Villkor & Bestämmelser

 1. Om du osannolikt nog skulle stöta på ett problem vid ankomsten till den anläggning som du bokat på www.hostelworld.com, varigenom anläggningens receptionist inte har några uppgifter om din bokning på ditt namn eller det referensnummer du fått via Hostelworld.com eller din e-mailbekräftelse, kommer vi att kreditera ditt konto på Hostelworld.com med det depositionsbelopp du betalade för att säkra bokningen. Dessutom kommer vi att kreditera ditt konto med ytterligare 50 USD för de orsakade olägenheterna, som kan användas som deposition till framtida vandrarhemsbokningar på Hostelworld.com.
 2. För att göra anspråk under vår bokningsgaranti måste du kontakta oss inom 48 timmar efter ankomsten till anläggningen (obs! ankomstdatum och tid enligt bokningsbekräftelsen måste respekteras). Du måste kontakta oss och noggrant beskriva ditt anspråk genom att fylla i bokningsgarantins kontaktformulär på Hostelworld.com.
 3. För att vi ska kunna godkänna ditt anspråk kan vi på Hostelworld.com begära att du tillsammans med ditt anspråk måste tillhandahålla en kopia av din e-mailbekräftelse, antingen digitalt eller i pappersform, eller ditt bokningsnummer som senare ska kunna bekräftas genom bokningsbekräftelsen.
 4. Alla anspråk måste kontrolleras och/eller godkännas av Hostelworld.com.
 5. Hostelworld.com kommer inte att kontrollera några anspråk som man, efter eget gottfinnande, bedömer vara falska eller gjorda med ont uppsåt.
 6. Vid kontroll och/eller godkännande av ett anspråk, kommer Hostelworld.com att kreditera ditt konto på Hostelworld.com med depositionsbeloppet samt en ytterligare kredit på 50 USD, som båda kan användas till framtida depositioner för vandrarhemsbokningar på Hostelworld.com.
 7. Krediten kommer att sättas in på det konto du kopplat till den e-mailadress du använt för att genomföra din initiala bokning. Krediten kan inte tillämpas en bokning som gjorts med en annan e-mailadress.
 8. Krediten är endast giltig för bokningar som görs online på Hostelworld.com och måste användas inom 6 månader från det datum då krediten satts in på ditt konto, varefter möjligheten att använda krediten upphör. Ingen återbetalning kommer att göras för bokningsgarantikrediter som inte använts inom den 6 månaders långa kredittiden. Krediten kan inte bytas ut mot kontanta medel.
 9. För att kunna använda krediten på ett enkelt sätt loggar du in på www.hostelworld.com och gör en bokning med samma e-mailadress. Din kredit kommer så automatiskt att användas till din bokning när du bekräftar bokningen.
 10. Icke-flexibel bokning Om du väljer att avboka kommer inte din depositionsavgift att återbetalas.
 11. Bokningsgarantin gäller inte i situationer då en anläggning registrerad på Hostelworld.com avslutat sin verksamhet på grund av oförutsedda omständigheter.
 12. Hostelworld.com förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst, med vilken anledning som helst eller utan anledning samt utan förvarning eller ansvar gentemot deltagarna, ändra eller avbryta bokningsgarantin eller begränsa dess tillgänglighet för vem som helst. Ingen förändring av bokningsgarantin påverkar de krediter som du redan har fått insatta på ditt konto på Hostelworld.com.
 13. Om summan av bokningsdepositionen för dina nästföljande bokningar skulle vara mindre än bokningsgarantins 50 USD kredit, kan den kvarvarande krediten användas till samtliga efterföljande bokningar av vilken typ av anläggning som helst och på vilken destination som helst som genomförs på www.hostelworld.com inom kreditens 6 månaders långa giltighetstid. För att utnyttja den återstående krediten måste du göra alla dina kommande bokningar på www.hostelworld.com och använda samma e-mailadress. Krediten kan du kontrollera på ditt My World konto på Hostelworld.com.
 14. Bokningsgarantins kredit tillämpas endast i USD. Om du väljer att betala den ursprungliga bokningsdepositionen i en annan valuta än USD kommer de valutakurser som råder den dagen krediten appliceras tillämpas. När efterföljande bokningar görs med hjälp av bokningsgarantikrediten och du väljer att betala bokningsavgiften i en annan valuta än USD kommer de valutakurser som råder vid tidpunkten för bokningen tillämpas.
 15. Krediten kan endast tillämpas en gång för ett konto, oavsett om bokningen gäller en enskild gäst eller flera gäster.
 16. Dessa villkor och regler kommer att regleras och tolkas i enlighet med irländska lagar och deltagarna är härmed eniga om att, till förmån för Hostelworld.com och utan att det påverkar Hostelworld.com:s rätt att vidta rättsliga åtgärder inför samtliga behörig domstolar, att irländsk domstol ska ha exklusiv jurisdiktion att pröva och avgöra samtliga tvister, förfaranden och processer som uppstått med anledning av eller i samband med dessa villkor och regler och för sådana ändamål underkastar sig deltagaren oåterkalleligen dessa domstolars jurisdiktion.