Bestillingsgaranti vilkår og betingelser

 1. I det usannsynlige tilfellet at det oppstår et problem ved ankomst på eiendommen din som du bestilte på www.hostelworld.com, Dersom eiendommensagenten ikke har informasjon om reservasjon din under ditt navn eller Hostelworld.com, referansenummer eller din e-postbekreftelse, vi vil kreditere din konto på Hostelworld.com med beløpet du har betalt for å sikre reservasjonen. I tillegg vil vi kreditere din konto med $ 50 ekstra for ubeleiligheten, beløpet som kan brukes til framtidige bestillinger på Hostelworld.com.
 2. For å gjøre et krav på vår bestillingsgaranti må du kontakte oss innen 48 timer etter ankomst til eiendommen - som per ankomst dato og tid beskrevet på bestillingsbekreftelsen. Du må kontakte oss og gi oss utfyllende informasjon ved å fylle ut kontaktskjemaet for bestillingsgaranti på Hostelworld.com
 3. Hvis det etterspørres av Hostelworld.com når du gjør et krav, må du kunne gi en kopi av e-postbekreftelsen enten digitalt eller ved utskrift, eventuelt referansenummeret som senere kan bekreftes mot reservasjonsbekreftelsen, dette for å bekrefte ditt krav.
 4. Alle krav er gjenstand for bekreftelse og/eller godkjenning av Hostelworld.com.
 5. Hostelworld.com vil ikke bekrefte noen krav som vi mener, ​​etter eget skjønn å bli gjort etter svindel eller i dårlig tro.
 6. Ved bekreftelse og/eller godkjenning av et krav vil Hostelworld.com kreditere din konto på Hostelworld.com med innskuddet og de ekstra $ 50 kreditt, som begge kan brukes til fremtidige bestillinger av vandrehjem på Hostelworld.com.
 7. Kreditt vil bli gitt på kontoen som er identifisert på e-postadresse som brukes til å behandle den opprinnelige bestillingen. Kreditt kan ikke brukes på en bestilling gjort fra en annen annen e-postadresse.
 8. Kreditt er kun gyldig for bestillinger gjort online på Hostelworld.com og må brukes innen 6 måneder fra det tidspunkt kreditten er gitt til kontoen din, hvoretter muligheten til å bruke kredittkortet utløper. Ingen refusjon vil bli gitt dersom bestillingsgarantiens kreditt ikke brukes etter 6 måneder. Ingen kontanter vil bli gitt i stedet for kreditt.
 9. For å kunne bruke kreditt er det bare til logge inn på www.hostelworld.com og foreta en bestilling ved samme e-postadresse. Ditt kredittkort vil automatisk være gjelden for din bestilling når du bekrefter reservasjonen.
 10. Kreditten gjelder kun for depositum ved bestilling av overnatting, den kan ikke brukes til å betale andre avgifter på Hostelworld.com.
 11. Den bestillingsgarantien gjelder ikke for situasjoner der en eiendom er oppført på Hostelworld.com opphører driften på grunn av uforutsette omstendigheter.
 12. Hostelworld.com forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre eller avvikle bestillingsgarantien eller å begrense tilgjengeligheten til enhver person, når som helst, for enhver tid eller uten grunn, og uten forvarsel eller ansvar til deltakerne. Ingen endring i bestillingsgarantien vil påvirke kreditt som allerede har blitt utstedt til din konto på Hostelworld.com.
 13. Skulle ditt bestillingsinnskudd av påfølgende bestillinger være mindre enn USD 50 i kreditt, kan innestående beløp brukes til alle etterfølgende bestillinger til enhver eiendom for hvilken som helst destinasjon på www.hostelworld.com innenfor en 6 måneders kreditt gyldighetsperiode. For å benytte den resterende kreditten må du gjøre alle dine påfølgende bestillinger på www.hostelworld.com med samme e-postadresse. Kreditten kan vises på din MyWorld konto på Hostelworld.com.
 14. Bestillingsgaranti kreditt kan bare benyttes i USD. Hvis du velger å betale de opprinnelige bestillingsinnskudd i en annen valuta enn USD, vil kursen på samme dag som kreditten brukes bli benyttet. Når påfølgende bestillinger blir laget ved hjelp bestillingsgarantien kreditt og du velger å betale bestillingsinnskuddet i en annen valuta enn USD, vil kursen på dette tidspunktet for bestilling brukes.
 15. Kreditt gjelder bare én gang til én konto, dette gjelder selv om bestillingen er for en enkelt gjest eller for flere gjester.
 16. Disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt og tolkes i samsvar med lovgivningen i Irland og deltakerne godtar herved til fordel for Hostelworld.com og uten fordommer til retten for Hostelworld.com om å ta saken før noen annen kompetent domstol eller rettssal, at domstolene i Irland skal ha myndighet til å behandle og avgjøre enhver søksmål, handling eller saksbehandling som kan oppstå av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene. Deltakeren må ugjenkallelig rette seg etter jurisdiksjonen disse domstolene.