczenia podlegają weryfikacji i / lub zatwierdzeniu przez Hostelworld.com.
 5. Firma Hostelworld.com nie potwierdzi reklamacji, jeśli uważa, że jest ona nieprawdziwa lub została ona złożona w złej wierze.
 6. Po weryfikacji i / lub zatwierdzeniu roszczenia, Hostelworld.com naliczy na Twoje konto w Hostelworld.com kwotę zaliczki oraz dodatkową kwotę 50 USD, którą można wykorzystać do zapłacenia zaliczki na poczet przyszłych rezerwacji schronisk na Hostelworld.com.
 7. Kwota zostanie dodana do Twojego konta powiązanego z adresem e-mail użytym do dokonania rezerwacji. Kwoty nie można wykorzystać do dokonywania rezerwacji przy użyciu innego adresu e-mail.
 8. Kwota jest ważna wyłącznie dla rezerwacji dokonanych przez Internet na stronie Hostelworld.com i należy ją wykorzystać w przeciągu 6 miesięcy od daty jej naliczenia na Twoje konto, w przeciwnym wypadku możliwość wykorzystania kwoty wygasa. Za kwoty uzyskane w ramach gwarancji rezerwacji niewykorzystane w ciągu 6 miesięcy nie zwracamy pieniędzy. Nie wypłacamy gotówki zamiast naliczonej kwoty.
 9. Aby skorzystać z kwoty wystarczy zalogować się na www.hostelworld.com i dokonać rezerwacji przy użyciu tego samego adresu e-mail. Kwota zostanie automatycznie dodana do rezerwacji po jej potwierdzeniu.
 10. Kwoty można użyć wyłącznie do zapłaty zaliczek przy rezerwacji zakwaterowania. Nie można jej użyć do dokonania innych opłat na Hostelworld.com.
 11. Gwarancja rezerwacji nie dotyczy sytuacji, w których obiekt zamieszczony na stronie Hostelworld.com zaprzestaje swojej działalności z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 12. Hostelworld.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zaprzestania programu gwarancji rezerwacji lub ograniczenia jego dostępności dla każdej osoby, w każdym momencie, z podaniem powodu lub bez i bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania wobec uczestników. Zmiany w gwarancji rezerwacji nie będą dotyczyły kwot, które zostały już naliczone na Twoje konto na Hostelworld.com.
 13. Jeżeli wartość zaliczki Twoich rezerwacji jest mniejsza niż kwota otrzymana w ramach gwarancji rezerwacji wynosząca 50 USD, saldo może być wykorzystane przy wszystkich kolejnych rezerwacjach, w każdym rodzaju obiektu i w dowolnym miejscu dokonanych na www.hostelworld.com w przeciągu 6 miesięcy jej ważności. W celu skorzystania z pozostałego kredytu, należy dokonać wszystkich kolejnych rezerwacji na www.hostelworld.com używając tego samego adresu e-mail. Kwotę można zobaczyć na koncie MyWorld w Hostelworld.com.
 14. Kwota uzyskana w ramach gwarancji rezerwacji jest naliczana tylko w USD. Jeśli zdecydujesz się zapłacić zaliczkę w walucie innej niż USD, stosowany jest kurs wymiany walut obowiązujący w dniu, w którym kwota została naliczona. Dokonując kolejnych rezerwacji z zastosowaniem kwoty uzyskanej w ramach gwarancji rezerwacji i wpłacając zaliczkę w walucie innej niż USD, stosowany będzie kurs walut obowiązujący w momencie rezerwacji.
 15. Kwota zostaje naliczona tylko raz na jedno konto, niezależnie od tego czy rezerwacji dokonano dla jednej osoby czy też kilku.
 16. Warunki i zasady te będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Irlandii, a uczestnicy zgadzają się, dla dobra Hostelworld.com i bez uszczerbku dla prawa Hostelworld.com na wszczęcie postępowania przed sądem znajdującym się w odpowiedniej jurysdykcji, aby sądy w Irlandii były sądami właściwymi do wysłuchania i zadecydowania na temat wszelkich powództw, działań lub postępowań, które mogą powstać w wyniku lub w związku z tymi warunkami i dla takich celów uczestnik nieodwołalnie poddaje się jurysdykcji tych sądów.